Annons: Mediedagen 2019
De preliminära resultaten från Nyhetsvärderaren Valspecial presenterades av forskningsledaren Thomas Nygren, docent i historia vid Uppsala universitet, vid ett seminarium på Sveriges Radio 13 september. Nyhetsvärderaren Valspecial är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Tonåringar vill ha mer miljö – medierna ger dem invandring

Svenska tonåringar är mest intresserade av sjukvård och miljöfrågor men det är invandring som fyller deras nyhetsflöden. Här finns en möjlighet för nyhetsmedierna att lösa två avgörande frågor: att förbättra klimatbevakningen och bli relevant för den unga mediepubliken.

Forskningsprojektet Nyhetsvärderaren Valspecial har undersökt svenska tonåringars mediekonsumtion inför det svenska valet. De ämnen tonåringarna var mest intresserade av var sjukvård, miljö och utbildning. Det ämne som översköljde deras nyhetsflöden var invandring, invandring och invandring. Både i flödet från de traditionella medieföretagen och i nyhetsflödet på sociala medier, som till stor del består av flödet från de traditionella medieföretagen.

Det verkar alltså som att det inte är ungdomarnas filterbubblor som är problemet, i alla fall inte om man ser till vad de anger som sina intressen, utan de traditionella mediernas besatthet av ämnena invandring, brott och olyckor. Detta pekar naturligtvis på ett misslyckande från medieföretagen, som säger sig vilja nå särskilt den yngre publiken.

Samma obalans syntes om man jämförde Som-undersökningens lista över vad svenska folket oroar sig mest för med listan över vilka inrikespolitiska frågor de tyckte var viktiga 2017. Listan över oro toppades av klimatförändringar och miljöförstöring medan ökat antal flyktingar kom först på delad niondeplats. Listan över viktiga samhällsfrågor i Sverige hade omvänd ordning, där var invandring/integration på förstaplats medan miljö/energi-frågorna kom först på sjundeplats. Även detta pekar på ett misslyckande för medierna som inte lyckats fånga svenskarnas samhällsoro i den vanliga bevakningen av politik och samhälle.

 

BBC:s chef för nyheter och samhälle, Fran Unsworth, var inne på samma spår tidigare i höst. I ett brev till alla redaktionellt anställda skrev han att klimatförändringar har varit ett svårt ämne för BBC och att det blivit fel för ofta. Vidare skrev han: ”Efter en sommar av värmeböljor, översvämningar och extremt väder har miljöbevakningen blivit viktigare för vår publik. Det finns en mängd viktiga nyhetshändelser de kommande månaderna … och det kommer många andra att bevaka. Särskilt den yngre publiken har berättat för oss att de vill ser mer journalistik om dessa frågor.”

Det finns alltså mycket som tyder på att bevakning av klimat- och miljöfrågor kan vara ett effektivt sätt att nå de notoriskt svårflörtade yngre målgrupperna.

Skulle det då räcka med att bara öka omfattningen av dagens bevakning för att vinna den unga publiken? Knappast, invandring har ju ingredienser som gör ämnet så lämpat för den mediala arenan: dramatik och polemik, starka känslor och identitetsskapande delningar från båda sidor i debatten. Men varför skulle det vara omöjligt att uppnå även inom områden som sjukvård, utbildning eller miljö- och klimatfrågor?

Jag tror att det finns extra stor potential i att bevaka miljöfrågor eftersom de redan har ingredienserna dramatik och identitetsskapande delningar. Det som saknas är polemik och starka känslor. Klimat och miljöfrågorna har också en komplexitet som gör det svårare för nya medieaktörer, som influencers, att bli tonåringarnas primärkälla. Och omvänt går miljöbevakningen inte direkt i frontlinjen när de traditionella mediehusen testar nya grepp kring tilltal och berättande.

Jag skulle därför vilja föreslå tre steg för att knäcka två av nyhetsmediernas svåraste nötter: att förbättra bevakningen av klimatfrågan och att nå de yngre målgrupperna:

 1. Öka omfattningen av klimatbevakningen, sluta låsa in den i silos och låt den istället finnas med i alla bevakningsområden. Däremot är det så klart smart att samla allt klimatrelaterat på särskilda temasidor och även att göra specifika klimatsatsningar, som bland annat Expressen gjort. (Läs mer i bloggen Nu krävs en ny klimatbevakning)
 2. Vässa klimatbevakningen, en bra start kan vara att utbilda alla journalister i frågorna, som BBC nu ska göra. Redaktörer som tycker att frågan är viktig och reportrar som förstår den är grundläggande. Sedan handlar det om att få till en kombination av tyngden som vetenskapsreportrarna och granskarna står för och ett mer lättsamt tilltal som kan funka med nya berättargrepp på nya plattformar. Jag tror också det är viktigt att skapa en dramaturgi kring att miljöfrågorna är en arena med olika aktörer med olika intressen. (Läs mer i bloggen Mediebevakningen missar väljarna viktigaste frågor). Dagens Industri avslöjande om Svenskt Näringsliv lobbande mot skärpta klimatmål nyligen är ett exempel som uppfyller de flesta av de här kriterierna.
 3. Experimentera med nya berättartekniker för miljöbevakningen som tilltalar yngre målgrupper: kombinera sådant som poddar, videojournalistik, long reads, interaktiv grafik, gameifikation kring ekologiska fotavtryck och liknande och testa även på nya plattformar som tonåringar använder. Men utgå gärna från tunga granskningar och djuplodande vetenskapsjournalistik. Jag tror att det finns massor att göra kring miljöfrågor med nya berättargrepp för en redaktion med kreativa medarbetare och utvecklingsresurser.

För den som lyckas skrapa bort mossan från miljöbevakningen väntar kanske både guld och gröna skogar.

Fyra frågetecken när medierna ”förtiger”

När det heter att medierna förtiger saker för folket saknas följfrågor i varje mellanled: vilka är medierna, vilka är folket och vad är det som förtigs?

 1. Vilka är medierna? Medierna anklagas för att ha förtigit. För att ha skrivit för mycket, för lite och för fel. Men det är en kritik som kan träffa alla och ingen känner sig särskilt träffad. Dessutom blandas nyhetsrapporteringen ofta ihop med ledartexterna vilket bara ökar förvirringen. Här skulle debatten vinna på konkreta exempel
 2. Vilka är folket? Nisse i Hökarängen, föreslås det i exempelvis denna text. De som tycker som SD får man intrycket att många menar. För att något ska tillskrivas folket tycker man att minst en majoritet av detta borde vara enig i frågan. Annars handlar det nog mer om en projektionskategori för skribentens egna åsikter.
 3. Vad är det som förtigs? Handlar det om svenska mediers återhållsamma publicering av förövare? Det är en gammal svensk debatt där enigheten tidigare varit ganska stor om att den svenska återhållsamheten varit att föredra framför den anglosaxiska blodtörsten. Men när SD:s propagandamaskiner gick igång var det som om den debatten aldrig funnits och att allting egentligen bara handlade om etnicitet. Eller handlar det om att medierna är dåliga på att rapportera om samhällsproblem orsakade av invandring. Stämmer det verkligen? Och i så fall:
 4. Vilken artikel saknas? Det blir lite underligt om en skribent som menar att något inte blir skrivet inte själv kan beskriva vad det är. Framför allt blir det svårt att bemöta. Precis som den som säger att ”det får man ju inte säga” hellre säger denna fras än det den anser sig inte få säga. Och håller fast vid den långt efter att det visat sig att det gick utmärkt att säga just detta.

Självklart går det att bedriva mediekritik utan att svara på någon av dessa frågor. Men den bli mer värdefull och konstruktiv om man inte glider förbi dessa grundläggande frågor

Jan Helin tar också upp några av dessa frågor i en text i DN Kultur: Jan Helin: Populistisk politik får inte smitta den seriösa journalistiken

Invandringen och glappet som journalistiken måste överbrygga

Invandringen är det ämne som flest saknar förtroende för mediernas rapportering om. Handlar det om rapporteringens omfång eller dess innehåll. Och vad är egentligen det journalistiska svaret?

Det finns ett glapp som journalistiken måste bli bättre på att överbrygga. Det handlar om glappet mellan de samhällsförändringar som folk oroar sig över och de artiklar som folk vill läsa. När det gäller bevakningen av invandring skapar SOM-institutets undersökningar en spretig bild:

 1. Invandringen ligger bara på femteplats när svenska folket får lista de samhällsfrågor som oroar dem. Då är ordningen följande: klimatet, antibiotikaresistensen, miljön, den ökande främlingsfientligheten, invandringen (se bild ovan). Detta har Mikael Marklund tidigare skrivit om här.
 2. Invandringen är samtidigt det ämnesområde som flest saknar förtroende för mediernas rapportering om: 14 procent har mycket litet förtroende och 19 procent ganska litet förtroende för den (se bild nedan). Dessa siffror lyfts upp i Mediestudiers senaste bok ”Misstron mot Medier”.
 3. En annan siffra från SOM-undersökningen som tas upp i boken och i en debattartikel i Dagens Nyheter är att 25 procent instämmer helt och 29 procent delvis i påståendet att svenska medier inte säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. Denna siffra är svårare att värdera eftersom frågan inte verkar ha ställts om andra samhällsfrågor. Min uppfattning är att det är en stor skillnad mellan att instämma helt och att instämma delvis. Att inte tycka att medier ger hela sanningen kan ju vara ett källkritiskt sundhetstecken lika gärna som en missnöjesyttring med bevakningen.

Men när det gäller förtroendefrågan sticker alltså invandringen ut, som den fråga som flest saknar förtroende för mediernas bevakning av. Vad kan det bero på?

I en intressant artikel i tidskriften Wired skriver Clive Thomson om fenomenet med fake news och åsiktsbekräftande propaganda och jämför med problemet med spam i e-post på 90-talet. Då gick det att lösa problemet med hjälp av ny teknik. Men den stora skillnaden är att ingen mottagare ville ha spam, medan många mottagare älskar fake news och information som bekräftar deras världsbild. Och information som konsumenterna älskar är mycket svårare att stoppa.

Men varför är negativ rapportering om invandring så populär?

En gissning: Ämnet är, och har alltid varit, tacksamt för populister som vill mobilisera människor. De senaste åren har vi upplevt hur en högljudd och extremt aktiv minoritet, som påstår sig tala för en majoritet av folket, har drivit frågan om invandringens negativa konsekvenser och mediernas mörkande av dem.

Om man studerar siffrorna i ”Misstron mot medier” lite närmare framträder följande bild:

Det är 14 procent av de tillfrågade som har mycket litet förtroende för mediernas rapportering om invandring. Bland SD:s väljare är siffran 42 procent, bland moderaternas 12 procent. Bland övriga partiers sympatisörer ligger den mellan 5 och 10 procent, vilket är i nivå med förtroendet för bevakningen av andra ämnen. Det verkar alltså som att den minoritet som är oroade över invandringen också är väldigt engagerade i frågan och har extremt lågt förtroende för mediernas bevakning av den.

Några frågor som infinner sig:

 1. Hur många av de som är missnöjda med mediernas bevakning av invandring skulle vara mer nöjda med falska nyheter och propaganda som bekräftar deras världsbild?
 2. Skulle de bli mer nöjda om Sveriges alla researchers genomlyste ämnet från alla håll och kultursidornas tänkare lade pannorna i djupa veck varje dag?
 3. Eller skulle de bli mer nöjda om de traditionella medierna blev mer som Breibart eller Avpixlat?

Det är synd, men symptomatiskt, att frågan inte ställts om förtroendet för mediernas bevakning av den ökande främlingsfientligheten, som tar sig sådana konkreta och skrämmande uttryck som borde passa mediedramaturgin. Många människor drabbas av kränkningar och attackeras i sin vardag. Och det pågår ett krig mot landets asylmottagningar, som magasinet Paragraf uttryckte det förra veckan. Förra året utsattes ett asylboende för mordbrand var fjärde dygn, och väktare har placerats ut för att bevaka boenden för ensamkommande flyktingbarn.  Men det kriget syns knappt i medierna. Trots att fler svenskar oroar sig för ökande främlingsfientlighet än för invandring.

Utan några vetenskapliga belägg vågar jag påstå att inte heller miljöfrågor och antibiotikaresistens får mer medieutrymme än invandringen. Klimatfrågan möjligen, men då handlar det mer om pliktrapportering av global vetenskap och politik. Det verkar alltså inte handla så mycket om bevakningens omfattning som om dess innehåll.

Det kan så klart vara så att rapporteringen om invandringen varit undermålig, i någon mån har den givetvis varit det precis som all bevakning har sina bottennapp. Men frågan är om det egentligen spelar så stor roll hur den görs? I ett annat kapitel i boken ”Misstron mot medier” skriver Jesper Strömbäck och Bengt Johansson: ”… när vi människor är djupt engagerade i något ämne, kommer vi att betrakta medier som tar sig an detta ämne som fientliga till vår egen uppfattning – och detta närmast oberoende av hur medierna skildrar frågan.”

Om frågan ska ställas på sin spets: Om falska nyheter om invandring skulle vara mer efterfrågade än rapportering om klimatförändringarna och den ökande främlingsfientligheten, trots att befolkningen är mer oroad över det senare, vad är då journalistikens uppgift?

Mitt svar är att det måste vara att överbrygga glappet mellan folks verkliga oro och den bevakning som de berörs av och klickar på.