Annons: Mediedagen 2019

TV4: SR:s inställning är oroväckande

Om SR:s inställning ger en signal om hur public service-bolagen avser följa regeringens mycket svaga beslut, då finns det verkligen anledning till oro, skriver TV4:s kommunikationsdirektör Gunnar Gidefeldt i ett svar till Sveriges Radios vd Mats Svegfors.

Att ordkonstnären Mats Svegfors är arg på att Sveriges Radio ska behöva få nya tjänster (observera att det handlar om tjänster, inte programidéer som då och då görs gällande) förhandsprövade är ingen nyhet. Lite förvånande är det dock att han i artikeln anklagar kommersiella medieföretag för att försöka främja sina ”monopolintressen”. Lustigt, jag som trodde att det var Svegfors bolag som var sprunget ur en monopolsituation och en grundläggande inställning att ingen annan än public service kan garantera det fria ordet och kvalificerad journalistik … Därmed inte sagt att det public service-bolagen gör inte håller mycket hög klass.
 
Svegfors har dock rätt i att meddelandet som föranlett bestämmelserna om förhandsprövning inte är kopplat till ett direktiv, som jag skrev. De aktuella reglerna om statligt stöd finns i stället i Amsterdamfördraget och Amsterdamprotokollet, vilka är bindande för alla medlemstater. Och det aktuella meddelandet från kommissionen innehåller tolkningar och förtydliganden av dessa.
 
Om SR:s hittillsvarande inställning också skickar en signal om hur public service-bolagen avser följa regeringens mycket svaga beslut, enligt vilket det är upp till bolagen själva att avgöra vad som ska prövas och där det helt saknas sanktionsmöjligheter om bolagen inte gör det de ska – ja, då finns det verkligen anledning till den oro vi givit uttryck för i vårt remissvar och i tidigare debattinlägg.

Mats Svegfors svarar TV4: Det finns inget direktiv

TV4: Förslaget om förhandsprövning väger lätt som luft
Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör TV4-Gruppen