Annons: Mediedagen 2019
I dag träffas Metros fodringsägare i Stockholms tingsrätt. Foto: Lucas De Vivo

Metros rekonstruktion får fortsätta

Kristyngda Metros rekonstruktion får fortsätta till 28 juni. Tvärtemot vad Skatteverket hade hoppats. Det beslutades i Stockholms tingsrätt under ett borgenärsmöte på måndagseftermiddagen.

Klockan 14 på måndagseftermiddagen träffades Metros fordringsägare i Stockholm tingsrätt. Metro meddelade då att man vill skriva ned samtliga skulder med 75 procent. Under mötet gavs borgenärerna möjlighet att yttra sig kring huruvida de anser att rekonstruktionen ska få fortsätta eller inte. Skatteverket meddelade då att man inte anser att rekonstruktionen ska få fortgå.

Utöver de 11,5 miljoner kronor som Metro redan har i skatteskuld har 1,5 miljoner tillkommit för skulder för moms som inte betalts till Skatteverket i februari. Till det kommer också en okänd summa för obetald moms under mars månad.

Under borgenärssammanträdet framkom också att ett stort antal personer kommer att sägas upp på Metro när 140 anställda ska bli omkring 70. Några förhandlingar med facket har ännu inte inletts.

När överläggningen var klar vid halv fem-tiden stod det klart att Metros rekonstruktion får fortsätta till 28 juni. Ett eventuellt överklagande måste lämnas in senast den 6 maj.