Annons: Mediedagen 2019

Kalla ”alternativmedia” vid dess rätta namn

Det är dags att kalla saker vid sitt rätta namn. Epitetet ”alternativmedia” skickar fel signaler.

I ordet alternativ ligger att något är jämförbart och mer eller mindre utbytbart mot något annat. Det är någon form av kvalitetsstämpel i ordet.

Därför känner jag en stor motvilja att kalla diverse sunksajter för alternativ. Att de själva gärna vill heta det är förståligt. Men det betyder inte att de är det. Att kalla hatsajter för alternativ är fel och fegt. Nationell i dag är inte ett alternativ till Dagens Nyheter. Avpixlat är inget alternativ till Aftonbladet. Inte mer är tidningar som ”En ding ding värld” och ”En rolig halvtimme”. 

Men när dessa sajter kallas alternativmedia av gammelmedia säger gammelmedia samtidigt att Avpixlat och dylikt är ett alternativ. Vilket jag inte tror de menar. 

Ett bättre övergripande namn för dessa sajter kan vara ”konspirationsmedia” eller ”aggressionsmedia”.

Det handlar inte om att dessa sajter ska stoppas eller tystas. Men de bör inte få ett bättre epitet än de förtjänar.