Annons: Mediedagen 2019

Jämställdhet är en ledningsfråga

Mittmedias kvinnliga sportjournalister vittnar om trakasserier och förtryck och kräver nu att ledningen tar itu med frågan. Men varför är det de kvinnliga sportjournalisterna på just Mittmedia som gör revolt?

Så lätt kommer man inte undan om man är chef för Mittmedia Sport.

”Vi vägrar komma med förslag på åtgärder”, säger de kvinnliga sportjournalisterna.

Alltså hamnar frågan på sportchefen Henning Johannessons bord. Och det är där den hör hemma. Jämställdhet är en ledningsfråga.

”Många av oss upplever trakasserier och förtryck inom våra egna arbetsgrupper”, skriver 14 av de 17 kvinnliga sportjournalisterna i sitt brev till sportledningen, skyddsombud och utgivare. De manliga kollegorna har en ryggdunkningskultur som de inte ingår i.

Det är tydligt att de värsta trakasserierna kommer ute på sportarenorna, men de som de utsätts för av kollegorna i arbetsgruppen skadar mest.

Varför kommer då en revolt från de kvinnliga sportjournalister på just Mittmedia Sport?

Kanske ligger en del av svaret i att sportchefen och ledningen sitter långt borta från de flesta medarbetarna. Mittmedia bildade en central sportledning för alla 28 titlarna ungefär samtidigt som man planerade för en stor satsning på att rekrytera fler kvinnor till sporten utan att jobba med attityderna och klimatet i arbetsgrupperna i det dagliga arbetet. De nyanställda kvinnorna fick ta smällen.

Kanske beror det på att man i sin satsning rekryterat kvinnliga reportrar som redan profilerat sig i andra sammanhang och inte förväntade sig att deras idéer skulle skrattas åt och negligeras. Som till exempel Elena Lövholm, som har drivit en fotbollsblogg om svensk herrfotboll på SVT och varit reporter i SVT:s Svenska cupen-sändningar. De kände förväntningar om att förändra det journalistiska tänket i rapporteringen men inte att ”snubbarna” skulle fortsätta att ta de mest prestigefyllda jobben. Inte heller förväntade de sig att de skulle få frågan om hur man förändrar en organisationskultur. En sak har de i alla fall vunnit och det är sammanhållningen. ”Vi har vunnit varandra och stöttar varandra och det är det stora fina i det.”

Kanske beror det på att 17 kvinnor i en sportredaktion på 65 personer innebär starkt underläge. Utspridda över hela Mittmedia-land från Nynäshamn till Övik blir det numerära underläget påtagligt. Det finns forskning om hur man förändrar en organisation och den säger att kvinnorna behöver vara mellan en tredjedel och hälften av arbetsstyrkan för att de ska ha inflytande över organisationskulturen. Det gäller för övrigt för alla minoriteter. Jag gjorde 2014 en studie som publicerades i boken Kvinnor och ledarskap i svenska medier. Av de 208 kvinnorna som ingick i studien och var eller varit mediechefer så redovisade de att om deras företag hade hög representation av kvinnor i högsta företagsledningen att de också själva förväntade sig en god chefsutveckling. Vidare att det inte förekom lika stora löneskillnader mellan män och kvinnor på samma position och med samma utbildning. Från materialet kunde vi se att de med god representation av kvinnor i högsta ledningen också hade mindre stressrelaterade sjukskrivningar än de som uppgivit att deras företagsledning inte hade någon eller få kvinnor i högsta ledningen. Så visst spelar ledningen stor roll både som förebild och bärare av kulturen.

Ibland behövs en kris, en revolt, #metoo för att strukturer ska bli tydliga och positioner förflyttas.

”Jag tror att vi som män och ledare har jättemycket att lära oss kring det här”, har Henning Johannesson självkritiskt kommenterat. ”Det kom som en överraskning för mig att det var så här allvarligt.”

Rådet till sportledningen att ”gå en jämställdhetskurs” har sportchefen Henning Johannesson bestämt att man ska förverkligas omgående. Sen planeras workshopar om sexuella trakasserier och i januari ska hela sportredaktionen, inklusive de manliga kollegorna vara med och prata jämställdhet. Otroligt. Helt nyligen var jämställdhet stämplat som mossigt, överspelat eller genomfört och i alla fall ovidkommande.

Det var innan kulissen rämnade.

Säkert inte den sista.

Efter #metoo måste nya gränser förhandlas

Nu landar det på kvinnliga mediechefers bord att röja upp de problem som de i många fall ärvt av sina manliga företrädare. Men när nya gränser ska förhandlas är det de insiktsfulla männen som är deras allierade, skriver Cecilia Zadig.

Debatten på Publicistklubben förra veckan gällde huruvida pressetiken krackelerat under trycket av #metoo-rörelsen på de stora mediehusens inre arenor. ”Härdsmälta i journalistkollektivet,” ” reglerna krackelerar” och ”berättigad vrede” är citat ur debatten.

På scenen flankerades PK-ordföranden Anna Hedenmo av fyra kvinnor som försvarar de publiceringar och namngivningar som gjorts av Aftonbladet, Expressen, TV4 och SVT. Åsa Linderborg, Karin Olsson, Viveka Hansson och Charlotta Friborg är utgivare, kulturchefer och ansvariga mediechefer på fyra dominerande svenska mediehus. Var och en har sitt eget försvar för pressetiska ställningstaganden. Men försök förklara det utanför mediehusen! Svårt! ”Härdsmälta i journalistkollektivet,” Åsa Linderborgs beskrivning av senaste tidens #metoo-rörelse inne i mediehusen stämmer definitivt.

Men hur ser de blottade såren ut? De som bränner som napalm. Länge nog har stora mediehus haft en ledarkultur som upphöjt manliga genier till stjärnor med rätt att härja och kränka kvinnliga kollegor, med rätt att bete sig ”tölpigt, skitstövelaktigt”.

Vi som trodde vi gick jämsides och att kvinnor skulle ha lika möjligheter.

Genom sexuella kränkningar har dessa män orsakat skam och skuld hos utsatta kvinnor. Det har varit härskarmetoden och avsikten att hålla ned, tysta, och härska. Sedan bemöttes även vittnesmålen om sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkt med härskartekniker. ”Påförande av skam och skuld” är den fjärde av de fem identifierade härskartekniker, som formulerats av den norska professorn i socialpsykologi Berit Ås. Väl använd i krig för att bryta ner motståndskraften hos motståndaren. Ingen som kränkts sexuellt glömmer skammen som väcks i kroppen. Vi riktar skammen inåt. Så fungerar vårt psykologiska reaktionsmönster.

Men #metoo-rörelsen har fått drabbade att tala och skaka av sig skulden. Mönstret, kulturen blir synlig.

För att citera Donald Trump, i Washington Post. ”Grab them by the pussy” ”When you´re a star, they let you do it”

För att citera Horace Engdahl, ur hans bok Den sista grisen: ”Penetrationen är en seger för mannen och ett nederlag för kvinnan.”

Vinnare och förlorare. Kvinnor som villebråd som läggs ner som en trofé. Det är i ljuset av en sådan kvinnosyn som ett antal upphöjda manliga egon har tillåtits härja på kvinnors bekostnad på flera stora redaktioner som krönikörer, chefer, programledare och omhuldade stjärnor. De har upphöjts till förebilder som skulle få ta sig friheter som andra skulle kunna avundas.

Vi som tänkte att vi skulle gå jämsides.

Är det för att budskapet från machoreservaten nu är så naket som #metoo-rörelsen fått sådan kraft? Med historiskt synkroniserad tajming har de stora svenska mediehusen kvinnor som högsta eller näst högsta chefer och ansvariga/ biträdande utgivare. Sofia Olsson Olsén, Viveka Hansson, Hanna Stjärne, Cilla Benkö, Karin Olsson, Pia Rehnquist med flera. De har i många fall ärvt problemen som det nu vittnas om av sina manliga företrädare men de har hamnat på deras bord att lyssna in och hantera.

Karin Pettersson som är politisk chefredaktör för Aftonbladets ledaravdelning skrev i en krönika där hon förklarade att hon inte längre har förtroende för en av sina medarbetare, den utpekade och namngivne krönikören: ”Varför försvann så många kvinnliga mellanchefer och lovande tjejer? Varför var det nästan bara män som fick toppjobben i chefslagret över oss, i moderbolaget Schibsted?” Hon har rätt att fråga sig det. Av alla 286 börsnoterade bolag år 2016 har samtliga utom råvarubranschen bättre könsbalans i sina styrelser än mediebolagen, visar statistik från år 2016. På bolagsledningsnivå styrs mediebolagen till 80 procent av män. Trappan bör städas uppifrån sägs det.

Kvinnliga journalister på Aftonbladet skrev Dokumentet på 70-talet och beskrev där en alkoholkultur med tafsande och trakasserande av kvinnor. Efter det bildades en kvinnoredaktion på Aftonbladet. Kvinnomaterialet gav upplagan en skjuts uppåt. Kvinnomisshandel och våldtäkt som tidigare bara funnits i verkligheten blev nu journalistik. Idag står mer på spel.

Det är hög tid att uppgradera den mediekultur vi söker bli jämställda i. Vilka är de brännande frågorna på 2000-talet? Är journalistiken kalibrerad med de frågor som är viktiga för medieborgarna? Vilken journalistik kommer ut ur en grabbig och sexistiska miljö?

I sin krönika skrev Karin Pettersson vidare: ”Herregud, undrar jag nu. Varför har vi inte gjort mer. Jag inser i dessa dagar att jag själv blivit avtrubbad. Att jag duckat strider som jag borde tagit. Jag är dessutom högt i hierarkin, långt ifrån sommarvikarierna på nyhetsdesken. Alla berättelser når inte till mig. Jag hoppas nu att kraften i detta samtal ska leda framåt. Att den leder till att vi gemensamt omförhandlar vad som är acceptabelt. Att vi sätter nya gränser.”

När de nya gränserna nu måste förhandlas är det de medvetna och redan insiktsfulla männen som är de allierade. De som redan genomskådat den traditionella mansrollen och vill utvecklas.

Kvinnors ledarskap 24 år senare

Vad har hänt mellan 1994 och 2017 när det gäller kvinnor och ledarskap? Var står debatten i dag? Varför går det fortfarande två män på en kvinna när medierna väljer vem som får komma till tals i nyhetsmedier? Trots så många fler kvinnliga publicistiska ledare.

”Know the power of women in leadership.”

Skulpturen ”The Fearless Girl” utmanar den kända statyn ”Charging bull” på Wall Street. Statyn är en del av 8 mars-kampanjen som pågår för att lyfta det faktum att företag med kvinnor i toppositioner presterar bättre ekonomiskt. Där står debatten i dag 2017. I alla fall i New Yorks affärskvarter. Bättre affärer med fler kvinnor i ledningen. Vassare journalistik med kvinnor i ledningen!

Där stod inte debatten 1994 när vi arrangerade den smått historiska konferensen Kvinnor-Gräv i Stockholm med 350 kvinnliga journalister och medieledare från hela landet. Christina Jutterström, som senare blev en uppskattad föreläsare, då chefredaktör på Dagens Nyheter stod i talarstolen och talade om Att vara kvinna och chef.

Det nya var inte att tala om att vara chef. Det nya var att poängtera att hon var kvinna och chefredaktör. Det var inte längre ett handikapp att vara kvinna i den positionen. Kvinnor kan faktiskt vara chefer! Så var det då.

Det mest applåderade framträdandet stod Monica Gunne för, då featurechef på Aftonbladet. Hon kom upp på scenen iklädd full ishockeymundering med benskydd, klubba och hjälm. Karriärkostym eller överlevnadsdräkt?

Vi skrattade och var överens om att det behövdes nytänkande för att förändra redaktions-och ledarkulturen. Så föddes idén till ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap & undersökande journalistik, som har varit en poängsatt utbildning på JMK, Stockholms universitet ända fram till 2017.

Vad har hänt  sen dess? Stormsteg har tagits. På vissa områden myrsteg.

  • 274 mediechefer och medieledare har deltagit i ledarskapsutbildningen.

Utmaningen har varit densamma i allas HERSTORY (ordlek med History ..) som skrivits under åren. Att inte överge att man är kvinna utan att utmejsla sina egna styrkor, formulera sin kompetens och se sina utmaningar!

De har kommit från små och stora redaktioner och mediehus från Malmö till Luleå och de har åkt hem med insikten om att genus spelar roll för hur medieföretaget fungerar. Hur journalistiken görs och av vem.

  • Två böcker har skrivits MediaAmazonerna- om kvinnor ledarskap år 2007. Kvinnor och ledarskap i svenska medier år 2014 som båda bygger på studier baserade på deltagarna arbetsförhållanden och tankar kring sitt ledarskap och den revolution som medierna genomgår.
  • Priset Årets MediaAmazon för nyskapande ledarskap delas ut årligen vid en återkommande konferens.
  • Själv fick jag utmärkelsen Årets ledarskapsutvecklare 2010 som kursledare för ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap.

Är det lättare för kvinnor och ledare i dag?  Tiden har hunnit ifatt kvinnor som ledare

För ett par decennier sedan kunde man läsa i managementlitteratur att kvinnor var ”second best” i alla jämförande studier. De stod för svaghet medan manliga kollegor stod för strategi och beslutsfattande.

Tiden har hunnit ifatt kvinnor och svagheterna kallas snarare styrkor i modernt ledarskap. Vad hjärnforskning lär oss om ledare som uppmuntrar till nytänkande ligger nära egenskaper som traditionellt tillskrivs kvinnor.

I dag är EQ och social kompetens minst lika viktig som IQ i ledarskap för att utveckla såväl medarbetare som journalistik.

Redan år 1977 formulerade organisationsforskaren och professorn Rosabeth Moss Kanters Men and women in the corporation att  kvinnor behöver vara minst en tredjedel för att ha inflytande över villkoren och företagskulturen. Kvinnor blir annars undantag, sk token och om en kvinna misslyckas så representerar hon alla kvinnor. ”Vi har prövat med en kvinna…”.

Här ligger också en del av förklaringen till att kvinnor fortfarande måste överprestera, bevisa sig för att försvara sin legitimitet som ledare.  Kvinnor måste göra SKILLNAD. Bidra till högre vinst. Bättre journalistik. Bättre ledare.

Nej tack!

”Kvinnor accepterar inte den manliga normens spelregler.”

Många kvinnor känner sig obekväma med snacket och strukturen. ”De skulle inte lyssna på mig.” En del kvinnor avstår fortfarande eftersom de inte känner sig hemma med spelreglerna och inte känner att de skulle få tillräckligt inflytande att påverka dem.

Så formulerar de kvinnliga medieledare som ingick i studien Kvinnor och ledarskap i svenska medier ett av flera hinder som fortfarande gäller för mediekvinnor som vill stiga in, axla ansvaret och vara med och formulera medieframtiden.

Internet och hoten. I dag publicerar sig alla på flera sociala och digitala publiceringskanaler samtidigt och hoten om våld – ofta sexualiserat våld – har blivit en omständighet för kvinnor som inte går att bortse ifrån. Hot som Säpo nu har på sin agenda. 

Mammaledighet. De senaste åren har flera kvinnor gått Kvinnors ledarskap under sin mammaledighet. Pappor som är föräldralediga kommer med bebisen som ammar i lunchpausen.  Det hände inte på 90-talet.

Tempot.  Stressen är mer påtaglig i dag som en följd av digitaliseringen.  Av studien Kvinnor och ledarskap i svenska medier framgår att

  • De som arbetar på en arbetsplats med en tredjedel till hälften kvinnor i ledningen har färre sjukskrivningar bland medarbetarna.
  • De har också mindre löneskillnader mellan män och kvinnor.
  • Vidare uppger de mediechefer som deltog i studien att de i högre utsträckning har stöd av sin närmaste chef vilket också minskar den upplevda stressen.
  • De uppger också i högre grad att de har förhoppningar om att nå högsta chefsnivå i sin organisation under sin karriär.

Maktkampen mellan ordet och pengarna. I dragkampen mellan chefredaktören och vd/publisher har pengarna ökat sin makt på ordets bekostnad. Makten har i hög grad flyttat upp till koncernchefsnivå i de nya mediehusen och där dominerar män. Detta har hänt samtidigt som kvinnorna blivit publicistiska ledare. Cirka 42 procent av chefredaktörerna är i dag kvinnor och cirka 50 procent är redaktionschefer och kulturchefer. I årets rankning har en kvinna för första gången utsetts till Grävsveriges makthavare nummer 1.

”Know the power of women in leadership.” Det är inte parollen i svenska börsnoterade mediebolag. De ligger fortsatt i botten bland svenska bolag när det gäller kvinnor i högsta ledningen.

”Know the power of women in leadership. SHE makes a difference”

Så kvinnor gör skillnad.

Det är inskriptionen vid foten av statyn ”The fearless girl”. En liten trotsig flicka som utmanar ”Charging bull”  placerades där på Internationella kvinnodagen av kapitalförvaltningsbolaget SSGA och reklambyrån McCann New York.

Varför en så liten flicka mot en stor tjur?

Hur går vi vidare..?

Varför inte börja med att ge den lilla trotsiga flickan den plats som hon – och andra kvinnor – har rätt till i nyhetsmedierna? Deras yrkesexpertis och kvinnoerfarenheter speglas dåligt. Nyheter handlar fortsatt till mer än 70 procent om män i svenska medier.  Sedan 15 år står det stilla i Sverige trots ett stort antal kvinnliga publicister.

Dags att se mediedynamikens konserverande kraft. Dags att spräcka glastaket.

Vilket handlingsutrymme har kvinnliga ledare?

Vad händer när en kvinna bryter mot spelets regler och tar kommandot som chef? Är det då hon få bereda sig på att möta hatet som Sofia Olsson Olsén beskriver i sin krönika på nyårsafton? ”Din lilla fitta! Vem tror du att du är?”

Vilket manöverutrymme har en kvinna?

I Afghanistan måste en kvinna ledsagas av sin man och får inte ens gå till marknaden själv utan att bli fysiskt attackerad. Hon ska veta sin plats.

Snart släpps Wonder Woman, en amerikansk film i superhjältegenren. Hon har nyligen fyllt 75 år som seriefigur och skapades mitt under brinnande världskrig av psykologen och kvinnorättskämpen William M Marston och hans fru Elizabeth Holloway. De ville skapa en stark kvinnlig karaktär och förebild. Wonder Woman skulle ha alla goda ledaregenskaper. William Marston sade att  ”…hon är den nya sortens kvinna som bör styra världen.” Inga låga förväntningar. Nu blir seriehjältinnan film och Wonder Woman får sin historia beskriven i aktuella boken ”Wonder Woman unbound: The curious history of the world´s most famous heroine”.

Nu gör hon comeback.

wonder-woman

Jag gjorde en studie, Kvinnor och ledarskap i svenska medier, där 208 kvinnliga mediechefer, med hjälp av självskattningsverktyget DISC, karaktäriserade sig själva kring personlighetsdrag och kommunikationsstil. Det visade sig att de yngre medieledarna/mediecheferna, under 39 år, oftare beskrev sig som drivande, otåliga, konkurrerande och som att de tar kommandot. De valde även, i mindre utsträckning än sina äldre chefskollegor, att skatta sig som pålitliga.

Vilket manöverutrymme har en kvinna i ledarrollen?

Artisten Madonna utryckte det så här i sitt tacktal när hon blev Billboards Woman of the Year. 

”Det finns inga regler – så länge du är pojke.

Om du är en flicka måste du spela spelet.

Vilket spel?

Du får vara vacker och söt och sexig, men visa dig inte för smart, ha inte en åsikt. Ha åtminstone inte en åsikt som utmanar rådande läge.”

Sitter strukturerna så hårt fortfarande?

Sofia Olsson Olsén, publisher på Aftonbladet, beskriver hatet i sin krönika på nyårsafton. Inkorgen som fylls av hotfulla mejl om sexualiserat våld som hos många andra som träder fram i offentligheten.

”För kvinnor som syns, kvinnor som har en åsikt, för kvinnor som tar en självklar plats i vårt samhälle.”

”Din lilla fitta! Vem tror du att du är?”

Moment 22.

Är du för vek får du inte chefsjobben. Är du för tuff och inte håller dig till rollen som du förväntas spela, så kommer vi att hålla dig nere med hat och hot. ”Du har fått för lite kuk!”

Wonder Woman har också mött kraftfullt motstånd. FN utsåg henne i höstas till hedersambassadör för flickors frigörelse världen över. Starka protester utbröt. Hon är ”för sexig” och ”sexualiserad”. Och efter ett par månader förlorade hon sin titel.

Också i det här sammanhanget är man oense om hur en kvinna bör och tillåts vara.

Vilka råd gav kvinnor till kollegor i studien Kvinnor och ledarskap i svenska medier?

”Din viktigaste chefsroll är den som chef i ditt eget liv.”

”Gå din egen väg och lyssna på dem som du vet tycker om dig och som du respekterar. Det finns ingen hejd på vad andra anser att de får ha synpunkter på när det kommer till en kvinna. De snackar för det mesta skit. Strunta i dem.”

”Lyft fram andra kompetenta kvinnor. Vi gör det alltför sällan (av rädsla att vara partisk?). Män lyfter fram män ideligen.”

”Utforska dina värderingar och din vision. Hitta styrkan i dig själv.”

”Arbeta bara med en produkt som du moraliskt kan stå för. Då blir du trovärdig som chef.”

”Om det blir mer taggtråd än nöje. Lägg ner och gör något roligare i livet.”

”Lyssnande, inkluderande, demokratisk och bestämd som ledare.”

En sak är säker: Ska kvinnor få det manöverutrymme som behövs i chefsrollen krävs det att män får en kärleksfull frigörelse från en traditionellt manlig och auktoritär stereotyp och förebild som den återskapas i medierna varje dag. Och nu talar vi inte bara medierna, men också där. Love trumps hate!

Fotnot: DISC-teorin skapades av William M Marston

Våra föreställningar om kön bromsar jämställdhetsarbetet

Varför har vi så få kvinnor på toppositioner i medierna och i näringslivet? Och varför möter de kvinnor som finns där fortfarande motstånd? Vår tid ropar efter mångfald och normbrytande ledare, skriver Cecilia Zadig efter Pontus Schultz-stiftelsens seminarium.

Hur förväntar vi oss att en traditionell ledare ska vara? Dominant bland annat. Hur går kvinnor ihop med den klassiska stereotypen för vad som förknippas med ledarskap?

– Inte så bra. Det menar Yvonne Benschop, holländsk professor med inkluderande ledarskap som forskningsområde då hon talade på seminariet arrangerat av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

– Kvinnliga stereotyper passar dåligt ihop med de traditionella stereotyperna för ledarskap.

– Det finns många kvinnor vars ledarstil kan beskrivas som ”demokratisk, inkluderande och vänlig”, men det är svårt att inte också uppfattas som dominant. Det straffar sig dock ofta för en kvinna, men inte för en man eftersom ledarskap/chefskap är myntat på typiskt manliga egenskaper.

”A woman loses in likeability when she as a leader is seen as dominant.” Som kvinna måste man vara omtyckt annars möter man motstånd och beskrivs om okvinnlig. Här landade Yvonne Benschop sin presentation.

Någon som känner igen sig?

Det kostar att bryta Genuskontraktet! Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria myntade begreppet Genuskontraktet i en rapport till Maktutredningen år 1988. Det innebär att vi tillskriver män och kvinnor olika egenskaper i en samhällsordning med över- och underordning. Om en kvinna avviker från det som man kan förvänta sig så bryter man kontraktet och det möter motstånd eller värre.

”Dance with resistance” kallade Yvonne Benschop det förhållningssätt som hon rekommenderade oss i publiken. Möt motståndet och dansa med det! Men hur dansar man med det faktum att vinst inte räcker som argument när det gäller kvinnor?

En rad studier, både akademiska och av företag som McKinsey, visar att med minst en tredjedel kvinnor i toppen redovisar företag högre vinst.

Hur utvecklar man normbrytande ledarskap? Jämställdheten är ju medlet inte målet.

”How do you eat an elephant ..? Bit by bit”, sade kultur- och demokratiminster Alice Bah Kuhnke i sitt tal.

Fotnot:

Pessimist om framtiden? Då kan jag rekommendera Kvinnors makt i historien, som är ett välresearchat BBC program som måste ses! Vi har definitivt förflyttat oss långa vägar från hederskulturerna i vår civilisations tidiga bosättningar. Ibland hjälper det att se historia och konstatera att motstånd alltid har funnits.

 

Sverige halkar efter – undantaget finns i Umeå

BBC vill bli bäst i klassen på genus – genom att räkna kvinnor. Sverige har varit en pionjär men de senaste 15 åren har utvecklingen stannat. Varför är vi inte lika angelägna idag? undrar Cecilia Zadig.

Av alla som syns på skärmen, presenterar sig i etern och innehar chefsroller på BBC ska hälften vara kvinnor före år 2020. Målsättningen med den nya mångfaldsstrategin är att höja ambitionen när det gäller att återspegla kvinnors liv och erfarenheter. Man vill öka den kvinnliga närvaron på BBC:s plattformar.

Genus och frågan om könsbalans handlar inte om en politisk åsikt. Det handlar nu mer om att genuskunskap är nödvändigt både vid rekryteringar till mediehusen och i medieutbudet.

Sverige och svenska medier var tidigt pionjärer på jämställdhetsarenan. Men i dag är vi förbisprungna av flera länder och kvinnor förekommer i genomsnitt inte mer än i 31 procent i svensk press, radio och tv. Det betyder att kvinnors närvaro i svenska medier ligger kvar på samma procentsats som för femton år sen. Det framgår bland annat av den globala nyhetsmätningen Global Media Monitoring Project som genomförs i 117 länder på en och samma dag.

Det finns andra som valt en medveten genusstrategi och hållit kvar vid den.

”Chefen måste tycka att det är viktigt – en ensam eldsjäl kan inte styra om arbetssättet”, säger Maria Brändström, som gör sammanställningar av genusstatistiken varje vecka som en del av sitt jobb som programledare på SVT Västerbotten. Där görs ett av de mest jämställda nyhetsprogrammen i världen. 49 procent av de som intervjuas och presenteras som experter är kvinnor. Sedan år 2001 har redaktörerna räknat antalet kvinnor och män. ”I början firade vi med tårta, men sedan blev det för mycket tårtätande.” I dag är det en rutin som också genomförs av kollegorna på Västerbottens-Kuriren.

Vill man inte räkna själv anlitar man det prisbelönta verktyget Genews, som Expressen använder för att hålla reda på hur man ligger till.

Några påståenden som kan dyka upp är ”Könsbalans kan vara viktigt men hör inte hemma i nyhetsvärdering.” och ”Vi återger bara verkligheten.” Ja, medierna återspeglar, återskapar och konserverar en verklighet, där det går två män på en kvinna i svenska nyhetsmedier.

Vad anses som en nyhet? Det som är nytt, okänt och överraskande, förutom konflikter, skärningspunkter, krig, våld och så kallade blåljusnyheter, där män traditionellt haft en stark roll som aktörer. Men vad väljs bort?

Antalet kvinnor som blir synliggjorda och intervjuade i sin expertroll i nyhetsmedier har ökat med kvinnliga redaktionella chefer, men inte lika påtagligt som antalet chefer.

De konservativa maktstrukturerna i mediebranschen låter sig inte förändras i en handvändning. I den senaste rapporten från 10 juni om kvinnors representation i 286 svenska börsbolag utmärker sig mediebolagen genom en bottennotering i svenskt näringsliv.

När det gäller styrelserna har redan sektorer som finans, hälsovård, konsumentvaror, IT, industri, tjänster och telekommunikation bättre kvinnorepresentation än mediebolagen. Hela 80 procent av toppledningarna i de svenska mediebolagen är män.

Vad innebär det egentligen?

Begränsat inflytande för kvinnor. Redan på 70-talet gjorde professor Rosabeth Ross Kanters organisationsstudierna ”Men and Women in the Corporation”  som visade att om kvinnor till antal är färre än en tredjedel så ses de mer som symbol, ”token” för sin grupp och osynliggörs när det gäller makt och inflytande.

Det antyder stagnation mitt i värsta överlevnadskrisen, eftersom man vet att i bolag som är ”innovationsintensiva” brukar dörrar annars öppnas för kvinnor. Anledningen kan vara att man då rekryterar bredare och vågar bryta normen för vad som traditionellt klassats som kompetens.

Journalistiken förtjänar ansvarstagande och riskbenägna människor som vill förädla det journalistiska kapitalet inte den personliga kapitalutdelningen. Journalistiken är inte vilken handelsvara som helst utan nära lierad med demokratin. I dagens mediekris har det naket uppenbarat sig att den ena inte kan överleva utan den andra. Kvalitetsjournalistiken liksom genus är en demokratifråga.

Varför är vi inte lika angelägna i dag att vara bäst i klassen utan låter BBC ta täten?

Vi som har Zlatan, hög BNP, kärnkraftverk, Gripen och vunnit Eurovisionschlagern flera gånger. Vad väljer vi att satsa på? Vad väljer vi bort?

Skulle Ester fått en Guldspade i dag?

Medieanalytikern Cecilia Zadig om olika överlevnadsstrategier för grävande journalistkvinnor – och om reportern som wallraffade före Wallraff.

esterblenda

Journalisten Ester Blenda Nordström undercover som piga. Hennes uppmärksammade knäck resulterade i en reportageserie i Svenska Dagbladet, en film och en bok!

Förväntningarna vibrerade i rummet under helgens Guldspadegala. Jublet blandades med djupa, besvikna suckar. I år är det 26:e gången som Guldspaden delas ut. Jag var med om att instifta priset och fastställa kriterierna för Guldspaden i den då nybildade Föreningen Grävande journalister. Tre trender kan utläsas i dag:

Konkurrensen är knivskarp mellan de nominerade bidragen.

För det andra ökade antalet bidrag till 171, vilket berättar att ambitionerna inte har sänkts på landets redaktioner trots drastiska neddragningar i resurser. Grävjobb betyder egna unika nyheter och det är ett överlevnadsvillkor i branschen.

För det tredje är Guldspaden nästan jämställd i år med sju kvinnor som Guldspadevinnare och åtta män.

Kvinnorna har verkligen gett sig i kast med priset. Samtidigt har Guldspadejuryn fördjupat de journalistiska perspektiven och förhållit sig mer normkritiskt vid valen av pristagare.

Men hur är det med kvinnornas plats på Uppdrag Granskning, som blivit ett nav för grävsverige? Totalt har Uppdrag Granskning vunnit sju Guldspadar mellan åren 2001-2014. Guldspadarna har gått till 14 män och två kvinnor. I helgen mottog ytterligare ett manligt radarpar en Guldspade.

Vad säger detta totalt om redaktionens prioriteringar och nomineringar till priset? Vad säger det om redaktionen som förebild?

Föreningen Grävande journalisters tidskrift Scoop gjorde år 2007 reportaget Machoreservatet, en granskning av kvinnornas plats i den prisade redaktionen.

”Uppdraget är att granska orättvisor i samhället, däribland diskriminering. Samtidigt upplever många kvinnor på den egna redaktionen att de utsätts för en påtaglig och systematisk diskriminering. De har lägre lön, deras idéer ignoreras och deras kompetens undervärderas. Många kvinnor står inte ut utan väljer att sluta, öknamnet ‘katapultstolen’ har redaktionen fått därefter,” skrev Tove Leffler då.

Det blev en granskning som ledningen tog på allvar, men Grävmannen är en stark arketyp. Hur ser det ut med omsättningen av kvinnliga journalister i dag? Någon utomstående uppföljning har inte gjorts sedan dess.

Stämmer inte kvinnor in på bilden av den tuffe men ädle Hjälten som kommer ridande på sin vita springare beväpnad för ansvarsutkrävande i kampen för sanning och rättvisa? Beredd att fälla en ”tolvtaggare”. Förebilden för en granskande journalist? Jag raljerar inte. När en kvinna vill bedriva grävande journalistik stiger hon in på en arena som definitivt har manliga förtecken.

Om man väljer ämnen som manliga kollegor redan tävlar om, befinner man sig i konkurrens om utrymme och prioriteringar. Det finns intressant forskning kring olika strategier som kvinnliga journalister valt för att hävda sig i redaktionella miljöer.

Den första är konkurrensstrategin, då kvinnor konkurrerar tydligt om samma ämnesområden som män. Det beskrivs som att vara one of the boys.

Den andra strategin, specialiseringsstrategin, är att bli one of the girls, vilket har inneburit att kvinnor väljer journalistiska ämnen som manliga kollegor inte i lika hög utsträckning prioriterar. Ofta har man valt att göra journalistik på framför allt sociala frågorna som skola, vård och omsorg, konsumentreportage och miljöfrågor. Konsumentgräv har hitintills haft särskilt svårt att vinna.

Är det ett uteslutningsval eller ett frivilligt därför att kvinnor värderar att göra journalistik på dessa områden? Eller bådadera? Det finns flera undantag men mönstret kan skönjas också i årets Guldspadenomineringar.

Den tredje strategin har beskrivits som ”den utvidgande” och innebär att kvinnor utvecklat nya genrer och stilar som ännu inte blivit könsmärkta. Den beskrivningen stämmer in på Ester Blenda Nordström, som var en kvinnlig pionjär. Hon använde sommarledigheten till att gå in i rollen som wallraffande piga på en bondgård i Sörmland. Hon beskriver pigorna och livet på en bondgård för hundra år sedan på ett sätt som gör den oväntat levande fortfarande i dag.

Samma dag som skotten i Saravejo avlossades och första världskriget startade publicerades första artikeln av de självupplevda reportagen i Svenska Dagbladet. En wallraffande journalist före Wallraff. Nordströmande redan 1914. Ester Blenda är en av tio journalister som finns med i boken Tio reportage som förändrade världen, från Strindberg till Hemingway, utgiven år 1982 (Vulkan).

Nu har Ester Blenda väckts ur glömskan och sen den 10 april ligger den nyproducerade filmen Ester Blenda ute på SVT Play och visas sen i K special. Ester Blenda skrev socialt reportage, en genre som kvinnor excellerade i redan då. Hennes arbetsfält var Sydamerika, Kamtjatkahalvön och Amerika som tredjeklassens immigrant. Hennes metod var helt ny och avslöjandet låg i beskrivningen av miljöerna och människorna. Skulle Ester Blenda fått en Guldspade om hon varit nominerad i dag?

I statuterna står att priset ska delas ut till “de journalister – verksamma i svenska medier – som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat ELLER skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.” Det ska vara ett originalarbete.

Hitintills har ”avslöjande-kriteriet”, Watergatesyndromet varit utslagsgivande. Här finns ett val i juryns uttolkning. Om det andra kriteriet ”skildrat väsentliga förhållanden” i högre grad blir vägledande så kommer beskrivande journalistik, som avslöjar genom att skildra, belysa sammanhang, se nya perspektiv och ge insikter bli prisbelönt. Innovationsseende är nödvändigt, inte minst i journalistiken.

Kvinnorna är definitivt i grävbranschen för att stanna. Men strukturerna är sega som alltid när det gäller makt och inflytande. En ny klass inom Guldspadepriset från 2017 blir Nytänkare. Det är lovande. För den fjärde överlevnadsstrategin som kvinnor historiskt sett använt sig av (enligt professorn i journalistik, medier och kommunikation Monica Djerf-Pierre vid JMG) är att ”fly fältet”. Att de helt enkelt lämnat redaktionen, företaget eller till och med yrket.

Kvinnliga mediechefer måste veta var de står

Kvinnorna har gjort sitt intåg i chefsrummen, men samtidigt har makten över pengarna och affärsmodellerna flyttat upp till de manligt dominerade koncernledningsetagen. Det skriver Cecilia Zadig i sin premiärkrönika för Medievärlden.

I höst blir det 22:a året och sista omgången för utbildningen Kvinnors ledarskap & undersökande journalistik. Hitintills har 265 mediechefer och ledare deltagit i denna ledarskapsutbildning** på JMK, Institutionen för mediestudier Stockholms universitet. Den nya institutionsledningen vill koncentrera sig på ”kärnverksamheten”, det vill säga att utbilda journaliststudenter. Tyvärr måste jag säga, eftersom den här utbildningen behövs mer än någonsin.

Tid för utvärdering. Vad har deltagarna med sig, förutom 7,5 högskolepoäng?

1. Navigera i det nya! Utbildningen är direkt sprungen ur och anpassad till en krisdrabbad mediebransch.

2. Genuseffekten! Den ger nycklar till hur kvinnligt/manligt påverkar ledarskap, organisationer och journalistik och borde ingå i alla ledarskapsutbildningar. Genus är en kunskap och inte en åsikt. Kvinnor känner igen sig.

3. ”… Man ska veta vad man själv står för.” Vem är jag? Vad står jag för som ledare och chef? Jag tror att chefsuppdragen i medierna idag är något av de tuffaste man kan ta sig an. Hur långt kan jag anpassa mig?

”Att vara mediechef är ingen räkmacka med en fin titel. Det är hårt arbete, där man ska veta vad man själv står för.”

Så beskriver en av de mediechefer som deltog i studien Kvinnor och ledarskap i svenska medier läget. Studien* gjordes när hade drivits i 20 år och vi ville ha en överblick av hur de kvinnor som deltagit bedömde dagsläget i medierna.

Studien visar att 30 procent har lämnat ett chefsjobb tidigare än planerat på grund av ”jobbet är inte värt arbetsinsatsen”, man har förlorat jobbet i samband med omorganisation eller att man inte kunde stå för den journalistik man var ansvarig för. Hur långt kan man gå i uttunningen av det journalistiska uppdraget, kvaliteten och neddragning av grävresurser, framför allt i lokala medier och ändå behålla medieborgare?

Besluten fattas i den mansdominerade toppen
Har då utbildningen spelat ut sin roll, när nu 42 procent av landets chefredaktörer, många av dem i rollen som ansvariga utgivare är kvinnor? Visst har kvinnorna gjort sitt intåg i chefsrummen, men samtidigt har dessa transformerats till rum för en ny sorts mellanchefer, medan makten över pengarna och affärsmodellerna flyttat upp till de manligt dominerade koncernledningsetagen, ofta på en annan geografisk adress.

Blir man uppköpt eller fusionerad så omstöps ofta organisationen. Besluten fattas högre upp i hierarkin men de tunga beskeden till medarbetare åligger mest mellanchefer. Är det för att kvinnor i ledarrollen antas ha den EQ och kommunikativa förmåga att föra de här samtalen som de nu finns här? Samtidigt kan den egna positionen vara lika skakig när uppdraget är att avveckla medarbetare och därefter sig själv.

Från könlöst till trakasserier
Samtidigt med kvinnors intåg på redaktionsgolven från 1970-talet och framåt har uppfattningen breddats om hur en nyhet beskrivs. Jag kommer ihåg när jag var polisreporter på Smålandsposten och våld i nära relationer fortfarande kunde döljas bakom beskrivningen ”lägenhetsbråk.” De var till synes könlösa.

Vad som inte är könlöst idag är sexuella trakasserier och hot som mest kvinnor i medierna utsätts för. JMG-studien från 2011 ”För lite kuk? En studie om kränkningar och kvinnliga krönikörer” visar att kvinnor som tar plats som chefredaktör/ansvarig utgivare, nyhetschef och krönikör blir synliga och bryter gamla förväntningar om vad kvinnor förväntas göra eller säga. Framför allt om de framför tankar som provocerar.

Pressen central i pressad demokrati
Vad bör de etablerade medierna framföra? Ska man utpeka grupper och nationaliteter eller ska man överlåta det till sociala medier? Asylboenden brinner, våldtäkter, terrorhandlingar sker. Ingen kan undvika att märka de kraftfulla underströmmar som drar fram i de digitala nätverksrummen och det svenska samhället. Och i övriga Europa.

Det kommer bli ännu tydligare hur viktig den ansvarsbärande och ansvarsutkrävande journalistiken är för demokratin. Medierna bedöms vara den sektor som har mest inflytande på samhällsklimatet och tonen i det offentliga samtalet. Värderingskrisen är redan här.

För mig var det en ögonöppnare för hur snabbt ett samhällsklimat kan förändras då jag kom till USA ett par år efter attackerna på World Trade Center i NYC. Fox News hade blivit mainstream och det fanns en hätskare ton i det offentliga samtalet. Mer än någonsin är det viktigt att veta vad man står för och vad man är villig att medverka till.

Som sagt, ingen räkmacka direkt…

* ceciliazadig.se/bocker/boken-kvinnor-och-ledarskap-i-svenska-medier/
** www.ims.su.se/utbildning/alla-utbildningar/uppdragsutbildningar/kvinnors-ledarskap-unders%C3%B6kande-journalistik-7-5-hp