Annons: Mediedagen 2019

Inkonsekvent puffande av branded content-artiklar

I måndags puffade Aftonbladet en branded content-artikel rejält på printettan. Utan att skriva att det var ett samarbete med ett annat Schibstedbolag. Men på sajtettan är det tydligt. UPPDATERAD

När branded contentartikeln om spartips som tagits fram i samarbete med bolaget Compricer presenterades på Aftonbladets printetta i måndags fanns det inte något där om att innehållet inte var renodlat redaktionellt. 

För Dagens Media har Aftonbladets tf chefredaktör Sofia Olsson Olsén förklarat det så här: ”Generellt om sektionen ”Spara Smart” gäller att Aftonbladet har valt att märka sektionen ”Spara smart” med ”I samarbete med Compricer” för att vara transparent i förhållande till våra läsare och informera om att man i någon mån har beaktat ett tredjepartsintresse vid val av inriktning på det innehåll som publiceras under sektionen. Notera dock att detta tredjepartsintresse inte har beaktats vid själva utformningen av artiklarna. Märkningen kan således inte tolkas som att Aftonbladet anser att dessa texter utgör annonser. Texten utgör redaktionell text i bemärkelsen att innehållet i dem inte har påverkats av ett externt – kommersiellt eller annat – intresse. Marknadsföringslagens regler är därför inte tillämpliga och följaktligen är inte heller puffen annonsmärkt.”

Alltså. Branded content-artiklar är inte annonser. Och därför ska inte puffen annonsmärkas. Men det är ändå viktigt att berätta att det finns en tredje part inblandad här. På insidan.

Men på sajten gäller andra regler. Där är de artiklar som tagits fram i samarbete med andra aktörer, till exempel Compricer, tydligt utmärkta även på ettan.

Sannolikt är det inte så. Sannolikt har Aftonbladet samma policy för print och sajt. Men i det här fallet var det någon som missade det i hastigheten. Varför inte bara säga det?

Sedan undrar jag över varför man toppar tidningen med en intervju med en typ med en bra inkomst och som därför kunde spara 35 000 kronor i månaden i två och ett halvt år. Grattis till honom – men hur många Aftonbladetläsare är i den situationen? Men det är en helt annan fråga.

Fotnot: I en tidigare version stod det native-artiklar. Men det var fel. Aftonbladets samarbete med Compricer har gett upphov till branded content. Det vill säga ett redaktionellt innehåll som tagits fram i samarbete med en extern partner och där båda parter står bakom innehållet.

Native är ett rent kommersiellt innehåll där det bara är annonsören som står bakom innehållet.

Kalla ”alternativmedia” vid dess rätta namn

Det är dags att kalla saker vid sitt rätta namn. Epitetet ”alternativmedia” skickar fel signaler.

I ordet alternativ ligger att något är jämförbart och mer eller mindre utbytbart mot något annat. Det är någon form av kvalitetsstämpel i ordet.

Därför känner jag en stor motvilja att kalla diverse sunksajter för alternativ. Att de själva gärna vill heta det är förståligt. Men det betyder inte att de är det. Att kalla hatsajter för alternativ är fel och fegt. Nationell i dag är inte ett alternativ till Dagens Nyheter. Avpixlat är inget alternativ till Aftonbladet. Inte mer är tidningar som ”En ding ding värld” och ”En rolig halvtimme”. 

Men när dessa sajter kallas alternativmedia av gammelmedia säger gammelmedia samtidigt att Avpixlat och dylikt är ett alternativ. Vilket jag inte tror de menar. 

Ett bättre övergripande namn för dessa sajter kan vara ”konspirationsmedia” eller ”aggressionsmedia”.

Det handlar inte om att dessa sajter ska stoppas eller tystas. Men de bör inte få ett bättre epitet än de förtjänar.