Annons: Mediedagen 2019

TS: Aftonbladet använder upplagesiffrorna felaktigt

Om Aftonbladet lämnar TS blir tidningen först i västvärlden som står utanför det branschgemensamma systemet, skriver TS vd Magnus Paulsson. Han vänder sig också mot tidningens sätt att räkna fram upplagan på egen hand.

TS tar med glädje del av Thomas Mattssons debattartikel i Medievärlden. ”Världens mest transparenta och trovärdiga publikstatistik” borde alla inom vår bransch sträva efter. Inte ens vi på TS anser att enbart upplagesiffror eller enbart trafiksiffror är det enda svaret på transparens. Men självfallet är dessa mått en del i denna transparens.

Det vi hävdar i alla sammanhang är att räckviddssiffrorna behöver kombineras med de siffror TS reviderar. Upplaga/trafiksiffror och räckvidd är kompletterande mått.
På vilket sätt kan vi på TS bidra till transparensen och trovärdigheten?

Självfallet genom att göra det vi har gjort i närmare 70 år, revidera upplagor och presentera fakta om upplagestruktur och nivåer. Vi gör det också till en mycket rimlig kostnad för anslutna medier. Hela TS omsättning ligger i nivå med vad som i Dagens
Media har angetts som den besparing Aftonbladet skulle göra genom att inte redovisa upplagan. Även om alla förstår att denna besparing till mycket liten del har med direkta kostnader för TS-revisionen att göra vill jag gärna poängtera detta.

Sedan i höstas redovisar vi även veckovis genomsnittliga dagssiffror per dagtyp för TS anslutna webbplatser. Visst skulle vi önska att fler medier var med, men trenden är att antalet ökar sakta men säkert.

Förhoppningsvis har de flesta i branschen hört talas om TS kanalintyg som visar alla reviderade siffror för ett mediehus. Här kan medierna även öka tillgängligheten och transparensen genom att redovisa räckviddssiffror på samma intyg. Kanalintyget är alltid tillgängligt och uppdaterat på vår hemsida och många medier har valt att integrera sitt intyg på annonswebben. Transparent och trovärdigt.

TS strävan är fortsatt att ge marknaden transparenta och trovärdiga data som en bas för medievalet. Men detta kräver att alla anslutna medier accepterar spelreglerna beslutade av branschrepresentanterna i våra mediekommittéer. Tyvärr ser vi hur de officiella TS-siffrorna i vissa fall medvetet används felaktigt.

Ett exempel på detta är när Aftonbladet på egen hand baklänges räknar fram en upplaga på en del av den konkurrerande kvällstidningen som inte särredovisas och jämför delarna med sin TS-upplaga. Visst vi vet genom deras kommentarer i samband med publiceringen att Aftonbladet inte tycker om regeln om att avläggare som till minst hälften har samma redaktionella innehåll som huvudtidning får räknas samman till en TS-upplaga. Men fakta är att många sammanslagna tidningar numera väljer att redovisa en TS upplaga där alla avläggare ingår. Detta är också helt i enlighet med de regler branschen har beslutat om i den mediekommittée där exempelvis båda kvällstidningarna är representerade.

Olyckligt känns som ett svagt ord för att beskriva vad det skulle innebära om Aftonbladet om ett år inte har redovisat någon TS upplaga. TS är mer än gärna med i en diskussion om hur upplaga generellt och kanske kvällstidningars upplaga specifikt ska redovisas framgent. Vad vi känner till finns det inte någon tidning i västvärlden som väljer att stå utanför det system för upplagekontroll branschen gemensamt upprättat.
 
Från TS kan vi hålla med om att reglerna skulle må bra av mer transparens. Vi skulle gärna se att mer av de fakta som kommer fram vid våra revisioner skulle bli offentliga. I en internationell jämförelse ger våra upplageintyg tämligen grund information. Fler siffror till annonsmarknaden kommer precis som det skrivs i artikeln att stärka medierna. Men det är inte TS som äger de regler vi agerar efter. Det är branschen själv som avgör hur dessa ska vara. Varför skulle inte vår bransch kunna ta steg framåt och gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för ”Världens mest transparenta och trovärdiga publikstatistik”.

Upplagorna 2009 – ett bottenår
Magnus Paulsson