Annons: Mediedagen 2019

Avregleringarna ställer nya krav på lagstiftningen

Skandalerna runt Carema visar att avregleringarna ställer nya krav på lagstiftningen. Det gäller både meddelarfrihet och partibidrag.

Om TF och YGL ska ändras är det angeläget att meddelarfriheten utvidgas till att också omfatta privata offentligfinansierade verksamheter, som vård och skola.

Att företagen själva tar det ansvaret räcker inte. Det är en avgrundsvid skillnad mellan att vara skyddad av grundlagen eller av en godtycklig policy som enkelt kan åsidosättas vid skarpt läge.

Avregleringarna gör en sådan utvidgning av meddelarskyddet nödvändig, annars urholkas den svenska offentlighetsprincipen i samma takt som privatiseringarna av den offentliga sektorn..

Vid försäljningar av offentlig verksamhet är det ofta stora summor som står på spel, vilket också innebär ett ökat behov av öppenhet runt större partibidrag.

Mardrömsscenariot är att ett oseriöst företag som betalar stora summor i partibidrag till ett visst parti får ta över tidigare offentliga verksamheter billigt och sedan vanvårdar patienterna utan att de anställda vågar larma. Muthärvan i Göteborg har visat oss att mutor faktiskt förekommer i svensk politik.

Ett sådant scenario skulle enkelt kunna undvikas genom att partibidrag redovisas öppet, och att meddelarskyddet omfattar även privata företag som drivs med skattemedel.

För mer om problematiken, lyssna på SR-programmet Mediernas två program från i våras: Skattepengarna flyttar in i skuggan och Håller löften om frivilligt meddelarskydd?