Annons: Mediedagen 2019

Avslöjade källa i politisk skandal

Danmark

Skatteministerns presschef läckte konfidentiell information om en politisk motståndare. Ekstra Bladet svarade med att avslöja sin källa.

Källskyddet är heligt för journalister. Man kan väl närmast säga att det är första paragrafen i mediernas gemensamma, oskrivna grundlag. Eller är det inte det? Frågan diskuteras nu intensivt i Danmark bland journalister.

Orsaken är att en spinndoktor (presschef), Peter Arnfeldt, för den tidigare skatteministern i fjol försökte att läcka konfidentiella upplysningar om Helle Thorning-Schmidts (nu statsminister) skatteförhållanden till Ekstra Bladet. Tidningen sa nej och avslöjade för ett par dagar sedan källan. 

Först en liten bakgrund. Inför valet till Folketinget i höstas fördes det en hätsk debatt mellan de borgerliga regeringspartierna och vänsteroppositionen. Den tidigare skatteministern, Troels Lund Poulsen, försökte enligt Köpenhamns skattedirektör, påverka skattemyndigheternas behandling av den socialdemokratiska ordförandens, Hella Thorning-Schmidts, skatteförhållanden i negativ riktning. Det hör till bilden att Thorning-Schmidt är helt frikänd i skattefrågan.

Samtidigt försökte skatteministerns spinndoktor Peter Arnfeldt läcka konfidentiella upplysningar om Helle Thorning-Schmidts fall hos skattemyndigheterna till Ekstra Bladet. 

Det rör sig alltså om två saker: dels läckorna till pressen och dels frågan om ministernpåverkan. Den första saken har nu lett till att spinndoktorn har polisanmälts för att han försökt lämna ut konfidentiella upplysningar till pressen. Den andra har resulterat i att en undersökningskommission har tillsatts. 

Att Ekstra Bladet valde att säga nej till spinndoktorns upplysningar om Thorning-Schmidts skatteförhållanden och sedan avslöja källan, har lett till en våldsam debatt bland danska journalister. Spinndoktorn hade också fått löfte om källskydd av Ekstra Bladets reporter. 

Hos oss journalister är det ju en självklarhet att alltid skydda källan, om än straffet kan bli böter eller fängelse. Om källskyddet urholkas finns det stor risk för att informationen till pressen torkar ut. Källorna vågar inte längre lita på journalisternas löfte om källskydd. 

Så här resonerar de alla flesta journalister. Men i den aktuella frågan finns det inslag som gör att skyddandet av källan kan diskuteras.

En spinndoktor till en minister i Danmark är statligt anställd och omfattas av förvaltningslagen. Hans uppgift är att på olika sätt stödja och förbättra ministerns position i den politiska debatten. Men om nu spinndoktorn använder sig av konfidentiellt material i syfte att smutskasta den politiska motståndaren, är spinndoktorn då fortfarande omfattad av källskyddet? 

Är inte källskyddet i första hand till för att ge de personer skydd som vill avslöja maktmissbruk eller andra missförhållanden i samhället? 

Spinndoktorn har i detta fall gått utanför sina ramar och använt sig av oegentliga metoder. ”Han trodde han kunde gå på vattnet”, som en dansk juristprofessor har uttryckt det. Spinndoktorn har utnyttjat pressens etiska regler för att främja egna politiska särintressen på bekostnad av motståndarens. Spinndoktorn föll på eget grepp. 

Christer Källström, Köpenhamn