Annons: Mediedagen 2019

Nyhetsbyrån Siren vann över Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten ville inte lämna ut incidentrapporter då de var oroade över att uppgifterna skulle få spridning i media. Ett brott mot offentlighetsprincipen, menade Nyhetsbyrån Siren, som nu fått rätt i domstol.

Kammarätten i Stockholm har gett Nyhetsbyrån Siren rätt mot Åklagarmyndigheten. Nyhetsbyrån hade begärt ut tre så kallade incidentrapporter hos Åklagarmyndigheten. I dessa rapporteras exempelvis ärenden som hot och våld mot åklagarna, arbetsmiljöbrister och fel i arbetet.

Åklagarmyndigheten nekade Siren att ta del av uppgifterna, då de menade att uppgifter från incidentrapporter vid ett tidigare tillfälle spridits till lokaltidningar runt om i landet som publicerat uppgifterna. Det gjorde att Åklagarmyndigheten ansåg att det fanns risk att anställda skulle dra sig för att rapportera in uppgifter av rädsla för att uppgifterna skulle hamna i media. Med den motiveringen avslogs Siréns begäran om handlingar.

Men domstolen ansåg inte det var en motivering som höll för att slippa lämna ut handlingarna.

”Att en tjänsteman som anmäler en incident eller utsätts för till exempel hot eller
försök till påverkan kan komma att känna obehag av att uppgifter om
sådana händelser vid verksamheten hos Åklagarmyndigheten offentliggörs i
media utgör inte skäl att sekretessbelägga handlingarna med stöd av den här
aktuella bestämmelsen”, skriver Kammarätten i sitt beslut.

De avslår också möjligheten att maska namn och andra personuppgifter om personerna som lämnat in incidentrapporter.

”Med hänsyn till det starka allmänna intresset av att kunna ta del av uppgifter om offentliganställda för att kunna granska offentlig verksamhet krävs det mycket starka skäl för att offentliganställda ska kunna uppträda anonymt”, skriver de som motivering till beslutet.

Sirens chefredaktör Emma Boëthius menar att det är ett principiellt viktigt beslut.

”Domslutet är en seger för alla som likt Siren värnar om transparens, och oberoende granskning av viktiga samhällsfunktioner. Åklagarmyndigheten har makt över beslut som rör bland annat brottsutredningar, hemlig avlyssning, frihetsberövanden, åtal och straff. Men den är även en seger för landets åklagare. Nu kan oberoende parter granska den stundtals tuffa arbetsmiljö som de verkar i, och belysa de problem som uppstår”, skriver hon i ett pressmeddelande.