Annons: Mediedagen 2019

Mer kraft i Sveriges Radios nya startsida

SR:s nya start är en ren nyhetssida med mer kraft i redigeringen.

Rent och fint. Överskådligt. 

Sveriges Radios nya etta är en sammanslagning av den gamla startsidan och Ekots sida, och produceras av Ekoredaktionen.

Den är mer kraftfull och effektiv än den gamla startsidan, men fortfarande i public service anda. 

Det är ingen reklam, inga större känsloyttringar, och inget större hot mot Aftonbladet.se.

Startsidans betydelse har dessutom minskat, det är inte där kampen om trafiken kommer att föras. Det är djuplänkningen, och materialet runt som spelar roll, med sociala medier som den främsta kontaktytan. (Där har för övrigt Aftonbladet precis gjort två mycket smarta rekryteringar i Ehsan Fadakar och Eric Rosén

Men när dagstidningssajterna börjar ta betalt för nyheter på nätet finns en möjlig konflikt. Om Sveriges Radio gör liknande nyhetsstartsidor lokalt (så här ser de lokala sidorna ut idag) och satsar mer resurser, skulle de potentiella kunderna kunna välja bort dagstidningssajten om Sveriges Radios lokala nyhetslöp upplevs som ett alternativ. 

Förhoppningsvis blir det inte så, utan istället en sund konkurrens och produktutveckling som gynnar alla parter, och inte minst mediekonsumenterna.