Annons: Mediedagen 2019

Lars Rundblom: Låg kännedom om våra nya kanaler

Lars Rundblom har en ny funktion som marknadsdirektör för hela Stampen-koncernen.
- Köparsidan känner inte till allt vi tillfört de senaste åren, säger han.

Han räknar upp mobilt innehåll, webb-tv, events och kundkort som exempel på kanaler som dagspressen tillfört men köparna inte alltid känner till.

– Det är inte deras fel, det är vårt. Att vi inte kunnat visa upp och exemplifiera hela vår bredd.

Är det en fråga som branschen ska driva tillsammans?

– Jag vet inte om det är en fråga för branschen att jobba ihop med, men det är ett gemensamt ansvar.

– Vi har också ett gemensam ansvar för ta lyfta fram bilden av oss själva och vår fantastiskt starka position för förmedlare och köpare.

Att Lars Rundblom slutar som vd för Göteborgs-Posten för att bli marknadsdirektör för hela Stampen-koncernen är en logisk följd av att Stampen växt mycket, och fortfarande inte har någon gemensam marknadsposition.

Han ska jobba med kundfokus, att hitta nya affärer tillsammans med kunderna. Det är en fortsättning på ett projekt han jobbat med i 1,5 år. Han vill också komplettera den traditionella affären med nya affärsmodeller. Målet är att mediehusen ingår partnerskap och tar betalt för den faktiska effekten man skapar och värdet man tillför kunden.

– Vi måste böra tala om oss själva som vi förtjänar. Våra lokala mediehus har en fantastisk position och fantastiska relationer till både läsare och annonsörer. Nu måste vi följa de trender som finns med inriktning på interaktion och dialog. Vi är inte längre alltid det naturliga navet, utan en del av en kedja, en väldigt viktig del.