Annons: Mediedagen 2019

Skrämmande polisvåld mot journalister i USA

I Ferguson har polisen slagit till hårt mot journalister och president Obama har tvingats påminna polisen om att landet har pressfrihet.

I ett långt reportage på Vox.com går Max Fisher igenom en rad övergrepp journalister som bevakat protesterna i Ferguson utsatts för, det handlar bland annat om beskjutning, godtyckliga arresteringar, beslagtagen och förstörd utrustning och trakasserier. Särskilt allvarligt är det att polisen ser journalisterna som en måltavla, och att de genom att statuera exempel vill skrämma andra journalister från oberoende och orädd rapportering. 

Committé to Protect Journalist har också insett situationens allvar, och bland annat twittrat: ”The CPJ security guide is relevant for journalists worldwide. Now needed in #Ferguson, #Gaza, #Ukraine #Syria etc.”

Även president Obama har insett allvaret, och har påmint polisen om att medias frihet är lagligt skyddad i USA. ”Här i USA ska inte polisen trakassera eller arrestera journalister som bara försöker göra sitt jobb att rapportera till det amerikanska folket vad de ser ute på fältet”

Om inte ens polisen i USA, som måste anses vara en av världens mest stabila demokratier, anser sig kunna respektera pressfriheten och journalisternas existensberättigande, hur ska man då kunna begära det av betydligt mer skakiga och trängda regimer i andra delar av världen?