Annons: Mediedagen 2019

Så hanterar vi jäv i Årets Dagstidning

Eftersom vi vill ha jurygrupper med stort kunnande och stora nätverk i branschen är det ofrånkomligt att jävssituationer uppstår.

När vi sätter ihop jurygrupperna anstränger vi oss för att hitta folk som inte för tillfället jobbar i något av branschens företag. Ändå kan självklart jävssituationer uppstå på grund av kopplingar till personer inom branschen eller aktiva konsultuppdrag. Det är upp till juryn och enskilda ledamöter att själva anmäla och hantera jäv.

Förra året uppstod situationen både i kategorin ”Årets medieledare” och i ”Årets Dagstidning – helhetspriset”. Då intervjuade vi ordförande i helhetspriset Christina Jutterström om hur de hanterat jäv. Läs den intervjun här.

Även i år uppstod jävssituationer i kategorierna ”Årets medieledare” och i ”Årets Dagstidning – helhetspriset”. Det som händer då är att den som är jävig får lämna rummet.

I helhetsjuryn delas bidragen initialt upp mellan tre grupper. Grupperna föreslår sedan vilka tidningar som kan gå vidare. Därefter följer en allmän diskussion i gruppen. När gruppen som hade UNT sade att de ville ha med tidningen som en möjlig kandidat för nominering lämnade ordföranden Christina Jutterström rummet på grund av jäv. Hon deltog inte i beslutet att nominera UNT som en av de tre kandidaterna.

I kategorin Årets Medieledare jävade både Robert Rosén och Ann Lagerström ut sig under beslutet att ta med Anna-Karin Lith som nominerad. 

Så har vi alltså hanterat jävssituationer, och vi är tacksamma för tips och goda idéer om alternativa sätt att hantera jäv.

Om det är något som är oklart eller som vi skulle kunna göra bättre: Skriv gärna en kommentar till den här bloggen: