Annons: Mediedagen 2019

Reklambudskap i sociala medier?

En ny undersökning från Novus och Sverige Annonsörer slår fast att en av tre tycker att reklamen är sämre i sociala medier. Men går det överhuvud taget att svara på en sådan fråga?

Tusen personer (ur en webbpanel bestående av 25 000 personer) har svarat på frågorna. En av tre anser att reklambudskapen i sociala medier är sämre än reklambudskapen de möter i andra medier.

Jag kan inte för mitt liv förstå hur man ska kunna svara på en sådan fråga. Sociala medier är så otroligt olika saker, så man får förmoda att alla som svarat sett olika saker framför sig.

Jag tror att man till att börja med måste dela upp det i olika sociala medier (Twitter, Facebook, bloggar..) men även vilken typ av reklam man menar, om det ska finnas någon relevans i svaren.

Detsamma gäller för övrigt ”traditionella medier”, där tv, radio och tidningar ingår.

Vad mediesajterna ska räknas som framgår inte riktigt, vilket gör att man kan anta att de flesta som svarat i själva verket jämfört digitala och analoga medier.