Nya tillståndskrav minskar mångfalden i praktiken

Om ett och ett halvt år förändras villkoren på den svenska radiomarknaden. Det blir dyrare och svårare att få sändningstillstånd vilket slår mot både företag och mångfald, menar Lennart Foss, vd NTM, Per Bowallius, vd Mittmedia och Sture Bergman, vd VK-koncernen.

debatttrio

Sista juli 2018 upphör alla dagens tillstånd för kommersiell radio. Det är den största förändringen av den kommersiella radion i Sverige sedan introduktionen 1993.

Kulturdepartementets syfte och målsättningar – att åstadkomma större konkurrens och mångfald på radioområdet samt ge förbättrade förutsättningar för en livskraftig radio – är goda och välkomnas självklart. Men tyvärr skulle de förslag som presenteras i DS 2016:23 inte ha den effekten utan istället skapa stor oreda på radiomarknaden och dagens struktur med lokalt ägande skulle gå förlorat.

Våra koncerner innehar idag radiotillstånd och vi ser det som en viktig del i vår förmåga att arbeta med olika mediekanaler på våra marknader, en nödvändighet för att klara den strukturförändring vi är inne i. Med det förslag som nu ligger ser vi en risk i att vi tappar och blir utan tillstånd när nuvarande tillståndsperiod löper ut nästa år.

En koncentration av antalet sändningstillstånd till tre nationella tillstånd, kombinerat med bestämmelsen om att koncessionsavgift för åtta år ska betalas direkt efter slutet anbudsförfarande, kommer att leda till att endast mycket få och ekonomiskt starka aktörer kommer att kunna delta i och gå segrande ur anbudsgivningen. Detta är självklart inte bra utifrån ett mångfalds- och demokratiperspektiv.

Det tycks finnas en tro att några få nationella sändningstillstånd till förmån för dagens system med många mindre tillståndsområden skulle skapa förutsättningar för större mångfald. Vi tror på en marknad där det finns möjlighet för fler aktörer att etablera sig och där det ska finnas möjlighet att samarbeta på affärsmässiga villkor. Vi tror det är svårt att skapa mångfald med ett system som syftar till att förhindra samarbeten, ett system som inte har förmågan att hantera de förändringar som löpande uppstår i en marknad.

Nuvarande regelverk har visat sig vara flexibelt och möjliggjort byggande av nätverk baserat på affärsmässiga villkor mellan olika innehavare av tillstånd. Vi menar därför att det inte finns några skäl att ändra dagens regelverk för kommersiell radio. En radikal förändring av nuvarande system kommer att skapa stor osäkerhet och hotar dessutom de värden som redan investerats av flera olika aktörer.

Vi lokala medieföretag behöver inte regelverk som försvårar vår förmåga att fortsätta driva fri och oberoende lokaljournalistik. Låt oss istället fokusera på hur vi utifrån ett mångfalds- och demokratiperspektiv kan säkra det lokala utbudet av olika kanaler. Det minsta man kan önska sig, eftersom förutsättningarna för denna mycket genomgripande förändring ännu inte föreligger, är att förlänga nuvarande tillstånd i minst 2 år så att genomförandet kan ske mer grundligt och med bättre tidsramar.

Per Bowallius, vd Mittmedia,

Lennart Foss, vd NTM,

Sture Bergman, vd VK,