Annons: Mediedagen 2019

Förlåt mig-annons väcker frågor

En förlåt-mig annons som sattes in i Norrköpings Tidningar av en man med besöksförbud väcker frågor: Kan brott mot besöksförbudet lagföras om de sker i ett grundlagsskyddat medium?

Mannen som satt in annonsen är misstänkt för grov kvinnofridskränkning och har besöksförbud.

Nu har Mats Näkne, vice chefsåklagare/kammarchef på åklagarkammaren i Norrköping, ställt två frågor om annonsen till Justitiekanslern.

1. Om JK har för avsikt att gå vidare med annonsen.

2. Om han har behörighet att själv göra det.

När det gäller publiceringar som faller under grundlagarna TF och YGL är JK exklusiv åklagare.

”Jag har ju ingen behörighet att driva fallet mot tidningen, frågan är om jag har behörighet att göra det mot personen som satt in annonsen”, säger Mats Näkne till Medievärlden.

Vilket brott han anser att det rör sig om vill han inte säga: ”Jag vill inte delge någon misstanke genom media”

Den principiellt intressanta frågan är om den som bryter mot besöksförbudet, som är ett lagbrott i sig, kan lagföras om besöksförbudet bryts genom ett yttrande i ett grundlagsskyddat medium. Besöksförbud finns ju inte med som ett av undantagen i TF /  YGL.

”Frågan är om en överträdelse av ett besöksförbud som sker genom ett yttrande i grundlagsskyddade medier kan beivras, eftersom själva publiceringen faller under TF / YGL”, säger TU:s jurist Per Hultengård.

I så fall skulle den som vill bryta mot ett besöksförbud kunna göra det obehindrat genom små annonser i tidningarna.

JK har lovat svara senast nästa vecka.