SVT behöver tydliga regler

Medborgarna skulle tjäna på ett starkt SVT med ett brett och tydligt uppdrag. Därför behöver public service-bolagens uppdrag preciseras och kontrollen stärkas.

Vill TU hindra SVT från att finnas i digitala kanaler? Vill TU att SVT endast ska sända i en kanal, mellan halv fem på eftermiddagen och tio på kvällen och det uteslutande i svart-vitt? Självklart inte. Men det är lätt att få det intrycket när SVT bemöter TU önskan om tydligare regler om vad SVT får och inte får göra på nätet.

TU tycker att det är viktigt att den nu aktuella parlamentariska public service-kommittén tar sig an uppgiften att tydligt definiera public service-bolagens uppdrag, både vad som ska göras och i vilken omfattning. Dessutom måste det finnas en oberoende instans som granskar att de medel staten garanterar används för rätt ändamål och som kan ingripa om så inte sker. Att tycka att den parlamentariska kommittén ska beakta medielandskapet i sin helhet är inte samma sak som att TU sätter gränserna för public service-bolagens verksamhet. Det är inte ens i samma härad.

I ett replikskifte på DN Debatt skriver SVT:s vd Hanna Stjärne att jag har fel då jag enligt uppgift påstått att ”SVT inte har något uppdrag att verka på internet”. Saken är den att jag inte skrev något sådant i den refererade artikeln. Vad jag däremot skrev var att SVT utvidgar verksamheten efter eget huvud. Och genom att beteckna exklusiv nätverksamhet som en del av kärnverksamheten försöker SVT kringgå kraven i anslagsvillkoren på att det ska finnas en koppling till sändningsverksamheten och att det ska råda en god balans i förhållande till denna.

EU: statsstödsregler sätter gränser för vad ett statligt finansierat tv-bolag får och inte får göra. Finansiering av public service-företag kan vara förenlig med EU:s statsstödsregler ”så länge det inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen i en omfattning som kan strida mot det allmänna intresset”. EU-kommissionen kräver därför att mer betydande nya tjänster på nätet anmäls för förhandsprövning så att man ska kunna bedöma om tjänsternas public service-värde väger upp deras negativa påverkan på konkurrensen. Trots att krav på förhandsanmälan existerar sedan länge har SVT konsekvent underlåtit att låta sin nätverksamhet genomgå en sådan prövning. Om en ny reglering ska klara EU:s statsstödsregler behöver uppdraget preciseras och kontrollen stärkas. Det skulle medborgarna tjäna på. På ett starkt SVT, med ett brett och tydligt uppdrag.

 

Huvudartikeln ”Låt inte SVT expandera som de vill på internet” publicerades i DN 16/11-2017.

Dags för SVT att agera konkurrensneutralt

Exemplen på hur SVT brister i konkurrensneutralitet blir allt fler. Nu måste det till en rejäl debatt om vad public servicebolaget får och inte får göra, menar TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

Varje år sätter regeringen villkor för hur SVT ska få använda sitt anslag, licenspengarna. I år kallas det helt naturligt för ”Anslagsvillkor för 2017 avseende Sveriges Television AB”. Bland villkoren slår regeringen fast att medlen ”ska användas för företagets kärnverksamhet, det vill säga, att producera och sända tv-program till allmänheten”. Och gör man något utanför kärnverksamheten ska den ”bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster”. Men hur ser det då ut i praktiken? Ja, här svajar det rejält.

I helgen publicerade SVT en specialartikel, en riktig långläsning, om Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Specialaren är på mer än 9 300 tecken exklusive blanksteg. Är det ingen tv? Inte mycket. Det är fyra videoklipp om totalt 91 sekunder. Artikeln har kritiserats starkt för att vara en direkt konkurrens till dagspressen. Och jag kan inte annat än instämma. Hur man än vrider och vänder på det kan inte den här typen av långläsning ses som en del av kärnverksamheten. Och den konkurrerar definitivt med ”andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster”.

Bristen på konkurrensneutralitet kom åter i dagen när komikerna och författaren Hans Alfredson gick bort. Då lade SVT snabbt och fullt korrekt ut en stor mängd tv-program på SVT play och Öppet arkiv där Hans Alfredson medverkade. Klassiker som Här är ditt liv, Gula hund och Mosebacke monarki. Program och innehåll som till exempel Aftonbladet frågade om de fick tillgång till. SVT vägrade. Däremot lade bolaget ut materialet på Facebook. Man gav alltså materialet gratis till en amerikansk mediejätte, men sade nej till en svensk aktör. Är det konkurrensneutralt som villkoren stadgar?

Vad vore lokaljournalistiken utan starka kommersiella tidningar? Den frågan ställde sig Anna Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad, i samband med tidningens rapportering om misstänkt u-båt i Gävle hamn i somras. SVT Gävleborg skrev av nyheten mer eller mindre i sin helhet. Gefle Dagblads nyhet är en plusartikel och är endast tillgänglig för betalande användare. Är det konkurrensneutralt att rewrita en plusnyhet och göra den tillgänglig för alla? Eller påverkar den GD:s möjligheter att ta betalt för sin rapportering?

Marcus Melinder, chefredaktör på Norran, berörde samma fråga när han visade hur SVT ryckte bort behovet av att läsa deras granskande artikel. I sin blogg skrev han följande:

”Den 31 juli publicerade Norran en artikel om att det är stor brist på familjehem i kommunerna och exemplifierade detta med Malå kommun, som ligger inom Norrans spridningsområde. Denna artikel lades ut på norran.se för våra betalande kunder, en så kallad PLUS-artikel. Samma dag gör SVT Nyheter Västerbotten en rewrite av Norrans artikel och tar ordagrant tre citat från tidningens artikel. Förvisso creddar man erforderligt och länkar till Norrans artikel, men behovet av att läsa artikeln på norran.se är i det läget helt obefintligt. SVT har berättat exakt samma nyhet, men gratis. SVT lägger även ut en länk på sin Facebook-sida för att på så sätt driva trafik till sin rewritade artikel. Det SVT däremot inte gör är ett rörligt inslag av den här nyheten. Man gör alltså bara en nyhetstext på sin sajt. Detta trots att det i SVT:s sändningstillstånd framgår att kärnverksamheten är att ’producera och sända radio- och tv-program till allmänheten’.”

I mitt tycke är det inte konkurrensneutralt. I dag befinner vi oss på samma digitala plattformar men med helt olika förutsättning gällande intäkter. Var gränserna går är en debatt branschen måste borra djupare i.

 

UPPDATERAD: Läs SVT:s divisionschef, Anne Lagercrantz, replik här.

Därför vill vi ha lika (upp)skattade medieföretag

Facebook betalar mindre skatt i Sverige än VK. Men omsättningen är mångdubbel. I Norge har mediebranschen börjat ställa krav på regeringen att agera. Att den svenska regeringen insett behovet av välfinansierad lokaljournalistik syns i tilläggsdirektivet. Men reglerna måste bli tydligare.

Google har lika stora annonsintäkter som alla världens tryckta tidningar och tidskrifter har tillsammans. Lägger vi till Facebook så matchar annonsintäkterna det vad alla tidningar, tidskrifter och kommersiella radiokanaler har. I hela världen.

Mönstret är detsamma i de nordiska länderna. Förra året investerade annonsörerna 4,5 miljarder kronor i tryckt dagspress och 2 miljarder i digitala nyhetsmedier, enligt institutet för reklam- och mediestatistik IRM. Det kan jämföras med att cirka 6 miljarder lades på sökordsmarknadsföring och att mer än 90 procent av dessa annonskronor gick till Google.

Problemet – eller i alla fall ett av dem – är att Google och Facebook i praktiken inte beskattas lika hårt som svenska mediebolag. Enligt senaste offentliga årsredovisningen, 2015, belastades Google Sweden AB:s vinst med en skatt på 5,9 miljoner kronor. Facebook Sweden AB betalade i sin tur 1,9 miljoner i skatt samma år. Och det på en omsättning på uppskattningsvis 1 miljard kronor, enligt Breakits beräkningar. Det betyder att svenska Facebook betalar mindre i skatt än vad till exempel Västerbottens-Kuriren gjorde 2015.

Det huvudsakliga skälet till att Facebook och Google betalar så lite skatt i Sverige är att de skattetekniskt inte räknas som permanent etablerade här. Dagens skattelagstiftning, som bolagen följer, är skapad för mer traditionella affärsmodeller. Modeller som bygger på att bolag har ett behov av fysisk närvaro på en marknad för att kunna tjäna pengar där. Medier som har journalister på plats i orter som Umeå, Sundsvall eller Ystad beskattas i praktiken hårdare än medier som inte har det. Medier med utgivare som på ort och ställe tar ett reellt ansvar för vad som publiceras i tidningar och på sajter betalar mer i skatt i förhållande till sin faktiska omsättning än vad Google och Facebook gör.

Den här situationen har fått mediebranschen i Norge att reagera. De uppmanar nu norska regeringen att införa en Facebook-skatt enligt brittisk modell. Det är en skatt på 25 procent för företag som aktivt försöker komma undan nationell beskattning genom att skapa tomma bolag utan reell omsättning. Om en sådan lag infördes i Norge skulle det innebära 400 miljoner norska kronor i skatt från Google och Facebook. I den skatterapport som TU gjorde tillsammans med bland andra Mediebedriftene i Norge var det här en av de vägar som studerades. Det är förslag som den svenska mediebranschen får arbeta vidare med i höst.

I teorin ska svenska och globala medieföretag följa samma skatteregler. Men i praktiken ser det alltså annorlunda ut. Svenska mediehus betalar både reklam- och bolagsskatt. Globala jättar som Facebook och Google slipper undan. Menar regeringen allvar när den talar om vikten av en levande journalistik i hela landet, ja då är det hög tid att börja arbeta för rättvisa skatteregler. Regler som inte beskattar medier som granskar kommunen i Vännäs, kyrkan i Surahammar och näringslivet i Göteborg tuffare än globala medie- och reklamplattformar som inte ägnar sig åt lokaljournalistik. Regler som är rättvisa även i praktiken och inte bara i teorin.

Behovet av en välfinansierad lokaljournalistik är också en av anledningarna till att TU välkomnar regeringens tilläggsuppdrag till public service-kommittén om att bland annat se över hur public service publicerar sig online samt vad som ska räknas som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet. Jag tolkar det som ett uppdrag om tydligare skrivningar om hur, med vilket material och i vilka kanaler public service ska agera, till exempel på Facebook. Det inte minst då tilläggsdirektivet talar om att även public service måste förhålla sig till det nya medielandskapet, att public service i dag finns på samma arenor som de kommersiella aktörerna och att man där konkurrerar om samma publik. Särskilt intressanta är skrivningarna om att utvecklingen ”ställer stora krav på programföretagen och hur de förhåller sig till andra marknadsaktörer” och att kommittén ska se över public service-bolagens ”förhållande till globala medieaktörer och distributörer”.

Utan tydliga regler riskerar vi att redaktionellt material som skapats i allmänhetens tjänst genererar än mer data till bolag som till exempel Facebook. Data som bolaget konsekvent använder i syfte att nå svenska konsumenter med kommersiella budskap. Varje enskild publicering ger Facebook mer data, vilket i sin tur leder till annonsintäkter till dessa it-jättar.

Som de sedan slipper skatta för.

Orättvisa skatter ger Facebook och Google fördelar

Regeringen måste se över den orättvisa beskattning som gynnar globala plattformar och missgynnar svenska medieföretag, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

I teorin ska svenska och globala medieföretag följa samma skatteregler. Men i praktiken ser det annorlunda ut. Svenska mediehus betalar både reklam- och bolagsskatt medan globala jättar som Facebook och Google slipper undan. Den ojämlika beskattningen är så påtaglig att regeringen nu måste se över det regelverk som snedvrider konkurrensen negativt för journalistiska medier i Sverige – och till förmån för de globala bolagen.

I praktiken missgynnar svenska skatteregler medier som investerar i lokaljournalistik, begär ut offentliga handlingar och ställer makten mot väggen. Detta samtidigt som reglerna gynnar de globala medie- och reklamplattformar som inte ägnar sig åt journalistik. Det är en av de slutsatser som kan dras ur den nya rapporten ”Unequal taxation in a digital world – a challange for the Nordic media industry in the current tax environment”, som konsult- och revisionsbolaget PwC skrivit på gemensamt uppdrag av branschorganisationerna TU – Medier i Sverige, Medieförbundet (Finland), Mediebedriftene (Norge) och Danske Medier (Danmark).

Rapporten visar att det finns betydande skillnader mellan hur de nordiska och globala mediebolagens digitala annonsintäkter beskattas i praktiken. Trots att reglerna ska vara desamma betalar svenska och nordiska bolag avgjort mer i skatt än sina globala konkurrenter. År 2015 betalade till exempel Facebook 14,7 miljoner kronor i svensk skatt. Google betalade i sin tur 5,8 miljoner. Totalt 20,5 miljoner kronor. Det är inte ens hälften av vad enbart Aftonbladet betalade. Och då är varken reklamskatten eller den skatt som någon annan av landets 163 dagstidningar betalade in inkluderad.

Varför betalar Facebook och Google så lite i skatt? Är det för att intäkterna på den svenska marknaden är små? Tyvärr finns inga officiella uppgifter om storleken på de två bolagens svenska annonsintäkter. Men medieekonomen Stefan Melesko, Internationella handelshögskolan i Jönköping, uppskattar i en aktuell rapport att Facebook och Google tillsammans omsätter 6,5 miljarder kronor på den svenska marknaden. Det kan jämföras med dagspressens samlade annonsintäkter på 6,6 miljarder, varav drygt 2 miljarder kommer från digital annonsering. Tillsammans har alltså Facebook och Google ungefär lika stora annonsintäkter som den samlade svenska dagspressen. Men när det handlar om skatteinbetalningar är skillnaderna stora.

Melesko uppskattar i sin rapport Facebooks rörelseresultat 2015 till 675 miljoner. Vilket skulle kunna generera 135 miljoner i skatt. För Googles del skulle skattekostnaden samma år hamna på 260 miljoner. Enligt Meleskos bedömningar undviker bolagen, genom att planera sin skattehemvist, en skattebelastning på 400 miljoner kronor.

Den huvudsakliga anledningen till att Facebook, Google och liknande bolag betalar så lite skatt i Sverige är att de skattetekniskt inte anses vara permanent etablerade här. Dagens skattelagstiftning, som bolagen följer, är skapad för mer traditionella affärsmodeller. Modeller som bygger på att bolag har ett behov av fysisk närvaro på en marknad för att kunna tjäna pengar där. Men med digital teknik behöver medie- och reklamplattformarna liten eller ingen fysisk närvaro här i landet för att deras verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam. Till det kommer att de globala bolagen ofta använder koncernstrukturer som gör att de kan föra över vinster från det land där vinsterna skapas till en annan del av koncernen – verksamt i ett land där skatten är lägre. På ett sådant sätt kan koncernen skapa en konstlat låg skattenivå. Men också välja och vraka mellan olika länders skatteregler för att maximera sin vinst.

De globala aktörerna ges alltså möjligheter att använda en mycket större andel av sina annonsintäkter till att utveckla nya tjänster för användarna, erbjuda tjänster utan ekonomiskt motkrav eller för att konkurrera ut de nordiska bolagen från marknaden. PwC menar i sin rapport att de nordiska mediebolagen har små eller inga möjligheter att använda skattereglerna på samma sätt som de globala bolagen för att undvika skatter. Det beror på att de lokala mediebolagens affärsmodeller och demokratiska uppdrag går ut på att bevaka vad som händer i till exempel Lidköping, Sundsvall och Ystad. Och för att kunna granska och informera måste det finnas personal på plats. Medarbetare som läser inkommande post i kommunhuset, begär ut offentliga handlingar och möter läsarna på orten. De journalistiska medierna måste helt enkelt ha en fysisk närvaro på marknaden.

Vad kan då göras för att skapa mer konkurrensneutrala förutsättningar på den digitala mediemarknaden? Ja, reglerna för vilka bolag som ska räknas som permanent etablerade i ett land kan ändras. En sådan åtgärd skulle göra det enklare att beskatta intäkter från nya eller digitala affärsmodeller lokalt. Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, menar att en ändring skulle leda till en förbättrad konkurrenssituation. En annan tanke är att försvåra för artificiella företagsstrukturer att flytta vinster från ett skatteområde till ett annat.

Vissa länder har redan satt in lokala åtgärder för att förmå globala spelare att betala skatt i de länder där intäkterna skapas. Australien och Storbritannien har till exempel infört nya skatteregler som uppmuntrar bolag att beskatta vinsterna på ursprungsmarknaden. I Frankrike diskuterar man samma sak.

Med tanke på allvaret i situationen uppmanar vi därför regeringen att snarast möjligt se över konkurrensförhållandena mellan svenska och globala aktörer när det gäller beskattningen av digitala annonsintäkter. Inte minst bör regeringen snabbutreda behovet av inhemska åtgärder som även i praktiken gör det möjligt för svenska medier att konkurrera på samma villkor som de globala.

Det är orimligt att fria och oberoende medier i Sverige år efter år beskattas mycket hårdare än de globala it-jättarna. Rättvisare regler skulle inte bara stärka journalistikens förutsättningar utan även vår levande demokrati. 

Vi måste fortsätta kämpa för pressfriheten

Sverige är näst bäst i världen på pressfrihet. Men samtidigt visar studier att hoten mot svenska medier blir fler och grövre. Och de utsattas berättelser gör att vi inte kan vara nöjda, skriver Jeanette Gustafsdotter i en krönika på Pressfrihetens dag.

Tio i elva på fredagskvällen den 21 april kom ett larm till SOS Alarm. En flaska med brännbar vätska hade kastats in i en bil i Västerås. Bilen, som stod parkerad i de centrala delarna av stan, tillhör en av VLT:s medarbetare. Branden följde på flera anonyma hotelser via brev. Den utsatte medarbetaren ser därför händelsen som ett attentat riktat mot honom som person och framför allt mot hans yrkesroll. VLT:s chefredaktör, Daniel Nordström, menar också att det finns en stor risk för att brandattentatet har med medarbetarens journalistiska verksamhet att göra.

Tyvärr är bilbranden ingen isolerad händelse. I februari blev till exempel en TV4-reporter angripen och hindrad från att filma utanför en restaurang i Angered. En månad tidigare fick redaktionen för SVT:s Uppdrag granskning ta emot dödshot och flera brev fyllda med någon form av pulver. Till det kommer en lång rad, ja rent av dagliga hot och trakasserier riktade mot journalister och medier.

Hoten mot svenska medier fortsätter att öka. Det säger Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och SVT i en enkät som Kulturnyheterna nyligen gjort. I inslaget konstateras att journalister på de fem mediebolagen mordhotats, fått sina hemadresser exponerade på internet och trakasserats i hemmen bara under den senaste månaden. Och det för att de gjort sitt jobb.

En lång rad studier har konstaterat att ungefär var tredje journalist hotats och trakasserats under de senaste tolv månaderna. Dagspressens journalister är mer utsatta. Här är andelen trakasserade och hotade ännu större, vilket bland annat TU:s och Sveriges Radios studie från i fjol pekade mot. Den studien visar, precis som Kulturnyheternas, att tonen hårdnar, att hoten blir grövre. Och det gäller inte minst mot kvinnor.

Tidigare i vår presenterade TU en rapport som Kantar Sifo låtit göra åt oss och affärsnätverket Klara K. Det var en studie om effekterna av hoten och hatet som möter kvinnliga ledarskribenter, kommentatorer och krönikörer. Vi frågade kvinnorna på landets ledarredaktioner samt andra ledande debattörer och krönikörer om hur de upplever hoten. Det har blivit värre, var svaret. Över hälften av de svarande menar att mängden av hot och trakasserier ökat de senaste tre åren. Och ännu fler att hoten och trakasseriernas innehåll och uttryck samtidigt blivit grövre. En av tre bland de svarande uppger att trakasserierna lett till tankar på att sluta verka inom journalistiken. Och det i det land som förra året firade att världens första tryckfrihetsförordning fyllde 250 år. I det land som enligt Reportrar utan gränser har världens näst starkaste pressfrihet.

Näst bäst i världen eller ej, ingen som ser dessa siffror eller som hör de utsattas berättelser kan vara nöjd. Jag är det inte. Men de visar samtidigt att ansträngning lönar sig. I dag tar polisen och andra myndigheter mediehoten på större allvar. Kulturdepartementet arbetar med en handlingsplan om hoten mot det demokratiska samtalet och frågan ligger på både justitie- och kulturministerns bord.

Just den här dialogen är ett av de skäl Reportrar utan gränser pekar på för att förklara att vi nu är ”på pallen” efter att ha varit nere på tolfte plats i deras pressfrihetsindex för några år sedan. Låt oss därför fortsätta att anstränga oss och använda de lagar som finns. Det är redan olagligt att hota journalister.

Åtta av tio tror att fejknyheter påverkar vår syn på fakta

Åtta av tio vuxna svenskar menar att fejknyheter i hög utsträckning påverkar våra uppfattningar om grundläggande fakta när det gäller aktuella frågor och händelser. Det visar en ny studie som undersökningsföretaget Ipsos gjort på uppdrag av TU.

Undersökningen visar också att fyra av tio svenskar varje vecka ser nyhetsartiklar eller nyhetsinslag på internet som de uppfattar vara påhittade och osanna. Och att knappt en av tio delat en nyhet på internet som de senare fick veta var påhittad.

Problemet med fejkade nyheter, det vill säga påhittade och medvetet osanna nyheter, blev en stor fråga i samband med det amerikanska presidentvalet. Där nådde och engagerade valspurtens största fejknyheter via framför allt sociala medier fler personer än de största riktiga nyheterna från de etablerade medierna, enligt en genomgång från Buzzfeed. Hur stort är det här problemet i Sverige och vilka kan följderna bli?

 Ja, den undersökning som TU och Ipsos gjort bland Sveriges vuxna befolkning, 18-75 år, visar bland annat följande:

  • 4 av 10 ser varje vecka nyheter på internet som de uppfattar vara påhittade/osanna
  • Knappt 1 av 10 har delat en nyhet på internet som de senare fick veta var påhittad
  • Knappt 1 av 20 har delat en nyhet på internet som de visste eller anade var påhittad

Undersökningen visar också att var tredje svensk är osäker på sin förmåga att upptäcka en påhittad nyhet. Allra störst är osäkerheten bland de över 60 år, där nästan hälften uppger att de känner sig osäkra. Minst osäkra på att känna igen påhittade nyheter säger sig män och Sverigedemokraternas väljare vara.

Spridningen och osäkerheten kan få effekter på vårt gemensamma samhälle. Hela åtta av tio anser att fejknyheterna i hög utsträckning påverkar befolkningens uppfattning om grundläggande fakta när det gäller aktuella frågor och händelser.

Något färre än hälften av de svarande tycker att sociala medier som Facebook och Twitter samt sökmotorer som Google har ett mycket stort ansvar för att hindra spridningen av påhittade nyheter. I stället pekar man bland annat på den enskildes ansvar som mediekonsument. Sex av tio anser att den enskilde har ett mycket stort ansvar. Störst ansvar menar man att etablerade medier som tidningar, radio och tv har. Åtta av tio menar att de etablerade medierna har ett mycket stort ansvar för att hindra spridandet av fejknyheter.

Uppgiften att granska den information som cirkulerar har också blivit allt viktigare för medierna och ges därför ett växande utrymme. Dagens Nyheter har till exempel avslöjat hur fejknyheter sprids till Sverige, Eskilstuna-Kuriren hur trollfabrikerna jobbar här i landet och Metro har sedan flera år Viralgranskaren.

Det här är en fråga vi tar på största allvar. Därför startade TU i början av 2017 en flerårig informationskampanj som handlar om pressetik, ansvarigt utgivarskap och inte minst om källkritik. För vi har alla ett ansvar. Du och jag!

Kontrollera alltid källan. Och är du osäker, tänk efter innan du delar.

Jeanette Gustafsdotter

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Digitala intervjuer i slumpmässigt rekryterad respondentpanel

Målgrupp 18-75 år

Antal genomförda intervjuer 1 017

Fältperiod 15-23 februari 2017

God demokrati kostar också pengar

Journalistikens främsta uppdrag är det demokratiska. Att granska, informera och debattera. Med hjälp av mediernas rapportering kan vi som medborgare göra mer välgrundade val, förstå samhällets utmaningar och ställa de ansvariga till svars. Men för att fria medier ska kunna fortsätta att vara fria i sin granskning krävs en fungerande ekonomisk marknad.

Ny forskning från amerikanska Stanforduniversitetet har visat att pengar investerade i granskande journalistik kan betala sig för samhället många gånger om i sparade pengar. Förändrade rutiner i den offentliga förvaltningen och nya lagar kan spara in mycket stora belopp. Men journalistiken sänker inte bara samhällets gemensamma kostnader, den genererar även intäkter till staten. Inte minst genom skatter.

En ny brittisk rapport som revisionsföretaget Deloitte tagit fram på branschorganisationens News Media Associations uppdrag visar att dagspressen i vid bemärkelse hade intäkter från främst användare och annonser på 5,1 miljarder pund 2015. Det betyder att nyhetsbranschens bidrag till samhällsekonomin, enligt rapportens sätt att räkna, är mer än 5 miljarder pund brutto och omfattade ungefär 87 500 arbetstillfällen.

Hur ser det ut i Sverige? Jo, enligt Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Medieekonomi uppgick tidningsföretagens rörelseintäkter till 16,9 miljarder kronor under 2015. Och totalt var 7 900 personer, varav 4 000 journalister, anställda av TU:s medlemsföretag under samma år.

Den svenska dagspressens rörelsekostnader – 16,8 miljarder kronor 2015 – består till stora delar av löner och andra produktionskostnader. Det är vad det kostar att göra avslöjanden som Dagens Nyheters granskning av misstänkt korruption inom Riksrevisionen, Västerbottens-Kurirens avslöjande om Studiefrämjandets fusk med mångmiljonbelopp, Piteå-Tidningens artiklar om hur en förvaltare systematiskt stal pengar från de han var satt att hjälpa och Aftonbladets gräv om Kommunals representationsvanor och restaurangverksamhet.  

Det är granskande journalistik som de här jobben och annat som lockar 83 procent av alla svenskar mellan 9 och 79 år att läsa tryckta eller digitala morgontidningar under en vanlig månad. Och 61 procent att läsa en kvällstidning eller kolla av deras sajter, säger statistik från Nordicom.

Men förutom sitt bidrag till samhället via granskande journalistik bidrar alltså medierna även via skatter. De flesta är helt riktiga. Men inte alla.

År 2015 betalade till exempel tidningsbolagen Aftonbladet, Dagens industri, Dagens Nyheter, Expressen, Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Stampen reklamskatt om drygt 29 miljoner kronor. Utöver det belastades tidningarnas resultat med en skatt på 57 miljoner, enligt bolagens årsredovisningar. Till dessa 86 miljoner kommer självklart långt mer skattepengar från de koncerner tidningarna ingår i. Och från alla övriga tidningar och mediehus i landet, som Barometern, Jönköpings-Posten, Gefle Dagblad, Haparandabladet, Norrköpings Tidningar, Nya Wermlands-Tidningen och Västerbottens-Kuriren.

I och med att annonsaffären utmanas och att annonspengar flyttar från de journalistiska medierna och till digitala distributörer, till exempel till Facebook och Google som inte behöver betala reklamskatt, blir läsar- och användarintäkterna allt viktigare. 2015 stod läsar- och användarintäkterna för över 60 procent av dagspressens intäkter, enligt Medievärlden Premium.

I dag kommer huvuddelen av dessa intäkter från den tryckta upplagan. Men vi ser nu en snabb och viktig tillväxt i de digitala kanalerna. Den här utvecklingen hämmas dessvärre av att momsen på digitala tidningar är mycket högre än på tryckta. Därför är det viktigt att regeringen gör slag i saken nu när EU i december 2016 öppnade för en teknikneutral och reducerad moms på både tryckta och digitala tidningar. Digitalmomsen är en fråga om demokrati och överlevnad. Framtidens journalistik kommer till stora delar att finansieras av oss som läser och använder den. Och då måste största möjliga del av publicistiska mediers prenumerationspris gå till journalistiken, inte till statskassan. I slutändan är det den ordningen som gynnar samhället mest.

Dagspressen tar sitt demokratiska uppdrag på allvar. Men de konkurrens- och utvecklingshämmande pålagorna måste bort om pressen även i fortsättningen ska kunna bidra till vårt gemensamma samhälle genom att granska, informera, debattera – och betala skatt.

Misstron måste bemötas med transparens

I en tid då misstron mot de traditionella medierna växer måste medierna bli bättre på att förklara vad de gör och varför. Därför drar TU igång en treårig informationskampanj om medier och trovärdighet.

Varannan svensk nyhetskonsument får till stora delar sina nyheter andra håll än de traditionella medierna. Det visar en ny undersökning som Handelshögskolan i Stockholm och de sju största nyhetssajterna presenterade nu i december månad. Den visar också att var femte svensk misstror medierna. Det är allvarligt.

Studien bygger på analyser av användarmönstren för 38 000 personer på sajterna för Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och Upsala Nya Tidning. Dessutom har man intervjuat 4 000 personer för att se vad som motiverar användarna och vad som delas i sociala medier.

Och det visar sig att vi ser en allt större spridning i hur befolkningen tar del av nyheter. Hälften av oss som lyssnar, läser eller tittar på nyheter gör det framför allt via de traditionella kanalerna, som dagspress, radio och tv. Hälften av befolkningen läser till exempel en tryckt dagstidning en vanlig dag. Den här gruppen, som vänder sig till de etablerade medierna, deltar och använder enligt studien till stora delar också redaktionellt material i sociala medier.

Men den andra hälften visar upp ett annat mönster. De vänder sig i mindre utsträckning till etablerade medier. Och 21 procent, ungefär var femte nyhetskonsument, uttrycker till och med en aktiv misstro till de traditionella medierna.

Det finns en sak som de olika grupperna säger sig ha gemensamt. De värdesätter opartiskhet och saklighet. Vi menar att det inte finns någon bättre garant för att den kvalificerade informationen som nyhetskonsumenterna efterfrågar är saklig och opartisk än kraftfulla nyhetsredaktioner. Det är i de etablerade mediehusen som den källkritiska kunskapen är som allra mest utbredd. Och det är där insikterna i det journalistiska hantverket är som djupast. Men vi måste bli ännu bättre på att förklara vad vi gör och varför vi gör på vissa sätt.

Därför kommer TU att i januari 2017 lansera ett första steg i en treårig informationskampanj om medier och trovärdighet. Det första steget innehåller annonser för tryckta och digitala kanaler som lyfter fram pressetiken. Att vi har ett fungerade självreglerande pressetiskt system i Sverige, ett system som guidar redaktionerna i det dagliga nyhetsarbetet och ger den som känner sig felaktigt behandlad i pressen möjlighet till upprättelse.

Steg två blir att belysa systemet med ansvarig utgivare, medan ett annat att redovisa en egen studie av hur nyhetskonsumenternas syn på vissa typer av nyheter.

Vi måste som sagt bli ännu bättre på att förklara det vi gör. Men vi kompromissar aldrig när det gäller journalistikens kärnuppdrag. Vi ska fortsätta att vara källkritiska, redovisa fakta, granska kritiskt och hålla hög relevans. Sanna, riktiga nyheter.

Lexbase missbruk av grundlagen hotar tryck- och yttrandefriheten

I dag lämnar Mediegrundlagskommittén sitt betänkande ”Ändrande mediegrundlagar” (SOU 2016:58) till justitieministern. Jag har varit en av experterna som representant för TU. Som expert kan man inte reservera sig utan endast lämna ett särskilt yttrande. Det har jag gjort.

Kommitténs arbete har – i linje med sina direktiv – haft att göra återkommande avvägningar mellan skyddet för tryck- och yttrandefriheten och skyddet för den personliga integriteten. Dessa eviga motsatspar; en förstärkning av den personliga integriteten innebär i praktiken oftast en försvagning av just den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten. TU har betonat att detta är något som hela tiden måste uppmärksammas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Kommittén har i det perspektivet övervägt ett antal frågor. Jag vill här lyfta två av de viktigaste.

En viktig fråga har gällt problemet med den ”eviga” preskriptionstiden för sökbara artiklar på tidningssajter och i arkivdatabaser. Detta innebär att preskription aldrig – eller endast efter en viss tid – inträder och att en senare utgivare får ”ärva” föregående utgivares publiceringsbeslut, den så kallade arvsynden.

Kommittén anser, i sitt huvudförslag, att ett yttrandefrihetsbrott på en webbplats även i fortsättningen ska anses pågå till dess att en uppgift tas bort. Det innebär i praktiken att arvsynden består även fortsättningsvis. Detta är en otillfredsställande ordning som går stick i stäv med den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprincipen om utgivarens ensamansvar, det vill säga en utgivare ska, för att kunna upprätthålla detta ensamansvar, ha en rimlig möjlighet att kunna kontrollera vad denne själv publicerar – inte vad andra har publicerat.

Det positiva är dock att kommittén föreslår en möjlighet till ansvarsbegränsning för material som är äldre än ett år. De enorma informationsmängder som hinner publiceras bara under ett år gör dock även detta till något helt oöverblickbart.

Enligt min mening bör därför en vanlig preskriptionstid om sex månader gälla för allt material i en databas räknat från den tidpunkt då det tillgängliggjordes. Det kopplar i bägge fallen ansvaret till den utgivare som fattade publiceringsbeslutet och löser frågan om ”arvsynd”. Detta kan – möjligen – också förenas med förslaget om en möjlighet till ett så kallat ”notice-and-take-down”-förfarande, där en utgivare kan underställas en underrättelse om att fatta ett nytt publiceringsbeslut om en artikel i en databas och – om denne då väljer att låta den kvarstå – också få ta ansvar för den.

Söktjänsten Lexbase har framkallat en diskussion och ett politiskt tryck om att genomföra begränsningar av det så kallade frivilliga grundlagsskyddet. Söktjänsten gör det möjligt att ta fram personuppgifter om enskilda i bland annat brottmål. Detta oansvariga förhållningssätt till publicering av personuppgifter har nu lett till att kommittén föreslår att möjligheterna att skaffa grundlagsskydd med utgivningsbevis för vissa typer av söktjänster ska begränsas. I praktiken har Lexbase visat hur ett missbruk kan leda till ett lagstiftningsförslag som, i sin iver att skydda den personliga integriteten, också slår mot tryck- och yttrandefriheten som sådan.

Om man vill införa de begränsningar i yttrandefriheten som detta innebär är det av yttersta vikt att dessa mycket tydligt avgränsas så att de inte utesluter även annan, och liknande, verksamhet som i högsta grad förtjänar grundlagsskydd.

Läs hela det särskilda yttrandet här.

Jeanette Gustafsdotter

VD

TU – Medier i Sverige

Kvinnor mer utsatta för hot

Kvinnor trakasseras oftare än män. Och utsätts oftare för hot om sexuellt våld. Det visar en undersökning TU och Sveriges Radio gjort tillsammans, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

Långvariga trakasserier, offentliggjorda hemadresser, bilder på våldtäktsoffer och klart uttalade hot om att det här kommer även att drabba dig. Det är med tungt hjärta jag läser om vad medarbetare på landets dagstidningar och på Sveriges Radio utsätts för i sitt arbete. Dagligen och året runt. År ut och år in. Den enkätundersökning som TU gjort tillsammans med Sveriges Radio nu i vår om hot mot mediernas medarbetare bekräftar dessvärre den bild vi tidigare fått från andra undersökningar.

TU och Sveriges Radios gemensamma undersökning visar att 20 procent av medarbetarna på dagstidningarna och hos Sveriges Radio hotats och att 27 procent trakasserats någon gång under de senaste tolv månaderna.

Sammantaget har var tredje medarbetare antingen hotats eller trakasserats under senaste året. Och av de som hotats eller trakasserats säger ungefär 30 procent att det sker minst en gång i veckan. Undersökningen pekar också mot att tidningarnas medarbetare är mer utsatta än medarbetarna vid radion.

Hela 44 procent av dagspressens redaktionella medarbetare har utsatts för hot eller trakasserier under senast året. En klar majoritet menar dessutom att hoten, hatet och trakasserierna ökat under de senaste två åren. Allra värst utsatta är chefer och ledarskribenter.

Knappt var tredje medarbetare inom dagspressen har hotats det senaste året, oavsett kön. Däremot verkar det som om de hot och trakasserier som drabbar kvinnor är grövre och ser annorlunda ut. Det är allvarligt. Kvinnor blir till exempel trakasserade oftare än män. Generellt sett är det medarbetarens sociala liv som hotas. Men för kvinnornas del tillkommer minst en aspekt till i hotet. För fler än var tredje hotad kvinna innehöll det senaste hotet även ett hot om sexuellt våld mot henne personligen. I andra fall riktade sig hotet om sexuellt våld mot en annan person i hennes närhet. Den här typen av hot drabbar endast några få män.

Dessutom hotas en klar majoritet av de utsatta kvinnorna uttryckligen på grund av sitt kön. Även här kan vi se en tydlig skillnad mellan könen inom dagspressen. Räknas hoten mot kvinnor och män ihop är det huvudsakliga hotmotivet det publicistiska arbetet, till exempel ett avslöjande eller en bevakning. Men för kvinnor tillkommer alltså ofta ett annat motiv, nämligen deras kön.

Ett annat tecken på att hoten mot de kvinnliga medarbetarna drivs längre är hotens effekter. Ingen av de svarande männen uppger att de funderat på att sluta som journalist på grund av hoten. Det gör däremot en del av kvinnorna. Och det är en betydligt mindre andel män som känner personlig rädsla och oro än bland kvinnorna. Det finns alltså en risk att kvinnor hotas bort från journalistikens demokratiska uppdrag. Samtidigt är det också en större andel kvinnor än män som säger sig ha undvikit att bevaka en viss person eller ett nätverk efter hot.

Men en sak har hoten gemensamt. Det är män som hotar. Det är män som hotar kvinnor och det är män som hotar män.