Annons: Mediedagen 2019

Slutreplik: Oansvarigt att bagatellisera utgivarskapet

Att Västra Götalandsregionens kommunikationsdirektör Erik Lagersten fortsätter att bagatellisera att den sajt han ansvarar för saknar utgivningsbevis förstärker bara min poäng, skriver Jonas Nordling i en slutreplik.

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen, har i en replik beskyllt mig för att förvandla honom till en ”halmgubbe”. Jag är inte riktigt säker på vilken roll den metaforen spelar i sammanhanget, men såvitt jag förstått är Erik Lagersten missnöjd med att jag inte återgett följande mening i sin helhet:

”Det har inte praktisk betydelse just nu, men jag tycker att det är principiellt viktigt att det kommer på plats.”

Meningen är alltså hämtad från Dagens Medicin där Erik Lagersten svarar angående att den sajt som han ansvarar för saknar utgivningsbevis. Enligt samma artikel är sajten trots detta redan igång.

Erik Lagersten tycks mena att det viktiga är att han i detta fall har en princip som på sikt ska infrias. Detta tyder emellertid på att han inte riktigt har förstått vad som är anmärkningsvärt i sammanhanget. Om ingen utgivare finns är varje enskild skribent ansvarig. Den som kontaktar en redaktion utan utgivningsbevis omfattas dessutom inte av meddelarskyddet. Att bagatellisera detta är därför ingen ansvarsfull hållning, vilket var själva poängen med min kolumn. Erik Lagersten lyckas alltså dessutom förstärka denna poäng med sin replik.

För övrigt rekommenderar jag läsning av Journalistförbundets riktlinjer för offentligt ägda redaktioner.

 

Läs också:

Replik av Erik Lagersten: Varför förmedlar du inte hela bilden, Jonas Nordling?

Jonas Nordling: Vgrfokus – en nyhetssatsning som behöver granskas

Vgrfokus – en nyhetssatsning som behöver granskas

En nyhetssajt där den ansvarige inte tycker att utgivarskapet spelar någon roll brukar ingen efterfråga. När den dessutom ska finansieras via skattemedel finns det all anledning för medborgare att fråga sig vad detta handlar om, skriver Jonas Nordling.

Jag får ofta kommentera förhållandet mellan antalet kommunikationsanställda och redaktionernas storlek. Vilket jag tycker är en helt ointressant fråga. Så länge myndigheter och företag använder professionella medarbetare som ser till att information är tillgänglig och begriplig så är det per definition bra.

Problemet uppstår om dessa resurser i stället används för att underminera förtroendet för oberoende journalistik. Och det händer ju tyvärr. Kommunikationsavdelningar som spelar in intervjuer och/eller kräver skriftliga frågor för att sedan offentliggöra allt i egna kanaler till exempel. Men det är förhoppningsvis enstaka dikeskörningar.

En annan dimension av tveksamt kommunikationsarbete är satsningar som efterliknar journalistik, eller till och med utger sig för att vara det. Som när Västra Götalandsregionen nu meddelar att de ska dra igång en ”nyhetssajt”. Det är naturligtvis lätt att sympatisera med en uttalad frustration över befintliga redaktioners ointresse/oförmåga att bevaka den egna verksamheten. Och jag är den första att skriva under på att organisationer kan ha egen redaktionell verksamhet, liksom att samhällsfinansierad journalistik spelar en betydande roll i Sverige.

Men i det här fallet blir jag ändå bekymrad. Kommunikationsdirektören Erik Lagersten omdefinierar först oberoende redaktion på ett anmärkningsvärt sätt: ”Som ansvarig utgivare fattar jag redaktionella beslut endast när redaktören ber om det.” När vi sedan kontrollerar med ansvarig myndighet visar det sig att sajten inte ens har ett gällande utgivningsbevis.

Detta leder i sin tur till uppmärksamhet i branschmedia och förtydliganden i ovan nämnda ledare från kommunikationsdirektören om att han formellt ännu inte är utgivare. Men det är inte så viktigt för honom visar det sig. ”Nej, men det spelar i praktiken ingen roll för att det är frivilligt för webbsidor”, kommenterar nämligen Lagersten.

Och där bör alla inblandade stanna upp och reflektera. En nyhetssajt där den ansvarige inte tycker att utgivarskapet spelar någon roll brukar ingen efterfråga. Men plötsligt blir det hos denna region ett uttalat mål. När denna sajt dessutom ska finansieras via skattemedel finns det därför all anledning för medborgare att fråga sig vad detta handlar om. Och förhoppningsvis skapas åtminstone nu en anledning för befintliga redaktioner att närmare bevaka denna verksamhet.