Annons: Mediedagen 2019

Regeringen tog beslut om höjt presstöd

Regeringen tog beslut om det ändrade presstödet vid dagens sammanträde. Nu kan presstödsnämnden utgå från det vid sitt sammanträde den 17 december, när beslut om nästa års stöd ska fattas.

I elfte timmen, på årets näst sista sammanträde, tog regeringen beslut om de nya reglerna för presstödet, som ska gälla från 1 januari.

Det var uppenbarligen alldeles på håret att så skedde: beslutet fanns inte med på dagordningen, utan togs som ett extra ärende.

Beslutet innebär att presstödsnämnden inte behöver utgå från de gamla reglerna.

?De förändringar i driftstödet som riksdagen tog i juni 2006 men som sköts upp av nuvarande regeringen, innebär att kravet på eget material i en stödtidning höjs från 50 till 55 procent.

Dessutom höjs stödet, med cirka tio procent, som mest 1,6 miljoner mer i stöd.

Tidningarna med storstadsstöd, Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet, får minskat stöd från 65,4 till 63,9 miljoner.

Sammanlagt höjs stödet med cirka 60 miljoner.

Presstödsnämndens hetaste fråga kommande onsdag är dock inte höjningen, utan Dagens Nyheters ansökan om driftstöd.