Annons: Mediedagen 2019

Se hur journalisterna är ihopkopplade på Twitter

Så här ser journalisternas universum ut på Twitter, utbrutet från Intellectas undersökning Twittercensus:

Strecken mellan cirklarna visar varje relation den twitteranvändaren har med andra twittrare (strecken går till användare den följer och användare som följer den) Storleken på cirkeln visar twittrarens ”auktoritet”, som avgörs av hur många relationer twittraren har – och hur många relationer dess följare har. 

Varje cirkel får också en viss attraktionskraft och repellationskraft beroende på vilka den är ihopkopplad med. Cirkeln drar till sig följare och skjuter ifrån sig icke-följare. Så avgörs cirkelns placering inom klustret.

Färgerna markerar olika kluster, de är automatiskt beräknade så det är inte helt lätt att sätta en etikett på dem.

Några andra intressanta fakta från presentationen igår:

  • De flesta som finns på Twitter idag har varit med mindre än ett år. De har skrivit 28 uppdateringar, följer 23 konton och följs av 10 (medianvärden). ”Det är ett annat Twitter” som Hampus Brynolf konstaterade när han presenterade undersökningen.
  • Sport- och kändiskluster har ökat mest senaste åren.
  • Det har också dykt upp nya kluster som är helt separata – kan vara geografiska kluster eller kluster som följer internationella fenomen. Även här skulle det kunna vara människor som använder Twitter på nya sätt – som chatt eller meddelandekanal för en begränsad krets exempelvis.
  • Det mobila twittrandet står nu för en majoritet av uppdateringarna
  • Över 2 500 twitterklienter används
  • Endast traditionellt svenska namn när Twittercensus listar förnamn som fler än 100 twittrare delar, däremot är könsfördelningen jämn
Och några intressanta slides:
 

Nyregistreringar / omnämnande i mediearkivet. För två år sedan låg kurvan över nyregistreringar före medieomnämnande – nu är det tvärtom:

Sportintresserade är nu fler än journalisterna på Twitter. I alla fall om man utgår från vad folk skriver i sin beskrivning, se sökorden i bilden nedan:

Tid – twittrandet under dagen

Veckodagar – twittrandet uppdelat på veckodagar

 

Twittercensus sajt finns grafik med alla kluster och hela rapporten att ladda ner.