Annons: Mediedagen 2019

Hur bevakar man sig själv?

Idag har vi skrivit om hur Norrans bidrag kom bort i Årets Dagstidning, en svår publicering, på flera sätt.

Svår naturligtvis för att det som hänt är fruktansvärt, det ska inte få hända. Men också för att det är svårt att skriva om något man själv är involverad i.

Men vi måste berätta vad som hänt, vi kan inte vänta på att någon annan ska skriva om det.
Det hade varit mycket lättare om det hade varit bara Medievärldens tävling, eller bara TU:s. (Tidigare har tävlingen varit bara Medievärldens nu har vi delat upp den så att Medievärlden har hand om juryarbetet och TU övriga delar)

Hade det varit bara vår tävling hade jag skrivit en blogg om vad som hänt.

Hade det varit bara TU:s tävling hade vi gjort en intervju med någon på TU.

Nu valde att vi göra det sistnämnda, en artikel där både TU och Medievärlden uttalar sig, och artikeln finns här.

Kanske skulle vi ha lagt ut jobbet på en annan redaktion eller i alla fall på en frilansare.  Så kan vi komma att göra nästa gång det händer något som måste granskas med Årets Dagstidning.