Annons: PP Pension
Rosanna Dinamarca (t.v) får kritik av Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza. Foto:Press/Proletären

Proletären kritiserar Dinamarca för nej till Nya Tider

Den kommunistiska tidningen Proletären riktar skarp kritik mot vänsterpartisten Rossana Dinamarca i ett debattinlägg i Flamman. Anledningen är att hon röstat emot till att ge högerextrema tidningen Nya Tider presstöd.

Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza kallar Rosanna Dinamarcas agerande för ”huvudlöst” i en debattartikel i tidningen Flamman. Det Rosanna Dinamarca gjort är att hon lämnat in en reservation mot att tidningen Nya Tider återigen beviljades presstöd vid presstödsnämndens senaste sammanträde.

Nya Tider har flera gånger skapat kontroverser. Under två år hade tidningen monter på bokmässan, vilket väckte protester och bojkotter. 2017 lämnade ledamoten Ingela Wadbring presstödsnämnden i protest mot att tidningen fick presstöd. Den gången var det första gången som tidningen nådde upp till kraven för att få stöd. För att få presstöd ska en tidning ha ett visst antal prenumeranter, utkomma med en viss frekvens och ha en viss mängd redaktionellt material. Inga andra aspekter tas i beaktande när nämnden beslutar om någon får presstöd.

Jenny Tedjezas kritik mot Rosanna Dinamarcas ställningstagande gäller just kraven i systemet.

”Detta är också den stora styrkan med systemet. Staten ska inte kunna frestas att styra medel till tidningar som faller makten i smaken. Alla tidningar som har ett visst antal prenumeranter, och därmed efterfrågas av en viss andel av befolkningen, ska ha samma rätt till stöd”, skriver hon i Flamman.

Hon menar att reservationen i förlängningen kan hota Flamman och Proletärens presstöd.

”Vad ska Dinamarca svara när någon annan i Presstödsnämnden tycker att Flamman eller Proletären borde bli av med presstödet för att vi ifrågasätter privategendomens oinskränkta makt?”

Rosanna Dinamarca slår tillbaka kritiken. I en replik i samma tidning skriver hon att argumentet att Nya Tider måste få stöd för att garantera att inte exempelvis Proletärens stöd också ska riskeras inte håller.

”Om vi menar allvar med när vi säger ‘aldrig mer’ så måste nazism alltid motverkas. Inte för att den är en dålig åsikt, utan för att den utgör ett hot mot andra människors existens. Därför tror jag inte på Proletärens ståndpunkt om att finansiera nazister för att rädda oss själva. Tiden för det argumentet är långt förbi”, skriver hon.

Hon menar att om hon, som utsetts av regeringen på förslag av Vänsterpartiet, har ett politiskt mandat, ”där omdöme ingår i beslutsunderlaget”. Om det enbart handlar om att följa juridiken tycker hon att nämnden kan läggas ned och att besluten istället överlämnas till tjänstemännen.

”Det tror jag ingen tycker vore bättre”, skriver hon.

Läs mer

Trots Dinamarcas nej – V vill inte ändra presstödsreglerna 

Nya Tider får Wadbring att lämna Presstödsnämnden (2017-06-09)