Annons: Mediedagen 2019

Wikileaks är inte ansvarigt för mediernas publiceringar

Att skylla oönskade publiceringar på Wikileaks är ungefär som att skylla på en frilansande researcher. Varje publikation är ansvarig för sina egna publiceringar.

Det senaste dygnet har vi fått höra journalister intervjua makthavare om vilken skada Wikileaks gjort för världens säkerhet, ofta i samma inslag som uppgifterna från Wikileaks rapporteras vidare.

Om Carl Bildt och Hillary Clinton säger att Wikileaks är ett hot mot det internationella samfundet och världens säkerhet säger de samtidigt att de fria medierna är ett hot mot det internationella samfundet och världens säkerhet. För det är inte de relativt olästa dokumenten på wikileaks.org som ställer till den eventuella skadan.  Det är publiceringarna i de stora internationella medierna.

Det är administrationens ansvar att inte känsligt material läcker ut. Och om en amerikansk underrättelseanalytiker har läckt den känsliga informationen faller det ansvaret på den amerikanska underrättelsetjänsten.

Sedan är varje publikation ansvarig för vad den publicerar, och där är Wikileaks i väldigt gott sällskap av tidningar som Guardian, New York Times och Le Monde som inte ursäktar sina publiceringar.

I förhållande till traditionella medier är Wikileaks mer som en frilansande researcher som hjälper whistleblowers i hela världen att nå ut.

I denna nya roll är Wikileaks inte i första hand en oansvarig utgivare, utan en av världens bästa researchers.