Annons: Mediedagen 2019

Vi är beredda att finansiera Torbjörn von Krogh

Slutreplik

För att få reda på exakt hur medierna använt begreppet ”vanvård” krävs att varje enskild artikel i Mediearkivet analyseras, skriver Mats Edman i ett svar till Torbjörn von Krogh.

Torbjörn von Krogh för en viktig diskussion om undersökningsmetod och tillförlitlighet vad gäller Mediearkivet. Precis som på Google varierar resultatet vid sökningar bland annat beroende på hur man formulerar sökkriterierna. Dessa problem finns vid all användning av textdatabaser.

Dagens Samhälle har gjort en kvantitativ sökning på ordet ”vanvård” och en kvalitativ studie av ordet ”vårdskandal” mellan 2002 och 2012. Vi har alltså inte gjort en kvalitativ studie av förekomsten av ordet ”vanvård” och det har vi heller aldrig hävdat. Vi har öppet redovisat hur vi använt Mediearkivet.

Samtliga artiklar i Mediearkivet mellan 2002 och 2012 som innehöll ordet ”vårdskandal” har däremot gåtts igenom noga. Vi har läst igenom det mesta som skrivits om knappt 140 händelser inom vård och omsorg. Av dessa har vi bedömt att begreppet ”vårdskandal” är rimligt i två av tre fall.

Varje år inträffar 5-10 sådana skandaler. Antalet har vi ställt i relation till cirka 2 800 äldreboenden plus ytterligare ett stort antal vårdcentraler, sjukhus, behandlingshem och andra institutioner. Dagens Samhälle förringar ingenting men tycker att proportioner har ett visst intresse. I synnerhet om medierna ger läsarna intrycket av allmän nedgång, förfall och vanvård.

Vi har inte gått igenom samtliga artiklar med ordet ”vanvård”, men gjort ett stort antal stickprover. Med stöd av dessa har vi bedömt att de flesta artiklar som innehåller ordet vanvård handlar om just människor. En del av artiklarna handlade om djur, gravar med mera. Men den högsta andelen handlade ändå om människor, enligt dessa stickprov.

Vi skriver inte att vår undersökning specifikt handlar om vanvård av äldre. Dagens Samhälles artikel handlade om vanvård av människor inom alla former av vård och omsorg samt i vilken omfattning mediernas intresse förändrats. Den spektakulära ökningen av begreppet ”vanvård” i medierna sker framför allt 2011-2012. Ökningen kan i hög grad relateras till dreven som drogs igång av DN och SVT (Koppargården).

För att få reda på exakt hur medierna använt begreppet ”vanvård” krävs att varje enskild artikel i Mediearkivet analyseras och klassificeras. Vi föreslår att Torbjörn von Krogh, som är medieforskare, tar sig an den grannlaga uppgiften. Inte minst SIMO borde granska hur enskilda händelser i vården fortplantas och okritiskt traderas genom mediestrukturen, både i gamla och nya medier.

Dagens Samhälle är berett att delfinansiera ett sådant forskningsprojekt.

Dagens Samhälles siffra är felaktig
Mats Edman, chefredaktör, Dagens Samhälle