Annons: Mediedagen 2019

Vilket mandat har SR för att tränga undan lokala aktörer?

Svegfors och Benkö duckar för det beklämmande faktum att många lokaltidningar i Sverige känner sig utträngda av SR:s satsningar på webben, skriver de moderata riksdagsledamöterna Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin.

Efter att debatten om framtidens mediemarknad nu varit igång en tid kan vi glädjande konstatera två saker. För det första att debatten om mediemarkandens framtid engagerar och berör och för det andra att Sveriges Radios ledning ser problem med de koncessionsavgifter som de fristående radioaktörerna idag betalar till staten. Sverige utgör med denna ordning ett ganska ensamt exempel med denna ordning och skapar svårigheter för fristående aktörer som vill sända radio i Sverige.

För att vidare svara på det uppenbara som förhoppningsvis bara gått Svegfors och Benkö förbi, vill vi betona att vi är positiva till public service som företeelse. Däremot finns det vissa frågeställningar som samtidigt känns rimliga. Är det exempelvis rimligt att public service finansieras genom ett för licensbetalarna extremt kostsamt system? Här tycks det finnas utrymme för en effektivare lösning. Konkurrens på lika villkor handlar också om förutsättningar, där SR idag i alla avseenden är förfördelade. Bara en sådan sak som att de fristående radioaktörerna inte tillåts använda samma sändningseffekt på sina sändare framstår som märkligt. Det är inte rimligt att dålig täckning hos fristående radiokanaler blivit en legalt sanktionerad konkurrensfördel för SR.

Svegfors och Benkö duckar för det beklämmande faktum att många lokaltidningar i Sverige känner sig utträngda av SR:s satsningar på webben. Vi får aldrig glömma att lokaltidningarna genom exempelvis annonser själva måste bära kostnaderna för sina satsningar samtidigt som SR hämtar sin finansiering genom politiska beslut. Vilket mandat har egentligen SR att tränga undan de lokala aktörerna i detta avseende?

Vi konstaterar också att det inte enbart är genom lobbying mot svenska folket i egna medier och genom lobbying mot oss Riksdagsledamöter som ledningen för Sveriges Radio försöker påverka allmänheten till sin fördel utan också genom en omfattande kampanj i Sveriges skolor. På webbplatsen www.fordig.se ska Sveriges skolelever tävla om 10 000 kronor genom att göra en film om ”oberoende radio & tv”. Avsändare av tävlingen är SR. Ligger det inom ramen för public service att så ogenerat påstå att andra medieföretag inte är oberoende?

Värt att notera är också att ledningen för SR inte heller tycks vara intresserade av att göra avsteg från den flagranta känga som ges i SR:s programförklaring, mot journalistik som bedrivs inom ramen för de fristående medierna. Är det Svegfors och Benkös ärliga uppfattning att den journalistiska integriteten sätts på spel så snart en medieaktörs verksamhet finansieras av annat än tvingande avgifter?

Lars Beckman Riksdagsledamot Gävleborg (M) Carl-Oskar Bohlin Riksdagsledamot Dalarna (M)