Annons: Mediedagen 2019

Nytt case / Så går det för TT i Australien

2015 följde TT en europeisk trend att placera nattredaktionen i Sydney. Bättre för såväl nyhetsrapporteringen som för ekonomin och medarbetarna, löd argumenten. Så hur har det gått? Medievärlden Premium har varit på plats, för att ta reda på vilka förhoppningar – och farhågor – som har infriats.

Läs hela Mårten Färlins cast för Medievärlden Premium här (kräver inlogg).