Annons: Mediedagen 2019

Det enda rimliga är att staten betalar

Regeringen vill att medieföretagen ska tvingas betala sina rättegångskostnader även när de vinner målet. Det är inte rimligt.

Regeringen föreslår en ändring som stärker möjligheten att slippa betala motpartens rättegångskostnader. 

Möjligheten för rätten att besluta om så kallad kvittning finns redan. Men i den nya lagtexten förtydligas det att var och en ska få stå för sina egna rättegångskostnader om målsäganden ”hade särskild anledning att få saken prövad och det även i övrigt finns skäl för en sådan fördelning”.

Dessutom har justitieminister Beatrice Ask gått ut i intervjuer och sagt att det är rimligt att medieföretagen får ta dessa kostnader. ”De är stora och har många ekonomiska muskler. Men den lilla enskilda personen kan vara väldigt utsatt och det här tycker vi är ett bekymmer. För det är nog så att en och annan enskild drar sig för att driva ett ärende därför att man är rädd för att inte vinna och att inte heller ha de pengar som krävs för att driva ärendet. Om vi kan jämna ut det lite grann så tror jag att det är rätt”, säger hon till Ekot.

Det är inte det minsta rimligt, det är en rättsosäker ordning att någon som blir anklagad och friad kan tvingas betala sina kostnader varje gång det händer.

Det rimliga vore att staten, om den vill avlasta den enskilda personen från ekonomiska risker, i så fall betalar medieföretagens rättegångskostnader i de fall de blir friade.