Annons: Mediedagen 2019

Caremakonflikten tar genmälet till nya höjder

I senaste numret av Dagens Samhälle finns en text om DN:s publiceringar om Carema. Undertecknad av såväl Gunilla Herlitz som Mats Edman.

Dagens Samhälle har utvecklat, eller ska man kanske säga invecklat, formen för hantering av genmälen.

DN:s publisher Gunilla Herlitz och redaktionschef Åsa Tillberg har kommenterat ett antal påståenden från Dagens Samhälle. Så långt ingen fara. Men genom att skjuta in egna repliker i texten har DS hittat en ny form för utgörningen av genmälen som inte gynnar läsaren.

Störst blir förvirringen i slutet av genmälet. Där står såväl Gunilla Herlitz och Åsa Tillberg som Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman som artikelförfattare. Och i anslutning till artikeln har Dagens Samhälle frågat om läsarna ”håller med” eller inte håller med. Om vad?