Annons: Mediedagen 2019

”Inte särskilt förtroendeingivande”

REPLIK

TU:s chefsjurist Per Hultengård svarar på repliken från Presstödsnämndens (PSN:s) ordförande Thomas Norling.

Presstödsnämndens (PSN:s) ordförande Thomas Norling tillbakavisar i en replik i Medievärlden (22/5) min kritik (9/5) av PSN:s beslut om att avslå Alingsås Tidnings ansökan om omprövning av PSN:s tidigare avslag på tidningens ansökan om s k begränsat driftsstöd.

Ansökan om omprövning har avslagits därför att det föregående beslutet inte var ”uppenbart oriktigt”, konstateras det i repliken.
Jag delar uppfattningen att det förhållandet att PSN var oenig (röstsiffrorna 7-5) vid sitt ställningstaganden i sig inte innebär att beslutet är ”uppenbart oriktigt” – däremot borde det leda till en viss eftertänksamhet.

Det gäller i synnerhet som två av de ledamöter som i december var skiljaktiga och då ansåg att ett begränsat driftsstöd skulle kunna aktualiseras, nu i april inte längre anser det – trots att den majoritet (röstsiffrorna 5-3 denna gång) i PSN som de nu anslutit sig till samtidigt konstaterar att ”det inte framkommit några nya omständigheter”.

Det är möjligt att det ställningstagandet kan förklaras med att december-beslutet inte var ”uppenbart oriktigt” utan bara ”oriktigt”. Särskilt bra och förtroendeingivande blir det i vilket fall som helst inte.

Per Hultengård, chefsjurist TU

Tidigare inlägg

Thomas Norling: Därför fick Alingsås Tidning inget presstöd

Per Hultengård: Skräckexempel på presstödets rättsosäkerhet