Annons: Mediedagen 2019

Hoppas Sydsvenskan får behålla sin goda form

Sydsvenskans redigerare ska i en nära framtid använda sin kompetens där det ger mest effekt. Och bara där. Hoppas att det räcker.

Sydsvenskans etta i dag är ett skolexempel på bra redigering. Turbulensen inom de skånska moderaterna illustreras på ett utmärkt sätt. Och som krona på verket en klockren rubrik.

Det är detta som tidningens redigerare ska lägga sitt krut på i framtiden. Ett antal spetssidor ska formges av det fåtal redigerare som blir kvar när omorganisationen blivit verklighet. Hur många de blir och var de ska placeras är ännu inte spikat men upplägget är att dagredigeringen (den så kallade spetsredigeringen) ska skötas i Malmö och nattgänget (som i princip bara har till uppgift att se till att mallsidorna fungerar och eventuellt lägga in någon sen nyhet) ska sitta i Helsingborg. Men båda grupperna ska jobba för båda tidningarna.

Det stora flertalet av tidningarnas sidor ska vara hårt mallade och i princip göras av reportrarna själva. 

Hur läsarna kommer att reagera vet ingen ännu. Kanske kommer de inte att tycka att det gör något att uppläggen på sidorna liknar varandra i högre utsträckning än i dag. Kanske kommer de till och med att uppskatta det. 

Men en sak törs jag sätta en timpeng på. Att ettor av den typ som Sydsvenskan har i dag på sin Malmöedition är mycket viktiga för tidningens överlevnad. Det är sådana här sidor som sätter sig i minnet. Vilket är av största vikt när prenumerationsavin ska betalas. Känslan av att ha fått något mer än bara information på papper.