Annons: Mediedagen 2019

Så kan ett digitalt mediestöd utformas

Medievärlden har skissat på en mediestödsmodell för framtiden: Ett digitalt mediestöd

Ingen utom politikerna i presstödskommittén verkar vara nöjd med det nya förslaget som utredningen jobbat med i 1,5 år.

Medievärlden har nu på morgonen skissat på en alternativ modell:

Ett mediestöd som bygger på trafiksiffror till de digitala kanalerna, och som kan samexistera med det befintliga pressstödet som av allt att döma kommer att minska i framtiden.

Krav för att få digitalt mediestöd:

  1. Ansvarig utgivare
  2. Daglig allmän nyhets- och/eller opinionsjournalistik
  3. Att antalet unika besökare överstiger exempelvis 20 000 / vecka.
  4. Att verksamheten uppfyller en demokratiparagraf
  5. Att pengarna används i den digitala publicistiska verksamheten

Stödsumman kan antingen vara samma för alla som uppfyller kraven, eller utformas i en trappa, exempelvis 20-30-40-50-60-70-80-90-100 000 unika besökare där summan skulle kunna vara en miljon kronor i första steget och sedan öka med en miljon per trappsteg upp till 100 000 där stödet är 10 miljoner kronor, vilket då skulle kunna vara taket. 

En snabb räkning ger att befintliga aktörer idag skulle få runt 400 miljoner kronor per år, baserat på de senaste Kia-siffrorna. Även med nya aktörer skulle det sannolikt inte överstiga 500 miljoner. (Idag är presstödets ram cirka 570 miljoner kronor)

Stödet blir viktigare för de små aktörerna än för de stora, vilket skulle gynna mångfalden, inte minst lokalt och på orter som idag är underbevakade.

Eftersom alla aktörer kan få stödet bidrar det inte till att snedvrida konkurrensen. 

Stödet gör ingen skillnad på medieform: tv, radio, text, bild. Det innebär att SVT och Aftonbladet kan söka det, precis som Nisses nyhetsblogg. Bara de uppfyller kraven.

Detta hastigt framkastade förslag har säkerligen många fel och brister, hjälp oss gärna att peka på dem! Vi hoppas att det i alla fall kan tjäna som grund för en mer framåtblickande diskussion om ett eventuellt framtida mediestöd.

Axel Andén och Mikael Marklund