Nu måste PTS agera mot Telias kampanj med Facebook

Det är hög tid att Post- och telestyrelsen (PTS) agerar mot Telias samarbete med Facebook. PTS inledde en granskning redan i maj. Med stöd av riktlinjerna kring hur reglerna om nätneutralitet ska tolkas kan nu ärendet avslutas, skriver Utgivarnas vd Per-Anders Broberg.
Ni kanske kommer ihåg bakgrunden?

Den 30 april fick vi en ny EU-förordning om nätneutralitet som gäller inom hela EU. Nätneutralitet bygger på principen att all trafik ska behandlas lika oavsett användare, mottagare, plattform eller innehåll.

Några dagar innan det nya regelverket trädde i kraft presenterade Telia ett samarbete med Facebook som gick ut på att Facebooks tjänster distribuerades gratis för Telias användare till skillnad mot innehållet från andra medieföretag. Det innebär att när din surfpott i mobilen tagit slut, och internet stängs ned, kan du läsa nyheter på Facebook men du kommer inte åt de svenska medieföretagens hemsidor.

27 företrädare för svenska medieföretag reagerade – och menade att detta var en direkt attack mot nätneutraliteten och något som i förlängningen riskerar svenska mediers möjligheter att nå ut till publiken.

Den svenska tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen inledde en granskning av Telias erbjudande – men sedan har inget hänt.

Nu är det dags!

Det europeiska samarbetsorganet BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) har nämligen tagit fram riktlinjer för hur reglerna om nätneutralitet ska tolkas och tillämpas.

Ett utkast presenterades i början av sommaren och efter en allmän konsultation är nu riktlinjerna klara. Dessa riktlinjer ska utgöra en vägledning för de nationella tillsynsmyndigheter som ska pröva om reglerna för nätneutralitet efterföljs.

I dessa riktlinjer bör alltså Post- och telestyrelsen ha fått det verktyg man behöver för att kunna ta ställning till Telias samarbete med Facebook. Och en snabb genomläsning av det 45 sidor långa dokumentet ger publicisterna hopp.

I slutdokumentet påpekas det nämligen specifikt att en typ av särbehandling som strider mot kravet på nätneutralitet är just ett så kallat zero-rating-erbjudande, där all annan surf blockeras utom den som ingår i erbjudandet.

Alltså precis det Telias Facebook-kampanj handlar om.

Texten har också publicerats på Utgivarna.se