Annons: Mediedagen 2019

Missförstådd meddelarfrihet

Flera medier jämställde igår ett företags ensidiga utfästelse med den grundlagsstadgade meddelarfriheten.

I Ekot igår hette det att friskolekoncernen Academedia införde meddelarskydd för samtliga anställda. Företagets kommunikationsdirektör Paula Hammerskog sade i inslaget att det skulle innebära samma skydd som för offentliganställda. 

Jag skrev till Ekot på Twitter att inslaget var missvisande, och Ekot ändrade senare i texten på webben. Nu är det citationstecken runt ordet ”meddelarfrihet” i rubriken och ingressen lyder ”Landets största friskolekoncern inför något som de kallar meddelarfrihet för samtliga 8 000 anställda.”

Idag har Journalisten publicerat en intervju med kommunikationsdirektören Paula Hammerskog som tycker att journalister missförstått vad hon menat med meddelarskydd. Men det verkar faktiskt som att varken Paula Hammerskog eller Journalisten förstått grejen.

Meddelarskyddet är inskrivet i grundlagen, som innehåller ett efterforsknings-  och ett repressalieförud för att skydda offentliganställda om de lämnar information till medier. Vad ett företag än skriver i en policy, ett kollektivavtal eller ett uppdragsavtal så kan det aldrig jämställas med det lagstadgade meddelarskyddet. Det är huvudpoängen.

Därför måste Sverige införa ett lagstadgat meddelarskydd även för anställda på privata företag som drivs med offentliga medel. Justitieminister Beatrice Ask har lovat att regeringen ska starta en utredning om detta, och det viktiga nu är att den kommer igång så snabbt som möjligt och att den landar i ett nytt lagförslag.