Två JK-anmälningar efter Aftonbladets artikel om organhandel

JK har tagit emot två anmälningar. Den ena gäller publiceringen i Aftonbladet och den andra den svenska ambassadörens agerande.

Anmälaren i det första fallet anser att JK bör bedöma om artikeln ”verkligen skulle innehålla någonting som träder yttrandefriheten förnär – t.ex. hets mot folkgrupp”

Den andra anmälaren tycker att JK ”bör inleda ett tillsynsärende gällande svenska ambassadens i Israel uttalande gällande en artikel om organhandel, och därvid uttala sig principiellt om vilka uttalanden en ambassadör må avge i ämbetet och i rikets namn.”