Mindpark lämnar TU efter positiv debattartikel

En debattartikel med rubriken ”Det våras för dagspressen” har väckt kraftiga reaktioner från bland andra Joakim Jardenberg, Bo Hedin och Svenåke Boström.

Joakim Jardeneberg skriver på sin blogg att han kommer nu kommer att begära utträde ur TU för Mindpark. Om debattartikeln, som publicerats på Dagens Media och TU.se skriver han: ”med en branschorganisation som levererar den här sortens snömos behövs det inga yttre fiender”. Han radar upp citat ur debatartikeln som han inte instämmer i och har också reagerat på vad han kallar tasksparkar mot ”dödgrävarna”, ”dagspressantagonisterna” och ”kverulanterna”.

Fredrik Rogberg, analyschef på TU, har svarat Joakim Jardenberg i en kommentar. Han skriver: ”De långsiktiga strukturomvandlingarna förändrar inte det faktum att dagspressen idag står stark som annonsmedium i den uppåtgående konjunkturen. Mycket starkare än vad många känner till. Alla mediekonsument vet att de ändrat sitt beteende. Däremot vet inte alla att dagspressens 160 tidningshus återigen ökar sina annonsintäkter.”

Även Bo Hedin har reagerat på debattartikeln i ett inlägg på Mindpark med rubriken TU-chefernas farliga önsketänkande. Han inleder sitt inlägg: ”Ett skämt? Driver de med mig? Är det nåt jag inte fattar?”

Svenbåke Boström, medieutvecklare på Sundsvalls Tidning, har skrivit ett öppet brev till TU:s vd Anna Serner med rubriken TU gömmer huvudet i sanden (Öppet brev till Anna Serner).