Annons: Mediedagen 2019

Små bilder i skärmdumpar omfattas av upphovsrätten– HD ger fotograf rätt

HD slår fast att även små bilder, som är en del av en skärmdump, omfattas av upphovsrätten. Det är bara själva skärmdumpen, och inte hemsidan i stort som bedöms. (Korrigerad)

På hemsidan ifråga publicerades skärmdumpar av den gamla  nya hemsidan. Där syntes bilder som företaget inte längre hade rätt att använda.

Högsta Domstolen använder samma bedömning som för konstverk och kommer fram till att fotografierna visserligen är små, men att de inte utgör en oväsentlig del av skärmdumpen.

HD slår också fast att en webbsida inte är att betrakta som en bild. Det innebär att det inte är bildens betydelse på hemsidan som betyder något utan bildens betydelse i skärmdumpen. Alltså: lagstiftaren ska bara titta på själva skärmdumpen.

Och även om bilderna varit förminskade anser Högsta Domstolen att upphovsmannens tillstånd krävs för att få publicera dem.

Högsta Domstolen dömer ut en ersättning till fotografen på 400 kronor per bild samt 1000 kronor för lidande.

Fotografen har tidigare fått rätt i tingsrätten men inte i hovrätten.