Annons: Mediedagen 2019

SJF förlorar mot Retriever – inte olagligt att länka

Journalistförbundet hade anmält Retrievers söktjänst som länkar till tidningsartiklar.

Retrievers databas innehåller både artiklar och länkar till webbartiklar. Journalistförbundet hade siktat in sig på det senare, som man menade innebar olovligt tillgängliggörande. Därför krävde förbundet ersättning för fyra reportrars texter.

Tingsrätten håller inte med:

”Det har klart och tydligt framgått att användaren förflyttas till en annan internetadress. Länkarna har därmed inte utgjort något tillgängliggörande för allmänheten av artiklarna”, står det i domen.

Läs mer på Computer Sweden.