Annons: Mediedagen 2019

Axel Andén: Google upphävde källskyddet

När Google lanserade Buzz inrtäffade något som kan få katastrofala konsekvenser för den journalist som haft tät kontakt med känsliga källor via Gmail. (Uppdaterad)

När Google släppte tjänsten Buzz i Gmail hände något som får svåröverblickbara konsekvenser för alla journalister som använder gmail: tjänsten visade upp vilka du haft mest kontakt med via e-post.

Google drog snabbt tillbaka funktionen och bad om ursäkt, men det hela lämnar en bitter eftersmak, och ger anledning till reflektioner. Om Google råkade göra det här nu, vad kan företaget råka göra för misstag i framtiden? Google, som vet mer om oss än vi helst vill täka på, är en international jätte och kan svårligen överblicka konsekvenserna för exempelvis den journalistiska spelplanen i Sverige vid sina lanseringar. Och just detta med det journalistiska källskyddet har heller inte varit huvudfokus för de internationella kommentatorer som skrivit om misstaget med Google Buzz.

Som journalist är det hög tid att börja använda anonyma e-postadresser för känslig korrespondens och / eller uppmana sina källor att använda anonyma e-postadresser, egentligen oavsett vilket e-postsystem man använder. Det finns också alternativ som att chatta eller skriva direkt i Google-dokument eller mail-utkast, vilket också gör kommunikationen betydligt svårare att avlyssna.

Uppdaterad:

Bloggen En bokmal anfaller har fler råd för hur journalister kan skydda sina källor.