Annons: Mediedagen 2019

Mecoms nya strategi öppnar för Bonnier

I dag lägger Mecom fram sin nya strategi – som öppnar dörren för Bonnier eller Schibsted.

En gång ägde Mecom tidningar i – förutom Danmark – Tyskland, Polen, Holland och Norge. I dag är det bara Holland (Wegener Group) och Danmark kvar i koncernen. Försäljningarna i Tyskland, Polen och Norge ger ett välbehövligt tillskott i kassan, som kan bidra till att reducera de stora bankskulderna.

Men det räcker inte med utförsäljningarna för att få Mecom i balans och aktieägarna glada. Därför lägger nu vd Tom Toumazis, fram en ny sparplan som ska minska koncernens kostnader med 70 miljoner euro fram till 2014. I år ska de ner 25 miljoner euro, nästa år lika mycket och resten 2014.

Det ska ske genom nedläggningar av tjänster, ökad integration internt inom Mecom samt en outsourcing av support-funktioner i högre grad än tidigare.

Samtidigt aviserar Tom Toumazis att Mecom ska införa en betalningsmodell på koncernens alla plattformar, inklusive de mobila. Detta betyder en betal-app för de tio största titlarna inom koncernen. 

? Sedan jag tillträdde som vd för sex månader sedan, har jag imponerats över den underliggande styrka som finns i Mecom – inte minst de 1,2 miljoner abonnenter och våra medarbetares kvalitet, vilket ger oss en stark plattform för tillväxt på lång sikt, säger Tom Toumazis i ett pressmeddelande och fortsätter:

? Den strategi, som vi lägger fram i dag, vill säkra större kommersiellt fokus genom ett starkt engagemang i betalda plattformar och ökad integration, så att vi bättre utnyttjar koncernens styrka.

Mecom vill också investera 10 miljoner euro årligen för att utveckla nya produkter och för att förbättra de erbjudanden som redan finns för abonnenterna till koncernens tidningar.

Sparpaketet kommer, enligt Mecom, att fram till 2014 öka överskottsgraden (ebitda) med 2,5 procent till 13,3 procent. Berlingske Media har under senare år haft en fallande ebitda-nivå och ligger nu på ca 5 procent. Inget som tilltalar Mecoms ägare. 

En möjlighet kan vara att Mecom på sikt gör sig av med hela eller delar av Berlingske Media för att koncentrera sig på det vinstgivande Wegener i Holland, som har en ebitda på 15 procent. I strategiplanen sägs också att tyngdpunkten i koncernens verksamhet framöver ska ligga i Holland. 

Det som mest tynger Berlingske Media är tidningarna i Jylland, som sedan Mecom tog över 2006, aldrig haft något överskott. Det rör sig om bland annat Århus Stiftstidende och ett antal andra tidningar på Jylland. I en första omgång kan det tänkas att Mecom säljer av de förlustbringande jylländska aktiviteterna och sedan behåller de övriga – bland annat Berlingske, B.T. och Weekendavisen – en tid. 

Men på sikt lutar det ändå mot att Mecom lämnar Danmark. 

Vem skulle då kunna tänka sig att köpa Berlingske Media? En möjlighet vore JP/Politikens Hus, som har ambitioner om att växa. Frågan är dock om danskarna skulle acceptera en sådan koncentration av medielandskapet. 

I ett sådant läge kunde det vara möjligt att Bonnier kommer in i bilden. Bonnier, som redan i förväg äger den danska finanstidningen Börsen, skulle inte vara en onaturlig ägare av Berlingske Media. En annan möjlig köpare kunde vara Schibsted, som inte får lov att öka sitt ägande mer i Norge.

Christer Källström, Köpenhamn