Annons: Mediedagen 2019
Anders Westermark. Foto: Press | Pexels.com.

Ny miljöförordning kan ge chockhöjning av papperspriserna

Regeringsbeslutet om bostadsnära pappersinsamling hotar höja priserna på tidningspapper med 25 procent. "Ett fullständigt katastrofbeslut", säger Anders Westermark, vd på Norran och ordförande för pappersinköpsgruppen.

Bara veckor efter att riksdagen beslutat höja mediestödet med 55 miljoner kronor tog regeringen den 28 juni i fjol ett betydligt större beslut med rakt motsatt innebörd: Pappersbruken får det fulla kostnadsansvaret för en ny bostadsnära insamling av returpapper. Det togs som en förordning och behövde då inte passera riksdagen, där bland annat Centerpartiet rest invändningar. Någon konsekvensanalys gjordes inte.

Nästa år ska Pressretur söka tillstånd för att från 2021 hämta papper vid tomtgränsen för 60 procent av hushållen. 2025 ska 100 procent av bostäderna omfattas.

Pappersproducenternas konsekvensanalys visar på initiala kostnader för insamling av förpackningar och tidningar på 9 miljarder kronor och en årlig kostnad på 3,4 miljarder, varav 2,1 miljarder avser transporterna.

– Vi pratar om kostnadsökningar på mer än tusen kronor per ton papper, eller minst 20 procent, säger Anders Westermark. Vi betalar i dag omkring 5 000 kronor per ton.

– Vi har redan världens bästa återvinning av tidningspapper, där 95 procent återvinns. Ett nytt system får praktiskt taget ingen effekt. Däremot drabbas tidningarna av kostnadsökningar som är mångdubbelt större än ökningen av mediestödet. Det är så korkat att jag saknar ord.

Papperskretsen, som är ett samarbete mellan tidningspappersbruken, TU, Sveriges Tidskrifter och Grafiska företagen för att öka återvinningen, skriver så här i ett upprop:

”Den bristande respekt vi upplever för tidningens och pappersindustrins villkor är grunden för att vi genom detta upprop vill påpeka det självklara. Gör om, gör rätt, gör en konsekvensanalys innan ni lägger ner papperstidningen.

Vi har bett om möten och presenterat utredningar utan något som helst gensvar. Vi kan bara konstatera att politiken mycket medveten tar den risk vi ser utan någon miljö- eller samhällsnytta. Tvärtom slås ett fungerande system sönder och det tryckta ordet hotas.”

I januariöverenskommelsens 38:e punkt står bland mycket annat: ”För ökad effektiv hushållsnära insamling, bättre samarbete mellan kommunala och producentansvarssystem, och för högre återvinning, ska införandet av nya samordnade krav på lägsta servicenivå för hushållens avfall, inklusive förpackningar, tidningar, grovavfall och farligt avfall, utredas.”

Om denna skrivning alls påverkar de nya kraven och hoten mot tidningarna är oklart och i så fall föremål för förhandlingar mellan de fyra partierna bakom 73-punktsöverenskommelsen. Frågan drevs från början av Miljöpartiet och förra miljöministern Karolina Skog.

Leif Holmkvist