Annons: Mediedagen 2019

Ett bevingat uttryck ser dagens ljus

Frasen ”Journalist är inte ett yrke”, som nyligen fälldes i Arbetsdomstolen, har goda chanser att bli klassiskt. Med allt vad det innebär. Själva rättegången i sig innehöll samtidigt ett vittnesmål som kan ge större effekt på det redaktionella arbetet, menar Jonas Nordling.

Det finns yttranden som blir bevingade och lever vidare långt efter att kontexten de fällts i är bortglömd. Fråga bara Ines Uusman. Yttrandet ”Journalist är inte ett yrke”, som Almegas jurist häromdagen fällde i Arbetsdomstolen, har goda chanser att nå samma höjder. Kanske borde en trycka upp ett antal t-shirts med citatet, innan någon annan stjäl den idén.

Nåväl, bortsett från det pikanta att någon som representerar arbetsgivarorganisationen Medieföretagen står för detta yttrande är det naturligtvis fällt i just en sådan kontext som möjligtvis går att förstå, men som ingen kommer att minnas. Det kommer inte heller framgå av historien att betoningen låg på ordet ETT. Men strofen kommer vi antagligen aldrig glömma.

I sammanhanget ska naturligtvis nämnas att jag är part i målet, och därför inte ska använda detta utrymme som en partsinlaga. Det bör dock nämnas att samma upphovsperson också låg bakom det famösa rådet att hota fackligt aktiva på Mittmedia med avsked. Som reporter (som tydligen räknas som yrke i detta sammanhang) uppskattar jag naturligtvis aktörer i samhället som skapar bra rubriker. Om det är optimalt för den svenska arbetsmarknadsmodellen låter jag vara osagt i denna spalt.

Just reporterrollen var emellertid i fokus i denna rättegång, vilket gav upphov till ytterligare en intressant diskussion som dessutom kan vara av större principiellt intresse. En stoppad artikel hamnade nämligen i fokus, och ledde till en detaljerad beskrivning av bevekelsegrunderna för detta från utgivaren. Ett argument som lyftes fram var att reportern valt att namnge personer, trots att detta skulle kunna medföra en risk för dessa. Namngivandet hade även godkänts av nyhetschefen, men utgivaren valde alltså att inte publicera. Vilket naturligtvis är helt korrekt agerat utifrån utgivarrollen. Frågan här är emellertid vilket värde detta har för att bedöma en enskild reporters duglighet.

Utgivarskapet delegeras naturligtvis i praktiken för att möjliggöra snabb produktion, och bygger därmed på en stor tillit gentemot de redaktionella medarbetarna. Inget konstigt i det, heller. I detta sammanhang kan ju möjligtvis nämnas att en annan tidning inom samma koncern valde att namnge personerna i sin artikel. Men även det är naturligtvis inget konstigt. Olika utgivare kan och ska naturligtvis kunna komma till olika slutsatser även om lönechecken kommer från samma håll.

Det centrala här är emellertid vilket krav på individnivå som här röjdes i rättegången. Är det rimligt att begära att varje reporter, och nyhetschef för den delen, i detalj ska förväntas kunna göra denna bedömning om utgivarens egenheter? Redan i dag sker naturligtvis processen så att vid knepiga beslut rådfrågas utgivaren, men denna retorik från utgivaren lär leda till en större osäkerhet i framtiden. För vem vill riskera att anses vara uppsägningsbar på dessa premisser? Effekten kan nu bli att utgivarens ensamansvar blir än mer tydligt, och att den övriga redaktionella styrkan tar ett steg tillbaka för att inte riskera något. Det var antagligen inte så denna utgivare tänkte, men det är ju å andra sidan helt i linje med yttrandet som inledde denna text. Ibland blir det helt enkelt inte som en tänkt sig.

Dyrt att motarbeta pension

Pensionspremier är billigare än löneutbetalningar. Och skulle kunna locka talanger till mediebranschen. Ändå är Almega motståndare till tanken. Varför? Det undrar SJF:s ordförande Jonas Nordling.

Just nu förhandlar jag fem olika kollektivavtal för Sveriges journalister. Sluta inte läs nu, för detta är av intresse för alla som bryr sig om mediebranschens framtid. Vilka villkor som gäller för professionella journalister är avgörande på många sätt. Inte minst för att kreativa näringar behöver vara lockande för talanger för att överleva. Det har jag å andra sidan redan skrivit om.

Samtidigt går det inte att blunda för att vår bransch inte signalerar framtidstro, och även jag måste erkänna att tagelskjortan åker på lite för ofta. Det är emellertid nu verkligen tydligt att återväxten är lidande. Jag träffar regelbundet redaktionella företrädare som vittnar om att det är svårt att finna medarbetare. Det blir också allt tydligare att journalistyrket lockar allt färre. Ingen bransch brukar dock kunna återfå dragningskraften genom att försämra villkoren, och det lär gälla även i mediebranschen.

Så här långt förstår du säkert att ovan är mina bästa argument för fortsatt goda villkor i journalistavtalen. Motpartens bästa argument är naturligtvis den kommersiella kräftgång som branschen drabbats av. (Med ett undantag:) Det går inte att blunda för att ekonomin är ansträngd, minst sagt, och det är svårt att inte känna förståelse för olika sparkrav från mediearbetsgivarens sida. Ömsesidig förståelse för motpartens drivkrafter brukar också i det långa loppet gynna hållbara förhandlingslösningar. Ja, det där som vi brukar kalla den svenska modellen, du vet.

Jag måste dock erkänna att årets förhandlingar känns lite upp och ner ur detta samförståndsperspektiv. Det är ingen hemlighet att det så kallade märket, industriavtalens uppgörelse, vägleder stora delar av löneökningsnivåerna på svensk arbetsmarknad. Årets industriuppgörelse innebär ett treårsavtal som ger löneökningar om 6,5 procent. Det finns också reglerade avsättningar till pensioner inom dessa löneökningar. Jag är personligen ingen vän av att pensionsavsättningar förhandlas på förbundsnivå. Den typen av avtal kräver uppgörelser på mer övergripande nivå. I det här fallet borde istället PTK vara den logiska avtalstecknaren, men så har det inte blivit av olika skäl.

Att öronmärka löneutrymme till pension borde emellertid locka en hårt ansatt mediebransch. Det innebär ju trots allt lägre kostnader då arbetsgivarens skattesats är upp till sju procentenheter lägre för pensionspremier jämfört med löneutbetalningar. Min motpart, Medieföretagen inom Almega, har dock väldigt tydligt förklarat att om landets journalister vill ha pensionsavsättningar i linje med industriavtalet måste de betala med försämrade villkor, inte minst angående anställningstryggheten. Trots att detta inte kostar arbetsgivaren något. Tvärtom tjänar de alltså på pensionsavsättningar istället för löneökningar.

Bakgrunden är förstås Almegas hårdnackade motstånd mot allt som skulle kunna anses vara en individgaranti, vilket naturligtvis kollektiva pensionsavsättningar måste klassas som. Det är ju själva poängen med tjänstepension, det vill säga ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygga villkor för varje individ. För Almega tycks motståndet mot individuella garantier vara av fundamentalistiskt karaktär. Vilket i sig inte är något konstigt, det handlar ju om ideologi. Vilket varje organisation naturligtvis har all rätt att utöva.

Frågan är vad denna fundamentalism innebär för mediebranschen? Om pensionsavsättningar villkoras med alltför magstarka krav kommer de inte bli av. Just nu verkar förhandlingarna landa just så. Vilket i sin tur kan leda till högre kostnader för arbetsgivare, paradoxalt genom deras egna krav. Som bonus lär de dessutom då få allt svårare att med trovärdighet kräva besparingar och försämrade villkor i framtiden. Som grädde på moset ska de avslutningsvis förklara varför framtidens talanger ska söka sig till en bransch som inte ens vill säkra deras pensioner. Och som alltså vill betala extra för att få slippa.

 

Läs repliken av Charlott Richardson, förbundsdirektör, Medieföretagen här.