Annons: Mediedagen 2019

Kritiserat mediestöd börjar gälla i dag

Morgonkollen

Två nya statliga stöd till landets tidningar börjar gälla under fredagen. Men skrivningar om etik-krav för att få stöd får kritik från flera håll.

De två nya mediestöden, som syftar till att stärka bevakningen i så kallade vita fläckar och att stödja innovation och utveckling, börjar gälla under fredagen.

Men flera branschaktörer riktar kritik mot att man frångår principen om att enbart ha mätbara variabler. I stället kommer man ställa krav på att innehållet ska hålla hög kvalitet. Vilket tolkats av MPRT som att tidningarna behöver vara anslutna till pressetiska systemet.

I sina remissvar svarar TU, PK och SJF med rejäla sågningar av besluten, det skriver Journalisten.

Expressen kultur har PK:s föredragande Nils Funcke skrivit att det finns en risk att de nya kraven spiller över till det redan existerande presstödet.

SJF uppger att det finns en risk att det skadar det självreglerande systemet.

Även Konkurrensverket har riktat kritik mot det nya stödet. De menar att stödet till vita fläckar, som det är utformat, riskerar öka ägarkoncentrationen på mediemarknaden.