Annons: Mediedagen 2019
SJF:s ordförande Jonas Nordling. Foto: Tor Johnsson

Sista blogginlägget – nu byter jag fokus

Dags att borra ned sig i mikro-frågorna, i stället för makro. Jag har nytt jobb och lämnar därför även den här spalten, skriver Jonas Nordling. 

Jag är mot FNs avtal om migration. Eller? För den som gör en snabb sökning på saken kan det åtminstone framstå så. Sanningen är dock att jag endast svarat på en fråga om en detalj i avtalet. Helheten har jag ingen som helst åsikt om. Men på grund av slö research och brist på rumsrena kritiker så har mitt uttalande lyft upp Journalistförbundet som den tydligaste kritikern när avtalet ska belysas redaktionellt. Det har också medfört att flera invandringsfientliga röster nu använder mig och Journalistförbundet i sin propaganda.

För den som sätter det fria ordet före allt annat är detta emellertid ingen ny sits. Med jämna mellanrum brukar jag citeras av krafter som i övrigt står långt från min värdegrund, av det enkla skälet att min kamp för yttrandefrihet ibland gynnar även den som i övrigt tänker i inskränkta banor. Att då bli kidnappad i dylik retorik kan förstås kännas underligt, men är å andra sidan en logisk effekt av just det fria ordet. Det är bara att tugga i sig helt enkelt.

I samband med de senaste ändringarna av mediegrundlagarna blev till exempel Journalistförbundets försvar för databasers fria existens upplockat av en rörelse som kanske inte helt fullt delade vår analys i andra delar . Förutom JK var vi ju exempelvis rätt ensamma om att motsätta oss lösningen på den så kallade arvssynden för utgivare. Resultatet med 14 dagars laglöshet har ju därefter med rätta förtjänstfullt ifrågasatts av juridikprofessor Mårten Schultz. Men när debatten hade behövts som mest hade vi behövt fler röster som kritiserade detta vansinniga förslag. Då hade jag gärna sett mina åsikter kidnappade om en säger.

De ansvarstagande publicister som trots allt skapat detta missfoster genom sin efterfrågan tycks nu med eftertankens kranka blekhet famla efter argument för att motivera sin dikeskörning. En av de mer anmärkningsvärda efterhandskonstruktionerna är att en bakdaterad publicering (som på ett enkelt sätt framkallar laglöst tillstånd) ska anses som osant intygande och därmed straffbart i sig. En kan ju fundera på vilka metoder som krävs för att rättsvårdande myndighet ska kunna bevisa detta. Logiskt sett kommer det innebära större möjlighet till totala beslag av redaktionell elektroniskt utrustning. Och då kan vi verkligen prata om en pyrrhusseger för Sveriges ansvarstagande utgivare.

Nåväl, allt detta ligger emellertid i framtiden och den får någon annan spana efter. Nu byter jag nämligen fokus från makro till mikro och i samband med detta lämnar jag även denna spalt. Tack för alla dessa år, och vi ses där ute i mediedjungeln!

Jonas Nordling börjar som chefredaktör på Dagens Arena och slutar därför som kolumnist hos Medievärlden. 

De nya kommentarsfältens dilemman

Att avskilja kommentarsfälten och lägga ut modereringen på andra har blivit ett sätt att hantera läsarkommentarer. Utgivare som börjar sälja annonser i kommentarsfält kommer antagligen göra sig själv en rejäl björntjänst.

Modereringen av kommentarer innehåller som bekant ett publicistiskt problem. Den redaktionella hanteringen och bedömning före publicering är svår att upprätthålla för landets mediehus på grund av resursskäl. Men för att kunna leva upp till lagens krav på utgivaren är moderering i efterhand inte heller tillräckligt ansvarstagande.

Lösningen, som dessutom blev ännu tydligare i och med den nya grundlagen som klubbades igår, har blivit att frigöra fälten och göra dessa till avskiljda delar där varje skribent ansvarar för sitt eget inlägg.

Medieföretaget som tillhandahåller ytan kan därefter tillskriva sig rätten att upprätta regler för diskussionen i forumet, och kurera därefter.

Kvar återstår dock resursfrågan. Om debatten är ymnig krävs mycket arbete för att hålla samtalet i önskad ton. Och här uppstår en efterfrågan som det går att bygga en affärsidé kring.

I senaste Journalistpodden berättar Gustav Hjärn, grundare och vd på Ifrågasätt, om en sådan lösning. Flera mediehus, som DN och Gota, har köpt modellen som i korthet går ut på att Ifrågasätt erbjuder just ett fristående kommentarsfält där de står för moderering i efterhand. Affären bygger på att Ifrågasätt har en algoritm som kostnadseffektivt kan scanna diskussionerna och plocka ut yttranden som kräver mänsklig reaktion.

En effekt av de fristående kommentarsfälten är förstås att eventuell interaktion från redaktionella medarbetare i form av dialog innebär att den enskilde journalisten i dessa fall blir sin egen utgivare. Vilket i sin tur bör diskuteras i kommande löneförhandlingar. Det innebär ju trots allt ett utökat juridiskt ansvar som borde ersättas, åtminstone av arbetsgivare som värdesätter ansvarigt utgivarskap.

I mitt samtal med Gustav Hjärn framkom emellertid en betydligt mer komplex problematik. Ifrågasätt erbjuder nämligen annonsutrymme i kommentarsfälten. Tanken är att en populär diskussionstråd skulle kunna ha annonser i typ var femte inlägg, vilket skulle kunna vara ett rimligt sätt att slå mynt av ett populärt forum. Och därmed naturligtvis av intresse för varje medieföretag som vill tjäna pengar.

Men; kommentarsfälten är alltså avskilda för att utgivaren ska slippa ta ansvar för innehållet. Annonser som publiceras i fälten kommer därför inte kunna falla under utgivaransvar. Detta kan visserligen se ut som ett problem av akademisk karaktär då medieföretaget ändå kan styra över vilka annonser de vill få betalt för och därmed ta in.

Men om de avskilda kommentarsfälten upplåts för annonser är risken antagligen stor att dessa då anses smitta hela fältet så att detta ändå faller under utgivarskapet. Och då är ju själva tanken med att avskilja kommentarerna borta.

Jag tycker förstås att en ansvarig utgivare i slutändan bör ta ansvar för publiceringar på alla sina plattformar. Men oavsett förväntar jag mig att alla inblandade har koll på vad de håller på med. Och i det här fallet är jag inte riktigt säker. Håller du inte med så är du fri att kommentera. Men under eget ansvar.

Domen mot Skyttedal borde oroa medieföretagen

Frågan är vilken grund den så kallade länkskatten inom EU ska luta sig mot? Den som gav Kent Ekeroth ersättning eller den som vägrade Sara Skyttedal detsamma?

När Patent- och marknadsöverdomstolen nyligen meddelade att DN hade rätt att publicera Sara Skyttedals Facebookbilder så bör det väcka kluvna känslor hos alla medieintresserade.
Ur ett redaktionellt perspektiv är det naturligtvis positivt om offentliga aktörer inte kan blockera användning av bilder som anses ha nyhetsvärde. Som reporter kan jag se fördelarna.

Men samtidigt läser jag detta: ”Domstolen har därför kommit fram till att DN inte är skyldigt att ersätta rättighetshavaren för publiceringarna av fotografierna.”
Och då blir jag nervös. Ok att bilder måste kunna publiceras mot någons vilja i vissa fall, men du måste ändå respektera upphovspersonens rätt till ersättning i alla lägen. I det här fallet blir du ju dessutom straffad dubbelt annars. Först får du inte vägra publicering. Och sen ska du inte heller få någon betalning. Det låter inte klokt.

I slutändan bör domstolens hållning därför vara oroande även för de medieägare som först kanske jublat över avgörandet. För om svenska domstolar tycker att den som vägrar publicering inte har rätt till ersättning när denna rätt kränks, då blir det svårt att försvara effekterna av det upphovsrättsdirektiv som nyligen väckt så stor uppmärksamhet. Hur ska du motivera att stora internetjättar tvingas betala ersättning till ditt svenska medieföretag när du i din tur inte behöver göra det vid publicering mot någons vilja?

Utöver detta går det också att förvånas över att Sara Skyttedal vägrades ersättning när Kent Ekeroth lyckades få det för sin järnrörsfilm, som ju bland annat användes av SVT på deras hemsida. I det fallet ansåg domstolen att det handlade om ett intrång som gav rätt till ersättning. I Skyttedals fall tycks rätten till viss del koppla saken till att hon tillhandahållit bilderna på eget initiativ, men också att lagen skiljer på stillbild och rörlig bild.

På något vis bedömde alltså domstolarna med stora skillnader två typer av material som i bägge fallen skyddas av det som kallas för närstående rättigheter, och alltså inte är den vanliga upphovsrätten. Och det är därför detta blir extra intressant. Det är nämligen samma skyddsform som EU alltså vill ge till medieföretags webbplatser i samband med den så kallade länkskatten. Frågan är dock vilken grund som detta direktiv ska luta sig mot när det införs? Den som gav Ekeroth ersättning eller den som vägrade Skyttedal detsamma?

I slutändan borde tolkningarna inte kunna samexistera. I alla fall inte om upphovsrätten ska förstås av någon utanför domstolen.

Läs också:

DN vann om Israelbilderna – Skyttedal får betala halv miljon

SJF:s ordförande Jonas Nordling. Foto: Tor Johnsson

Replik: GRN utmanar redaktionell integritet

I Charlotte Ingvar-Nilssons uppdrag ingår att försvara Granskningsnämnden. I mitt ingår att påminna om att pressfriheten för de som faller under nämndens juridiktion är inskränkt.

Generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson har i ett inlägg på Medievärlden anklagat mig för att vara respektlös gentemot Granskningsnämnden. Det hedrar henne att hon försvarar sin myndighet och det ingår naturligtvis i hennes uppdrag att göra så. På samma sätt ingår det i mitt uppdrag att peka på inskränkningar i pressens frihet. Att en institution som Granskningsnämnden utmanar redaktionell integritet bör ingen kunna motsäga. Utomståendes detaljstyrning och efterkontroll av redaktionella beslut om uttolkning av demokratiparagrafen och regler om otillbörligt gynnande är i grunden integritetskränkande ingrepp utifrån en utgivares ensamansvar.

Att modellen för Public service i Sverige har väl inbyggda avstånd för att motverka direkt redaktionell styrning av utomstående råder det ingen tvekan om, men det innebär inte att modellen är synonym med full pressfrihet. Och i tider då allt starkare auktoritära och nationalistiska krafter vill se en hårdare styrning av redaktionellt innehåll är det mitt uppdrag att påminna om att vi redan har inskränkt pressfriheten för de redaktioner som faller under granskningsnämndens jurisdiktion. Och att det är illa nog.

 

Läs också:

Respektlöst, Jonas Nordling

Avskaffa Granskningsnämnden

För att undvika spektakel som det kring Jimmie Åkesson i SVT i fredags finns bara en väg: att lägga ned Granskningsnämnden, skriver Jonas Nordling.

När SVT försökte balansera Jimmie Åkessons yttrande under fredagens direktsända slutdebatt väckte det många reaktioner. De flesta av dessa synpunkter var förutsägbara utifrån drivkraften hos respektive upphovsperson, men samtidigt väldigt ologiska. Om du ser ängslighet från utgivare som ett problem så bör du nämligen på allvar göra en analys av läget. Framför allt om du har en önskan om en fri press och vill presentera en rimlig lösning.

I det aktuella fallet reagerade SD, som såg sin partiledare som ett tystat offer, rätt väntat. Den upprördhet som alltid tjänar deras narrativ var naturligtvis ofrånkomlig när möjligheten nu dök upp. Lika väntat dök en rad experter upp för att försvara alternativt fördöma utgivarens beslut. För den som tror på utgivarens ensamansvar, vilket är en grundsten för fri press, bör det emellertid vara uppenbart att det inte är SVT:s markering som är problemet. Problemet är att utgivaren känner sig tvungen att balansera yttrandet överhuvudtaget, eftersom tvånget härstammar från Granskningsnämndens ställningstagande. Och detta är i sin tur ett problem eftersom utgivaren inte själv har satt upp regelverket, och inte heller har någon roll i det system som står för granskningen.

SD säger sig visserligen vilja ha både en fri press och ett starkt public service. Men den som läst deras mediepolitiska program vet att de i själva verket vill stärka kontrollen över utgivarna, framför allt inom just public service. Ett utökat kontrollorgan med assistans av vetenskaplig bedömning ska ligga till grund för saklighetsbedömningar av redaktionellt arbete i SD:s idealvärld. Hand upp den som tror att det undanröjer händelser som den i slutdebatten. Nej, tvärtom kommer en sådan granskning bara skapa ännu större ängslighet hos utgivare som vill försöka förstå och efterleva granskarnas beslut. Om SD:s upprördhet var logisk borde det leda till att partiet omgående skrev om sitt program. Ett sådant tecken på logiskt tänkande har emellertid ännu inte synts till.

För den korrekta analysen är ju att det är granskandet i sig som är problemet. Det är Granskningsnämnden som borde läggas ned. Det är politikerna som måste visa respekt för redaktionell integritet och visa förtroende för de som är satta att fatta redaktionella beslut.

Redaktionell självreglering bygger på en acceptans av regler fastställda av branschen. Regler fastställda av andra intressen inskränker pressfriheten. Svårare än så är det inte, och samma logik gäller själva granskningsfunktionen. Om prövningen av publicistiska beslut inom public service någon gång kan flyttas till ett modernt pressetiskt system så vore det därför ett välkommet steg. Men det kommer i så fall krävas ett politiskt mod som vi hittills inte sett mycket av. Tanken att en majoritet av landets politiker dessutom därefter skulle avveckla detaljstyrning och göra Granskningsnämnden arbetslös blir ju då närmast utopiskt. Och likväl, om du vill slippa spektakel som det i fredags finns bara en väg. Avskaffa Granskningsnämnden.

Partipressens återkomst

Nu vill alla ha en partitidning. I alla fall i Danmark. Men bli inte förvånade om utvecklingen sprider sig även till Sverige, skriver Jonas Nordling.

Begreppet partipress känns inte så 2018. Tvärtom är det ju ett daterat fenomen, som förvisso spelat en viktig roll i vår presshistoria, men som till slut helt tappade sin ställning. Kanske enklast illustrerat av två separata händelser; den socialdemokratiska A-pressens ekonomiska kollaps och centerpartiets dyra försäljning av sitt tidningsimperium. (I det senare fallet är det rätt ironiskt att den höga prislappen därefter fick kraftig redaktionell nedmontering som följd.)

Visserligen tycks Sd haft ambitioner att återskapa fenomenet, vilket på sätt och vis är logiskt för en rörelse som vill tillbaka till den tid då Folkhemmet myntades. Deras medieprojekt har emellertid inte lyckats flyga nämnvärt hittills och det är oklart hur de ser på att äga sina egna medier i framtiden. Förmodligen tjänar den så kallade alt-rightfloran på nätet samma syfte, och i vilket mån Sd ändå kontrollerar delar av denna flora är ett ämne sig. Jag tänkte emellertid, precis som Sd för övrigt också ofta gör, flytta blicken mot våra danska grannar.

Sd:s kompisar i Dansk Folkeparti valde nämligen nyligen att starta just en egen redaktionell sajt: ditoverblikk.dk. Redaktionens raison d’être är att bevaka ”dansk politik med särskilt fokus på ämnen och vinklar av intresse för den nationalistiska borgerliga debatten i Danmark”. Det tydliggörs också att partiet är utgivare, men att redaktionen ”arbetar fristående från partiet”.

Reaktionerna i Danmark blev till viss del de väntade; medieforskare varnar för snedvridning och ekokammare. Danska Journalisten valde dock en mer udda vinkel, talespersoner för integrationsfrågor i två andra partier fick frågan om de tänkte ställa upp på intervjuer med den nya sajten. Och även om dessa båda tvivlade på den redaktionella självständigheten så var det ingen tvekan om att de ändå tänkte svara på frågor därifrån som vore detta vilken redaktion som helst. Vilket inte är så konstigt egentligen. De tillfrågade politikernas partier har nämligen också egna redaktioner av olika slag. Faktum är att partipressen är under återskapande på många sätt i Danmark.

De danska socialdemokraterna har exempelvis varit kritiska mot mediernas snuttifiering och lägger ut egna intervjuer med sina företrädare. Och även om den danska A-pressen till viss del ännu lever så har Piopio, en sajt där en av grundarna är den socialdemokratiske före detta ministern Henrik Sass Larsen, snabbt vuxit fram som en ny medieaktör.

Det unga partiet Alternativet, som fick drygt 5 procent i senaste valet har också en digital tidning: Altivisten, som beskriver sig själv som ”ett journalistiskt hopp om en ny konstruktiv medieverklighet, där politiker, journalister och medborgare finner svar gemensamt”.

Och rödgröna Enhedslisten, med drygt 8 procent i senaste valet, driver bland annat en podcast med det fyndiga namnet Listen där partiet säger sig vilja ”gräva djupare ned i aktuella ämnen för att bidra till mediebilden genom nya och vänsterorienterade vinklar, som normalt inte får lov att fylla etern”.
Gemensamt för alla dessa danska exempel är att de alla ikläder sig rollen av traditionell redaktionell verksamhet. Flera av dem är anslutna till det danska pressetiska systemet, och Piopio får till och med presstöd. Partipressen är alltså på många sätt vardag i Danmark 2018. Och med tanke på hur den danska samhällsdebatten influerar den svenska numera så ska du inte bli förvånad om partipressen återuppstår även här.

Konstruktiv journalistik ska få medborgaren älska oss

Demokratin som vi känner den är utmanad. Men vad betyder det för en journalistik som vill se sig som demokratins vita riddare? Två danska journalister menar att om medborgarna får full uppmärksamhet löser det sig. Jonas Nordling tror inte att det är så enkelt.

Varje lördag stod de där. I ett hörn av spärrhallen vid T-centralen, där gången från centralstationen mynnade ut och vi helglediga tonåringar från förorten vällde fram på väg mot citykärnan. De var aldrig särskilt många, kanske 20 stycken, och de flesta förbipasserande noterade dem antagligen aldrig, även om de skilde ut sig från frälsarpredikanterna intill. Såvitt jag minns var de alla män varav de flesta äldre, men några var även i min egen ålder. Killar som jag kände igen från min pendellinje, från min gymnasieskola. Skinnhuvuden, fotbollshuliganer, särlingar och rena knäppgökar. Bland de äldre männen var den sista gruppen klart övervägande, och den största gåtan för mig där och då var varför någon överhuvudtaget ville hänga med dessa tokiga gubbar.
Men där stod de alltså varje lördag i mitten av 80-talet, för att sälja sin tidning Patrioten, och för att värva nya medlemmar till sin rörelse, Bevara Sverige Svenskt. Att detta gäng skulle skapa ett parti som 2018 lockar en femtedel av befolkningen kändes inte så troligt. Men nu är vi alltså där.

Att demokratin är en nyckfull kraft ligger i sakens natur, precis som det är logiskt att dess tillkortakommanden skapar bekymmer som väcker förslag på diverse lösningar. Det är inget nytt i sig, demokratins inneboende utmaningar har genom åren föranlett mängder av skrifter och debatter, och så sker naturligtvis även nu. Det som möjligtvis är lite udda är att fler samhällsaktörer än på länge tycks vilja diskutera demokratins konstruktioner, om än utifrån helt olika drivkrafter. Flera av dessa krafter lyftes också förtjänstfullt av Jan Scherman i dennes sevärda reportageserie om vår demokrati på SVT nyligen. Men långt från alla perspektiv berördes av Scherman och det finns anledning att fördjupa sig än mer i vad som kan vänta oss.

Den traditionella demagogen pekar gärna på det parlamentariska systemets brister, där blockpolitik kan lamslå beslutsfattande. Retorik om det sunda förnuftets självklarhet som alternativ till flerpartisystemets kompromissande kan då kännas lockande. Parallellt med detta finns de återkommande argumenten om att ett etablissemang ska ha lagt beslag på sakfrågorna oavsett folkviljan, vilket ska ha gjort demokratin till en chimär. Lägg därtill att allt flera demokratikramare räds själva demokratin, eftersom antidemokratiska krafter av olika karaktär inte kan stängas ute. Vilket leder till en önskan om att avpolitisera fler funktioner för att rädda dess existens och skydda dessa från politiska beslut. Teknokratiska lösningar försvaras på så vis av de som tidigare stod på demokratins sida.

Utfallet av höstens riksdagsval riskerar att än mer kraftigt ge luft åt dessa olika fraktioners argument, med den sammanlagda effekten att vår demokratiska modell antagligen kommer utsättas för hårdare attacker än någonsin tidigare. Ett tecken i tiden är naturligtvis att två av de senaste årens mest uppmärksammade böcker om alternativ till dagens demokrati numera finns i färska svenska översättningar: Jason Brennans Efter demokratin och David Van Reybroucks Emot allmänna val.

Den amerikanske statsvetaren Jason Brennan (som för övrigt även syntes i ovan nämnda reportage) gav ut sin bok 2016 med den tydligare originaltiteln Against Democracy, och den marknadsliberala tankesmedjan Timbro översatte den till svenska redan förra sommaren. Brennans huvudtes är att alla väljare inte är tillräckligt kunniga för att ges förtroendet att rösta. Hans förslag till lösning är därför att endast kvalificerade medborgare ska få rösträtt, och att detta kan ske genom till exempel ett kunskapstest. Han föreslår att demokratin ersätts av epistokratin; ”ett styre där de kunniga har makten”.

Den belgiske kulturhistorikern David Van Reybroucks bok heter på originalspråket flamländska Tegen Vierkizingen, vilket rakt översatt betyder mot val. Den kom redan 2013, men har i år alltså getts ut på svenska av Natur och Kultur. Även Van Reybrouck driver tesen att vår demokrati är dysfunktionell, men utifrån en helt annan vinkel än Brennans. Han menar i stället att det är den representativa demokratin som är boven, att dagens system är rester från aristokratins skyddsvallar mot äkta folkstyre, och att lotten i stället är den sanna demokratins lösning. I Van Reybroucks idealdemokrati skulle folkvalda lottas fram, och endast verka tidsbegränsade perioder. Genom lotten skulle dagens drivkrafter inom det politiska spelet kunna avvecklas till förmån för ett verkligt brett samhällsengagemang hos medborgarna, menar Van Reybrouck utifrån att den som riskerar att lottas till ett förtroendeuppdrag också lär se till att hänga med.

Om något av dessa två förslag till förnyelse är tilltalande, och vilket i så fall, röjer säkert en hel del av din värdegrund. Men oavsett det: även om just dessa två författare uttrycker extrema lösningar för ett läge där demokratin hamnat i en återvändsgränd så är det väl inte orimligt att tänka sig att en idédebatt kommer väckas om en önskad utveckling av folkviljan. Och då kommer det bli intressant hur vi journalister hanterar läget.

Vi kan nog dock utgå ifrån att ingen officiell rörelse uttalat kommer att vilja avskaffa demokratin. Även de flesta moderna repressiva stater har ju trots allt kallat sig själva demokratier. (Östtyskland hette formellt Tyska Demokratiska Republiken, Nordkorea heter officiellt Demokratiska Folkrepubliken Korea etc.) Varje steg att utveckla demokratiska strukturer kommer emellertid tvinga oss journalister att välja sida, vare sig vi vill eller inte.

Utifrån detta läge blev det därför extra intressant att läsa Den journalistiske forbindelse av de danska journalisterna Søren Schultz Jørgensen och Per Westergård. Denna bok, som kom ut på danska Gyldendals i våras, är ett ambitiöst försök att genom fältstudier världen över hitta en röd tråd i nyhetsmediers försök att återskapa sitt uppdrag. Enligt författarna finns bara en grund för journalistiken, nämligen uppdraget från medborgaren. Men detta uppdrag håller på att transfomeras till något helt nytt. Den moderna journalisten kan i medborgarens ögon utgöra en pedagog, en mellanhand eller en förmedlare. Men också en mötesarrangör, en aktivistisk initiativtagare eller en problemlösare. En nyskapad redaktionell titel som de båda danskarna gärna lyfter fram är community organizer; organisatör av samhället.

Författarna menar att det journalistiska uppdraget alltid handlar om att vara på medborgarnas sida, och att framför allt alltid uppfattas som att vara det. Det kan tyckas självklart, men de menar att alla metoder vi använder för att stärka relationer med konsumenten måste i grunden alltid ge denne individ känslan av att vara bekräftad. Först därefter bör medieföretag försöka tjäna pengar på detta förhållande. Att till exempel bedriva eventverksamhet på kommersiell grund är till exempel kontraproduktivt. Ett event ska ha konsumenten i centrum, och stärka relation mellan redaktion och medborgare. Ger det dessutom pengar är det en bonus, men inget måste. Relationen kommer ge intäkten i nästa led ändå, om du gör rätt.

De danska kollegerna driver också tesen att ALLA medier numera ska se sig som nischade. Din målgrupp är alltid möjlig att kategorisera utifrån intressen, direkt såväl som indirekt. Det kan vara ämnesrelaterat, men även geografiskt, socioekonomiskt eller ålder. Eller något annat. Men det är alltid nischat. Det breda nyhetsmediet med allmänheten som målgrupp är historia, menar de. Vilket naturligtvis påverkar det demokratiska uppdraget. Det är å andra sidan ett uppdrag vi har gett oss själva, menar författarna och därför också helt kan omformulera om vi så önskar.

Søren Schultz Jørgensen och Per Westergård lyfter därefter framför allt upp begreppet konstruktiv journalistik, och menar att det är vägen till en tätare relation mellan redaktion och medborgare eftersom ”den skapar insikt, ger inspiration, gör medborgarna kunniga om samhället och ger hopp om en bättre morgondag”. Det handlar här om journalistik som inte bara beskriver problem, utan även presenterar lösningar. Studier av amerikanska konsumenter visar, enligt författarna, att dessa föredrar lösningsorienterad journalistik när de får välja mellan det och ren rapportering. Utvecklingen av en process för så kallad konstruktiv journalistik leds för övrigt via ett globalt projekt vid Aarhus universitet, och som stöttas av bland andra EBU och Google.

Gränsen mellan lösningsinriktad journalistik och aktivism är emellertid hårfin, vilket även författarna medger. Men de citerar samtidigt den välkände journalisten Glenn Greenwald som menar att ”alla riktiga journalister är aktivister”. Inte heller tycker författarna att det är ett problem om redaktioner hänfaller till kampanjjournalistik, så länge som det sker öppet och förstås: på medborgarens sida. Den som kan sin presshistoria ser naturligtvis cirkeln till viss del slutas, men till författarnas försvar ska sägas att de även lyfter fram den redaktionella professionaliteten som den stora skillnaden från pionjärtidens idéstyrda tidningar.

Givet att demokratin troligen står inför stora utmaningar, och att en bred idédebatt (förhoppningsvis) är att vänta; hur kommer då svenska redaktioner att tolka sitt uppdrag? Valet står ju mellan att passivt rapportera eller aktivt vägleda. Det senare bryter mot vår roll som neutrala bevakare, det förra rimmar dåligt med vår självbild som demokratins vita riddare. För Søren Schultz Jørgensen och Per Westergård är valet emellertid enkelt. Vi ska moderera diskussionen och förstås: stå på medborgarnas sida. Den stora utmaningen är dock att medborgarna kommer ha olika intressen, beroende på vilken ”nisch” de tillhör. Men inte heller det är ett problem i danskarnas värld, eftersom en mångfald av åsikter aldrig kan vara av ondo ur ett demokratiskt perspektiv.

Det är riktigt att pressen själv iklätt sig rollen som demokratins väktare. Och motivet har i grunden varit upplysningsidealet. Endast den informerade medborgaren kan utföra sin demokratriska handling, och det är journalistiken som erbjuder denna nödvändiga upplysning. Den svenska pressens fria ställning gentemot lagstiftaren har till stora delar kunnat försvaras tack vare en bransch som i över ett sekel delat grundläggande samhällsanalys. De pressetiska reglerna, och det journalistiska ideal som det medför, ligger djupt nedärvda hos många av oss journalister. Men det är inte heller någon hemlighet att denna branschhållning också inneburit att vi lite för ofta tolkat vilka frågor allmänheten borde bry sig om, ibland på ett sätt som inte är helt väsenskild från Jason Brennans syn på medborgarnas kompetens.

Så visst har de danska kollegerna rätt när de hävdar att medborgarna måste känna att vi står på deras sida, på deras villkor. Kombinationen demokratisk brytningstid och konstruktiv journalistik kan emellertid vara en krutdurk som sätter allt detta på sin spets. Detta eftersom att vara på medborgarens sida i nischmediernas tidsålder troligen innebär en polarisering av journalistiken som vi aldrig tidigare skådat. För att helt fjärma sig från ett von oben perspektiv och aldrig hänfalla till spekulation om vad läsekretsen borde veta mer om kommer ofrånkomligen leda till stora kunskapsluckor dessa nischgrupper sins emellan.

Men även detta har danskarna en lösning på. Det är nämligen här Public Service får sin framtida roll: ”Dessa medier kan de folkvalda politikerna använda till att brygga broar över de hål, klyftor och diken som de privata medierna ofrånkomligen lämnar mellan sig.” Hur detta skulle ske i praktiken låter de vara osagt, men det känns inte som ett steg bort från en elitstyrd agenda över samhällsdebatten. Tvärtom. Dessutom med den pikanta effekten att det skulle innebära att politiker ges en stärkt makt att indirekt avgöra vad folk bör veta och inte veta. Icke desto mindre är de danska kollegernas försök att omformulera vårt uppdrag värt att uppmuntra, och förhoppningsvis läser någon mer än jag denna bok och kan inspireras.

Men som sagt, detta är en idédebatt som är lika gammal som demokratin i sig. Så för att knyta ihop säcken tänkte jag avsluta med några rader från den amerikanske historikern Christopher Lasch och dennes postumt utgivna essäsamling Eliternas uppror och sveket mot demokratin. Lasch ägnade en av dessa essäer, Argumentationens förlorade konst, specifikt åt journalistikens roll i demokratin. Han beklagade bland annat Walter Lippmans alltför lyckade arbete med att göra professionell objektivitet till ett ideal inom journalistiken, eftersom det gav effekten att medborgarna avpolitiserades. Lasch menade att journalistikens roll var att träna medborgarna i ställningstagande, inte göra dem till passiva nyhetskonsumenter. Han menade att idealet om den objektiva nyhetsrapporteringens överlägsenhet byggt på en rådande syn om att debatt endast skedde mellan rivaler, ett gräl där ingen någonsin ger efter för den andre. Christopher Laschs eget ideal var det motsatta (I Margareta Eklöfs översättning): ”Man vinner ingen debatt genom att överrösta sin motståndare. Man vinner den genom att förändra motståndarens uppfattning, något som kan ske endast om man lyssnar aktningsfullt till motargumenten och ändå får deras förespråkare att inse att det är något fel med dessa argument. Medan detta sker kan vi mycket väl inse att det är något fel med våra egna.”

Christopher Lasch levde för övrigt som han lärde i den mån att han under sin levnad gick från en vänsterinriktad samhällsanalys till en betydligt mer moderat. (Att essäsamlingen gavs ut 1995 av näringslivets tankesmedja SNS bör även nämnas i sammanhanget.) Men att på allvar ständigt våga sätta sina övertygelser på spel bör oavsett politisk läggning naturligtvis alltid vara den enda sanna demokratiska värdegrunden, och kan tjäna som kompass även för det redaktionella arbetet. Allt annat blir ju dogmatiskt och inskränkt. Och såna krafter tål demokratin endast om de med råge ryms i ett hörn av en spärrhall.

 

PS. Jag har medverkat i Medievärlden som kolumnist sedan januari 2014. Min främsta drivkraft för detta samarbete var att kunna bidra med något till mina duktiga kolleger på redaktionen, som året innan hade valt att driva vidare tidningen i egen regi. Deras framgångsrika arbete utmynnade häromåret i att de kunde sälja verksamheten till Dagens Media. Häromdagen avslöjades dessutom att Dagens Media i sin tur nu kommer köpas av Bonnier. Vad detta innebär för min framtida medverkan återstår nu för mig att ta ställning till. Om detta skulle visa sig vara de sista raderna för denna spalt vill jag emellertid ta tillfället i akt och tacka alla läsare för dessa fyra år. Det har varit kul! Förhoppningsvis möts vi på annat håll.

Demokratin som ingen försvarar

Taiwan var förr en militärdiktatur med undantagstillstånd men är nu en modern demokrati med kontinentens högst rankade pressfrihet. Frågan är bara vad de får för det.

Det talas ofta om hur pressfriheten inskränks, att läget för världens journalister blir allt svårare. Att det fria ordet, och det demokratiska samtalet, är hotat på så många sätt. Vilket gör att det blir ännu viktigare att lyfta upp alla exempel på motsatsen. För de finns ju också. Samhällen som lämnat diktatur och förtryck bakom sig, och istället byggt demokrati och yttrandefrihet.

Som Taiwan. Förr en militärdiktatur där undantagstillstånd rådde i 40 år. Nu en modern demokrati med kontinentens högst rankade pressfrihet. Precis en sådan utveckling som demokratikämpar brukar önska. Och det dessutom i en region där det fria ordet och mänskliga rättigheter alltför ofta är undertryckta. Taiwan borde alltså vara toppen.

Som alla vet har landets status emellertid istället försvagats i takt med att demokratin vuxit sig starkare. Och visst, jag förstår att det är en komplex historia, med två stater som båda kallar sig Kina (Taiwans formella namn är ju fortfarande republiken Kina), och som tidigare har gjort anspråk på samma land. Men sedan Taiwan slängdes ut ur FN 1971 har det mesta gått snett när det gäller det lilla landets förutsättningar till fortsatt existens.

Idag erkänner knappt 20 stater Taiwan som en självständig stat. Sverige gör det inte, och nuvarande regering tänker inte ändra på denna inställning. Tvärtom. Kina sätter stor press på omvärlden i sina ambitioner att inkorporera Taiwan, och lyckas oftast väl med detta påverkansarbete. Få stater, eller företag för den delen, vill stöta sig med jätten.

Taiwan kan väl ge med sig, Kina har ju typ faktiskt lovat någon form av särregler även efter ett införlivande. Så tycks omvärldens analys se ut. Utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och pressfrihet i Hong Kong och Macau efter det kinesiska övertagandet gör det emellertid lätt att förstå varför regeringen på Taiwan inte delar den analysen.

Jag besökte nyligen Taipei, i samband med ett möte med den internationella journalistfederationen IFJ. Det var då tydligt hur desperat den taiwanesiska regeringen söker kompisar. Det var mottagning på UD, brandtal om pressfrihet från utrikesministern och audiens hos statschefen. Fraserna om fritt ord och fri tanke som de flesta politiker världen över använder fick dock här en djupare innebörd. Detta är bevisligen ett land som tagit demokratin åt rätt håll. Frågan är bara vad de får för det.

Sverige och andra demokratier tycks nöja sig med att Taiwan får vara med i typ WHO och OS. Men utan att ta alltför mycket ställning måste jag säga att det samhälle som nu råder på Taiwan tilltalar mig så otroligt mycket mer än det på det kinesiska fastlandet. Och det bekymrar mig att när en demokrati nu är hotad på riktigt, när den progressiva delen av världen verkligen kan ta ställning; ja då viker vi ned oss. Det säger något om vilka vi egentligen är. För i valet mellan det fria samhället och den totalitära diktaturen väljer världen just nu väldigt rationellt. Men ändå helt fel.

Myndigheter kan få beslagta i hemlighet

Ett nytt lagförslag ska ge myndigheterna rätt att beslagta material i hemlighet och utan att handlingen registreras. ”För oss som vill granska myndighetsutövning är detta ett hinder som ett öppet samhälle helt enkelt inte borde acceptera”, skriver Jonas Nordling.

För att kunna bevaka den offentliga makten till fullo gäller det att kunna finna tillräcklig mycket underlag, inte sällan med hjälp av offentlighetsprincipen. Och det krävs då förstås att handlingarna är registrerade, annars är det ju närmast omöjligt att hitta någonting.

Med tanke på detta är det faktiskt förvånansvärt många handlingar som inte behöver registreras. I ett samhälle som kallar sig öppet och med ambitioner att fortsätta göra det borde egentligen sådana här undantag från registreringsskyldigheten regelbundet utmanas. Det kan säkert finnas skäl till undantag som är rimliga, men i takt med digitala landvinningar bör ju även registreringsarbetet kunna effektiveras till exempel. Vilket kanske varit ett skäl till att slippa viss registrering historiskt.

Rätten att slippa registrera handlingar har faktiskt aktualiserats igen, något oväntat. Den så kallade beslagsutredningen har nämligen lagt ett förslag som minst sagt är anmärkningsvärt.

Grunden är ett försök att tillåta ”utredning på distans”, det vill säga en sorts beslag av data som till exempel kan finnas på extern disk eller server. Huruvida det finns något fungerande skydd i förslaget mot vilket material som på detta sätt får samlas in är oklart. Det är även osäkert om den som utsätts för detta beslag överhuvudtaget kommer veta det. Utredningen föreslår nämligen att sådan underrättelse inte ska behöva göras förrän långt senare.

Och det är ju då svårt för till exempel en journalist att veta om statsmakten tagit sig in dennes dator, oavsett om eventuella skäl för detta föreligger eller ej. Helt enkelt eftersom den som gör beslaget inte behöver berätta det. Det är svårt att tänka sig att ett fysiskt beslag av något skulle kunna ske på samma grunder som föreslås här. Det skulle väl i så fall mer falla under gängse definition av stöld. (Pikant nog föreslår utredningen faktiskt att även fysiska beslag borde kunna hemlighållas.)

Som grädde på moset föreslås dessutom att det material som beslagtas på detta vis alltså även ska undantas från registrering. Den som eventuellt via offentlighetsprincipen vill kontrollera huruvida ett beslag ”på distans” överhuvudtaget utförts kommer alltså inte kunna hitta något.

Utredningen talar förvisso om att den personliga integriteten ska värnas och beslagen inte får vara omotiverat breda på grund av denna ambition. Frågan är bara hur detta ska kunna kontrolleras eftersom, som sagt, inget beslag kommer registreras. Motivet till detta? Ja, det anses tydligen kunna innebära ett alltför stort arbete då beslagtaget material kan vara mycket omfattande. Den personliga integriteten lär alltså inte stå i centrum med andra ord.

Det känns med andra ord inte så tryggt, direkt. För oss som vill granska myndighetsutövning är detta ett föreslaget hinder som ett öppet samhälle helt enkelt inte borde acceptera.

Stötande att regeringen är passiv om digitalmomsen

Sedan frågan kört fast i EU vill den danska regeringen nu kompensera medieföretagen för den högre digitala momsen. Den svenska regeringens passivitet i frågan är närmast stötande, skriver Jonas Nordling.

Digitalmomsen tycks alltmer bli den svenska mediebranschens heliga Graal. Det vill säga en grej från förr som har magiska effekter men som nu är borttappad och alla letar efter. Typ.

I dag skiljer det nitton procentenheter i moms mellan analog och digital media. Att jämställa momsen för digital journalistik med den som gäller för tryckta produkter skulle alltså betyda nitton kronor mer i kassan för varje mottagen hundralapp hos svenska medieföretag. En nödvändig reform, inte minst för en hårt medtagen mediebransch mitt uppe i en digital omställning.

Frågan har stötts och blötts länge, inte minst på grund av att moms är en fråga för EU och därmed styrs via direktiv därifrån. Ett tag såg det dock ljust ut. Ett förslag för att öppna upp möjligheterna till lägre moms för e-tidningar hade baxats långt. Men efter bråket mellan Tjeckien och Frankrike förra sommaren så tog det roliga slut. Tjeckiens krav på omvänd skatteskyldighet som motprestation ställde helt enkelt till det. Och där står vi nu.

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter berättade visserligen för några veckor sedan i Journalistpodden att hon lägger ned mycket tid för att fortsätta lobbyarbetet i denna fråga. Men samtidigt kunde hon inte förklara hur Tjeckiens problem skulle lösas.

Sanningen är väl att efter förra sommarens antiklimax så är den här frågan helt död i EU. Den europeiska journalistfederationen, EFJ, vars medlemmar är direkt beroende av att mer pengar stannar i branschen, gör bedömningen att saken inte kommer lösas på länge. Kanske inte förrän en större momsöversyn drar igång, och då pratar vi långbänk.

Så här kan vi förstås inte ha det. Inte minst i en bransch där globala aktörer som knappt skattar alls i Sverige håller på att flytta skattebasen för annonsintäkter till helt andra delar av världen. I all ödmjukhet vill jag därför påpeka att jag, med en graalsökares envishet, med jämna mellanrum brukar föreslå alternativa lösningar för att neutralisera den hör pålagan och på så vis ge ansvarstagande svenska medieaktörer lite nödvändig livsluft i omställningsarbetet. Som till exempel att neutralisera momseffekterna eller att  fondera de statliga intäkterna och dela ut till branschen. Hittills har det skett inför döva öron.

Men plötsligt händer det. Inte i Sverige, men väl i Danmark. I ett omfattande mediepolitiskt förslag från den danska regeringen, där det i övrigt finns mycket att kritisera, fanns nämligen något jag kände igen. Ett förslag om att kompensera digitala nyhetsmedier i väntan på att EUs momsregler ändras, genom en ”nollmomskompensationsordning”.

I många fall är det positivt med regeringar som är passiva gentemot fria mediers förutsättningar att verka. Men i den här frågan är den svenska regeringens passivitet närmast stötande. Så det minsta en kan begära nu är väl ett snabbspår för att skapa en liknande kompensationsordning som den danska i väntan på att Tjeckien och Frankrike har lekt klart.