Annons: Mediedagen 2019
Åsa Linderborg, Lena K Samuelsson, Martin Kragh. Foto: Press.

Martin Kragh utesluter inte rättsliga åtgärder mot Aftonbladet

Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson och Åsa Linderborg för diskussioner efter de hårt kritiserade publiceringarna kring forskaren Martin Kragh. Samtidigt utesluter inte den utpekade forskaren att han kan komma att anmäla Aftonbladet för publiceringarna.

Aftonbladet har fått utstå hård kritik för sina publiceringar kring rysslandsforskaren Martin Kragh. Bland annat har tidningen avpublicerat en artikel från en frilansskribent som innehöll felaktigheter. Dessutom har 24 forskareoch Rysslandskännare kritiserat tidningens publiceringar.

Efter alla turer utesluter inte Martin Kragh att han kan komma att vidta rättsliga åtgärder mot Aftonbladet – men han vill inte i nuläget gå in på vilka handlingsmöjligheter han ser framför sig.

”Eftersom den mediala processen fortfarande pågår, och jag inte vet ifall Aftonbladet kommer förnya sina angrepp mot mig, så avvaktar jag i dagsläget att diskutera olika handlingsmöjligheter offentligt. Jag utesluter inga alternativ”, skriver han i ett mejl till Medievärlden.

Aftonbladets publischer Lena K Samuelsson har för första gången kommenterat kritiken mot publiceringarna i en intervju med SvD:s Malin Ekman.

Hon säger att varken hon eller ställföreträdande ansvariga utgivaren Lena Mellin läst Åsa Linderborgs text där hon pekar ut Martin Kragh som spion.

Om publiceringarna säger K Samuelsson:

”Det finns ju frågor runt den publiceringen som jag och Åsa diskuterar, liksom jag och min ledning”.

Åsa Linderborg har också fått kritik för publiceringar i samband med granskningen av Benny Fredriksson, som tidningens klandrades för av PON under förra veckan. På frågan om hon har förtroende för kulturchefen Åsa Linderborg säger Lena K Samuelsson till SvD:

”Precis som att den här situationen påverkar förtroendet för Aftonbladet så blir det också en diskussion runt Åsa. Åsa Linderborg är kulturchef på Aftonbladet. Det betyder inte på något sätt att jag inte kan vara kritisk, att jag inte kan diskutera med henne eller att vi inte tar den här situationen allvar”.

Även Åsa Linderborg har besvarat kritiken i en krönika i Aftonbladet. Hon beskriver en historia mellan tidningen och Martin Kragh som går tillbaka till 2017 när han och en till forskare publicerade en rapport som menade att Aftonbladet Kultur var ”Putins svenska tentakel”.

”Man kan tycka att jag ger mig på en enskild person, vilket stämmer, men det här handlar om en forskare med en internationell plattform. Det ursäktar dock inte allt jag har skrivit om Martin Kragh”, skriver hon.

Hon tillbakavisar också påståendet att hon skulle ha anklagat Martin Kragh för att vara spion, utan menar att det är åsikter som klistrats på henne.

”Trots diskrepansen mellan vad jag faktiskt skrivit och påstås ha skrivit, förstår jag kritiken. Men vad jag alls inte begriper, är varför det ska vara omöjligt att prata om den sakfråga som hänger kvar sedan 2017: Ska verkligen forskning användas för att smutskasta vanlig journalistik och fri åsiktsbildning?” skriver hon.