Annons: Mediedagen 2019

Det finns klubbar och det finns klubbar…

Konstföreningar kan var och varannan tidning skryta med. Men så vitt känt finns det bara en tidning med en traktorklubb…

Sydsvenskans fotograf Hussein El-alawi har i dag utnämnts till ”hängaruntare” i den exklusiva klubben ”Sydsvenskan Traktor”. Som markör för sin nya status fick han en t-shirt med klubbens emblem av vice president, Anders Olofsson. Bakom kameran för att föreviga det högtidliga tillfället var Lars Brundin.

Anledningen till utnämningen är den förstabild som prydde ettan för en tid sedan. Men från i det närmaste trovärdiga källor har det muttrats att om det inte ”var en massa onödigt folk som skymde” hade Hussein El-alawi utnämnts till åtminstone ”plöjboy”. Vilket enligt samma källa är något väldigt fint.

Klubben har anor från förra seklet, närmare bestämt 1998. I dag består den av en handfull medarbetare på Sydsvenskan som också är traktorägare. Med ett undantag, sekreteraren som dock äger en traktormodell.

För de som till äventyrs inte känner igen en svensk klassiker så är traktorn på tröjan en Bolinder Munktell 35 som har en trecylindrig dieselmotor och kan tillsammans med Massey Fergusons modell 20 (allmänt kallat ”Grålle”) sägas vara de traktorer som gjort flest antal arbetshästar arbetslösa.