Annons: Mediedagen 2019

Dan Lannerö: TU ska utvecklas till en medieorganisation

Upsala Nya Tidnings vd Dan Lannerö vill att TU följer företagens utveckling till mediehus.

Vad tycker du om ett uppdelat TU?

– Det är rätt. Det blir ett ökat fokus på framför allt branschfrågorna, och mer resurser till arbetsgivarfrågorna.

Vad ska branschorganisationen TU ägna sig åt? Vilken nytta har du av TU idag?

–    Vi har stor nytta av TU. Branschorganisationen ska ägna sig åt lobbying, utbildning och att styra upp den nödvändiga forskningen.

Är forskningen för spretig idag?

– Forskningen ska vara relevant utifrån de behov branschen har.

Är det något organisationen bör ägna sig åt som den inte gör idag?

– Det är viktigt att Tidningsutgivarna har samma utveckling som företagen. När de blir mediehus ska TU utvecklas till en medieorganisation, inte bara en pappersorganisation.

Vad ska organisationen inte ägna sig åt?

–    Det är inte särskilt lyckat med marknadsföringskampanjer. Det blir för allmänt.

Ska TU ägna sig och bekosta etisk självreglering?

– Ja.

Ska TU organisera medieutbildning?

– Ja.

Ska TU ge ut en självständig sajt och tidning?

– Ja, det tycker jag är viktigt. Det är ju också en form av personalutbildning och personalutveckling. Sedan ska det göras med rimliga kostnader.

Hur mycket får TU kosta medlemsföretagen?

– Det självklara svaret: så lite som möjligt.