Annons: Mediedagen 2019

Vad händer när nazister söker presstöd?

Nya Tider fick presstöd, precis som Nationell Idag tidigare beviljats det.

Redan detta har fått många, bland annat kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, att reagera.

Men även sajten Realisten siktar på att få presstöd. Sajten drivs av Svenskarnas Parti, tidigare Nationalsocialistisk Front.

Idag har Realisten publicerat en krönika där skribenten uttrycker sig så här: ”Kampen omfattar mycket och ska bedrivas på en bred front, men den omfattar inte att vi ska kasta kvinnor in i judarnas vedervärdiga grepp”

När skattepengar går till att bekosta nazisters publikationer, då är nog inte en ändring av presstödsreglerna långt borta.

Frågan är om en ändring kommer redan innan, för att förekomma ett sådant scenario.