Annons: Mediedagen 2019

Dagens citat

Fick Gustavsson som han ville skulle han välta hela tidningshuset i Marieberg, jaga de onda 08-liberalerna till skogs med en tvärflöjt från Tältprojektet och bygga ett kravodlat hantverksmuseum på platsen, med väggar av Leksandsknäcke och knätofs i taket.

 

Andreas Nordström lustmördar boken Världen i skärvor på Falu-Kurirens kultursida. Den är skriven av Björn Gustavsson på konkurrenten Dala-Demokraten. 

Författaren är enligt Andreas Nordström ”så gallsprängd att han får Sven Stolpe att framstå som Thore Skogman.”

Inte ens när Björn Gustavsson engagerar sig för rätt saker finner han någon nåd hos Andreas Nordström: 

”Jag räknar mig också som miljömedveten, men när jag läser Gustavsson vill jag galoppera ut på stan och köpa en urandriven Cadillac.”