Annons: Mediedagen 2019

”Det handlar om rättssäkerhet och förutsägbarhet”

Replik

– Jag motsäger inte alls mig själv. Det skriver TU:s chefsjurist Per Hultengård i en replik till Anette Novak.

Anette Novak påstår i ett inlägg i Medievärlden (30/5) att jag motsäger mig själv i den diskussion jag fört om ett ärende i Presstödsnämnden.

Nej Anette, nu läste du in vad du själv ville höra – jag motsäger inte alls mig själv!

Så här är det. Jag har i det jag skrivit om Presstödsnämndens bedömning av Alingsås Tidning velat lyfta att det presstödssystem som finns – och det som, förutom mediepolitiska ambitioner, ger det sin legitimitet – i grunden är att det i allt väsentligt bygger på objektivt mätbara parametrar. Men jag har också konstaterat att även detta system ger öppningar för vissa subjektiva bedömningar.

Och att det, i fallet med Alingsås Tidning, inte bara ger det utrymmet utan dessutom tar sig konstiga uttryck när några ledamöter ena dagen har en åsikt om rena sakförhållanden, för att nästa dag – under åberopande av att inget i sak har förändrats – tycker tvärtom rörande samma sakförhållanden.

Detta handlar om rättssäkerhet och förutsägbarhet – och svaret på frågan är då inte att i ett tilltänkt nytt mediestödssystem ytterligare öka utrymmet för subjektiva bedömningar och oförutsägbarhet.

Per Hultengård, TU:s chefsjurist

Tidigare inlägg i debatten

Anette Novak: Hultengård säger emot sig själv

Per Hultengård: ”Inte särskilt förtroendeingivande”

Thomas Norling: Därför fick Alingsås Tidning inget presstöd

Per Hultengård: Skräckexempel på presstödets rättsosäkerhet